TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?


1 juli 2015 Oogsten op de Dag des Heeren, redenen voor geloof in een opname deel II


Vernieuwd op 10 augustus 2023

Tijdens de Dag des Heeren zijn er oogsten. In Johannes 4 vers 35 Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten. Gods woord spreekt over de gerste-oogst, tarweoogst en de druivenoogst.

In de Bijbel worden de oogsten beschreven, de eerstelingen worden in de Tempel aan God gewijd. Dan wordt het hele veld geoogst, daarna wat er overblijft op het veld de uiterste hoek, is voor de armen, een genadegift.

De eerstelingen zijn dus heel bijzonder, Yeshua was de eersteling van de gersteoogst, met nog wat mensen die in Jeruzalem zijn gezien.

De grote oogst van de gerst is de opstanding en de opname, aan het begin van de Dag des Heeren.
De eerstelingen van de tarwe-oogst zullen de 144.000 zijn, zij worden gekozen en verzegeld uit het volk van Israƫl.
De grote oogst van de tarwe is ook een opname voor Armageddon (zie ook profetie in stroomversnelling I+II+III).

De nalezing van de tarwe zijn de mensen die tijdens de Dag des Heeren tot geloof komen.

De nalezing van de tarwe zijn de mensen die de Dag des Heeren overleven en zij die zullen leven op aarde tijdens het duizendjarig vrederijk. Zij zijn die verzameld worden uit de uiterste hoeken van de aarde, een genadegift van God.

De druivenoogst, zijn de ongelovigen die omkomen tijdens de Dag des Heeren, zij zijn de druiven die worden geplet.

Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som