TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidGELOVEN

TERUGKEER THORA

FEESTDAGEN-MOÈDzandloper

HET WOORD/THORAzandloper

TOEKOMENDE WERELD

ISRAËL

OPSTANDINGzandloper

PROFETIE

Deze website wordt weer opnieuw opgebouwd, de rest volgtzandloperZoektocht.


2007

Ezech.22:26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd".

Deze site gaat over een zoektocht naar de waarheid en de juistheid van het Protestantisme. De zoektocht is voortgekomen uit een depressie, waarin ik alleen nog maar kon Bijbellezen en onderzoek doen, omdat God mijn enige hoop was dat het weer goed zou komen. Andere dingen hadden mijn interesse verloren.

Ik voelde mij door God gekastijd en had het idee, dat ik wat verkeerd deed, omdat hij mij letterlijk op mijn knieën duwde en ik genade zou roepen, zo slecht was ik er aan toe. Voordat ik de juiste medicijnen kreeg kon ik bijna van de spanning niet meer eten, was dagelijks misselijk, ik woog met mijn 1.73 nog maar 48 kg. Ik heb dingen gevonden, die ik moeilijk vond om toe te geven dat het de waarheid was, niet omdat de bewijzen zo slecht waren, die waren juist erg overtuigend, maar omdat je vastgeroest zit in een patroon en je bang bent wat anderen ervan vinden.

Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som