TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidDAVID EN GOLIATH, ISRAËL EN IRAN

INTERVIEW NETANYAHU
ISRAËL EN IRAN

HEEFT ISRAËL, RECHT VAN BESTAAN?

ER IS MAAR ÉÉN BOOM

APARTHEID, EEN BRIEF AAN MR. CARTER

DUIDELIJKE LINK RAMPEN VS; BELEID ROND ISRAËL

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

GODS PLAN VAN GENADE VOOR ISRAËL DEEL I II EN III


22-10-2013 - David en Goliath, Israël en Iran
Premier Netanyahu weer heeft een toespraak gehouden bij de VN, over Iran. Ik vind dit significant. Het lijkt wel of hij nu al een motief geeft voor een ophanden zijnde aanval op Iran.

Israël wordt al jaren openlijk bedreigd door Iran, en daarbij nemen ze geen blad voor de mond. Israël neemt dit heel serieus. En dat is logisch ook. Bijna 70 jaar geleden in de tweede wereldoorlog zijn de Joden heel doordrongen geraakt dat de satan het op hen voorzien heeft. Mede ook alle aanvallen van buurlanden in de onafhankelijkheidsoorlog, de zesdaagse oorlog en de Yom Kippur-oorlog.

Het is ook heel wat als je door de Schepper van hemel en aarde bent uitgekozen als favoriet volk en daardoor, door Gods tegenstander (satan) mikpunt nr. 1 bent geworden. Satan doet heel wat om dit kleine volkje in diskrediet te brengen, je hoeft alleen maar naar het nieuws te kijken. En dan te bedenken dat Israël half zo klein is als Nederland! Ze zijn op weinig plaatsen welkom, zelfs niet op het land waar hun voorouders eeuwen geleden leefden. Het is een geestelijke oorlog, de oorlog in het Midden-Oosten.

Als ik de ontwikkelingen zo zie de afgelopen jaren, vooral dit afgelopen jaar, doet mij de situatie met Iran denken aan het verhaal in Samuël, het verhaal van David en Goliath. David, een herdersjongen tegenover een reus van 3 meter. Nederland heeft 41526 km² oppervlakte, Israël: 20770 km². Iran: 1.628.750 km², dat is 79 (afgerond) keer groter dan Israël. Amerika ter vergelijking: 9.826.675 km², dat is maar 6 keer groter dan Iran. Iran is dus een behoorlijke reus (Goliath).

Het leger in die tijd van David en Goliath, werd belachelijk gemaakt door de Filistijnen (let op dit zijn niet de Palestijnen, dit is een heel ander volk (uit Kreta), de Palestijnen zeggen wel dat ze de Filistijnen zijn, terwijl zij Arabieren zijn). Dus Goliath was een Filistijn van 3 meter en daagde het Israëlische leger uit om één van hen met hem te laten vechten. Ook werd Israël belachelijk gemaakt. Dit is nu ook aan de orde van de dag. Iran daagt Israël uit en Israël/Joden worden belachelijk gemaakt (ik denk dat ik daar geen verdere uitleg hoef te geven).

David nam de rol op zich. Hij zei: Als God mij helpt een leeuw en een beer te verslaan zal Hij mij ook helpen met deze Filistijn. De Joden hebben de Babylonische verovering overleefd (leeuw) en ook de Medo-Perzen (beer, Perzen zijn Iran).

Amos 5:19 Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang. Slang staat symbool voor satan.

Saul gaf hem zijn harnas, maar David kon bijna niet bewegen. Amerika geeft Israël wapens, maar nu met Obama weinig bewegingsvrijheid of hulp. David die het opneemt tegen Goliath, Israël tegen Iran? Hoe onwaarschijnlijk is dat? Een herdersjongen tegen een reus van 3 meter die een helm, harnas enz. op en aan heeft. David legt het harnas van David af. Gaat Israël alleen op Iran af? Wat zouden de gevolgen zijn voor Iran als Israël deze nucleaire sites bombardeert: Ik daar wat over op internet opgezocht en vond deze website:

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/317-de-waanzin-van-oorlog-tegen-iran (deze pagina bestaat niet meer enkel op: https://web.archive.org/web/20130613172924/http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/317-de-waanzin-van-oorlog-tegen-iran/)

artikel over zandstorm en nucleaire centrale in Iran bombarderenDavid ging op Goliath af, maar eerst zocht hij stenen voor zijn slinger.

Vijf gladde kiezelstenen.

Israël zou zo'n vijf doelen hebben in Iran.

Toen ik deze website vond en het artikel las, bracht deze foto mij een herinnering. Ik heb jaren geleden een droom gehad. Ik liep met de heer Perez en de heer Netanyahu op de markt in Israël (zij waren ten tijde van de droom geen president of premier). Zij vertelden over de aanslagen in Israël. Plotseling kwam er een explosie, heel de omgeving zag er uit zoals bij een zandstorm, gelig stoffig. Dhr. Perez zei: het is zo gebeurd. Ik zag een trein uit een bergtunnel komen en nestelende pauwen. Hele vreemde droom.

In dit artikel vertellen ze over de zandstormen die in het voorjaar en de zomer (ten tijde van de oogsten in Israël) het Midden-Oosten teisteren en nare gevolgen kunnen hebben na een aanval op Iran's kerncentrale.

David gaat op Goliath af, pakt een gladde steen, de steen raakt Goliath in het voorhoofd en zinkt daarin weg, zo staat het ook in de tijd, hij zinkt erin weg:

1 Samuel 17:49 En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde, en trof den Filistijn in zijn voorhoofd; zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde.

Israël heeft bunkerbusterbommen van Amerika, dit zijn verschillende explosieven die om de beurt exploderen, dus ze zinken ook diep weg de grond in.

Dan pakt David Goliath's zwaard en doodt hem met zijn eigen zwaard, door hem het hoofd af te hakken.

Zouden Iran's nuclaire sites hun eigen ondergang worden?

Deze oorlog zou inderdaad waanzin zijn, laten we hopen en bidden dat het niet nodig is. Israël moet vertrouwen op hun God, er is hen heel wat beloofd in de Bijbel:

Amos 9:15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Zacharia 12:9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.


God zal Zijn volk nooit in de steek laten, dan zal eerst de regelmaat van dag en nacht moeten ophouden en de hemelen gemeten kunnen worden.

Jeremia 31:36 Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.
37 Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.


Hij zal hen voorspoed geven en Zich over hen ontfermen. Net als alle beloften dat als Israël weer terug in hun land zijn, dat God hun vijanden zal verslaan en met al Zijn kinderen het Koninkrijk zal oprichten op deze aarde en voor eeuwigheid vrede oprichten.

Zijn Zoon Yeshua (nakomeling van David) zal op de troon zitten en voor eeuwig regeren..

Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)