TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidDAVID EN GOLIATH, ISRAËL EN IRAN

INTERVIEW NETANYAHU
ISRAËL EN IRAN

HEEFT ISRAËL, RECHT VAN BESTAAN?

ER IS MAAR ÉÉN BOOM

APARTHEID, EEN BRIEF AAN MR. CARTER

DUIDELIJKE LINK RAMPEN VS; BELEID ROND ISRAËL


Apartheid, een brief aan Mr. Carter, oud-president - 30 januari 2009


Dear Sir/Madamme,

Here is an email from the Netherlands. Apartheid is a Dutch word. Mr. Carter has written a book over apartheid in Israel, and the Palestinians. Mr. Carter thinks there is apartheid in Israel. And there is..
When the Gaza strip was cleared there wasn't a Jew left. There are Arabs and Palestinians living in Israel, there are even Palestinians in politics over there. I would like to ask you... Why did the "colonist"-Jews had to leave the Gaza strip? If there would have been formed a Palestinian state , they would have become Palestinians. I know the term apartheid, we do very often use the word apart in Holland, but the Palestians are not set apart from the Israeliet, but the Jew is set apart from the Palestinians. In 1940-1944 Jews were deported from the Netherlands to concentration camps in Germany and Poland, (set apart). When i saw the pictures and video when the Gazastrip was cleared of Jews, i almost saw yellow stars on their clothes.
Mr. Carter should look more closely at the word apartheid. The Palestinians are not the ones who are set apart!!
Israeli don't mind living together in the same country with peaceful people, but the Palestians don't want any Jew living in Gaza, or Judea (Westbank). I see Israel defending their civilians, and i see Hamas putting civilians in the crossfire as human shields. Hamas and Fatah murdering each other, they don't even love their own people. Who has respect for life? I feel so bad for the real Palestians who really only want love and peace, but are deprived of that by those who hate.

Greetings and thank you for reading my email.

Nederlandse vertaling:

Geachte heer/mevrouw,

Hier een email uit Nederland. Apartheid is een Nederlands woord. Meneer Carter heeft een boek geschreven over apartheid in Israël, en de Palestijnen. dhr. Carter denkt dat er apartheid in Israël is. En dat klopt....maar niet door de Israëliërs.
Toen de Gazastrook ontruimd was van Joden was er geen Jood meer over in Gazastrook. Er leven Arabieren en Palestijnen in Israël, sommige zitten zelfs in de politiek daar. Ik zou u willen vragen.... Waarom mochten de "kolonisten" niet in de Gazastrook blijven wonen? Als er dan een Palestijnse staat opgericht zou worden, zouden ze Palestijnen zijn geworden. Ik ken de term Apartheid, wij gebruiken de term apart vaak in Nederland, maar de Palestijnen zijn niet apart gezet van de Israëlieten, maar de Israëlieten zijn apart gezet van de Palestijnen. In 1940-1944 werden de Joden gedeporteerd naar concentratiekampen in Duitsland en Polen (apart gezet). Toen ik de foto's en video van de ontruiming van Gaza zag, zag ik bijna gele sterren op hun kleding.
dhr. Carter zou beter naar het woord apartheid moeten kijken. De Palestijnen zijn niet degenen die apart gezet zijn!! De Israëli vinden het niet erg om samen te leven met vreedzame mensen (Palestijnen, Arabieren in Israël), maar de Palestijnen willen geen enkele Jood in Gaza of Judea (Westbank). Ik zie Israël hun burgers verdedigen, en ik zie de Hamas burgers in het kruisvuur zetten als menselijke schilden. Hamas en Fatah vermoorden elkaar, ze houden niet eens van hun eigen volk. Wie heeft er dan respect voor leven? Ik leef mee met de Palestijnen die alleen maar liefde en vrede willen, maar dat wordt ontnomen, apart gezet door degenen die haten.

Jimmy Carter maakt excuses voor zijn uitspraken over Israël


vrijdag 25 december 2009

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter heeft spijt van zijn houding tegenover Israel. We mogen niet toestaan dat kritiek omslaat in het stigmatiseren van Israel, is zijn duidelijke boodschap: “ik bied mijn excuses aan als mijn woorden en daden dat gedaan hebben”.
“We moeten Israels prestaties onder moeilijke omstandigheden erkennen, zelfs als we ernaar streven om in positieve zin Israel te helpen de relaties met haar Arabische bevolkingen te verbeteren, maar we moeten niet toestaan dat kritieken voor verbetering Israel gaan stigmatiseren.”, zei Carter.
Carter refereerde daarbij aan de titel van zijn boek uit 2006, 'Israel: Peace Not Apartheid'. Zijn eerdere bewering dat Israels beleid op de Westbank erger was dan apartheid in Zuid-Afrika en uitspraken over Joden en macht leidden tot wereldwijde kritiek en zelfs tot het opstappen van veertien Joodse werknemers uit zijn vredesorganisatie The Carter Center.
Die uitspraken neemt Carter nu terug. Hij zei met de boektitel te willen waarschuwen voor het ontstaan van apartheid op de West Bank omdat de Israeli's in plaats van de Palestijnen het gebied controleren, hij zei dit te zien als voorspelling en niet als kwalificatie. Over huidige vredeskansen is Carter pessimistisch, vanwege “de recalcitrantie bij de Palestijnen, en de Israelische nederzettingen”.
De excuses van Carter komen via een open brief aan het Joodse persbureau JTA (Jewish Telegraphic Agency), juist vlak voor Kerstmis als "een gelegenheid tot reflectie op het verleden en vooruit kijken naar de toekomst", aldus Carter. Carter is wereldwijd een groot voorbeeld voor mensen als Dries van Agt. Carters excuses zijn door Joodse kritikasters positief ontvangen.

Pasted from http://www.cidi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=200

Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som