Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
27 februari 2010 Eindtijd

 

De eindtijd is dichtbij denk ik. Waarom ik dat geloof?

Ezechiël 37 vers 22a : Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; (Alleen hun Koning moet nog komen).

Ezechiël 38 vers 8 : Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij altemaal zeker zullen wonen.

Jeremia 16: 15: Maar; Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

Dit zijn maar een paar teksten, maar er zijn er nog meer! Dat Israël op één dag geboren zou worden, 14 mei 1948, werd door Jesaja al voorzegt: Jesaja 66: Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Dat Israël weer bestaat is een vervulling van oude profetieën. In Ezechiël wordt voorzegt dat er een aantal machten Israël zullen binnentrekken om het te plunderen, er staat dat het zal gebeuren in het laatste der dagen. Ezechiël meldt dan dat God hen te hulp komt, wat ook genoemd wordt in Zacharia 12 vers 8 en 9 en verder in hoofdstuk 13 en 14.

 

Ik geloof dat het mogelijk is dat de meeste zegels, bazuinen en schalen in Openbaring al gebeurd zijn, zie op deze site hoofdstuk 9 over Openbaring. Maar het is ook mogelijk dat er weer soortgelijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden als in de eerste en tweede wereldoorlog (geschiedenis rijmt). Maar ik sluit niet uit dat deze oorlogen een onderdeel zijn van Openbaring. De holocaust (de twee getuigen). De getuigen die opstaan na drie en een halve dag: (1945-1948) in 1948 is de staat Israël opgericht, ze stonden op uit de dood. Het verbond met de dood (Hitler) op 29 september 1938. De verdrukking die duurt tot 1945, zeven jaren. Drie en een half jaar later wordt de gruwel der verwoesting opgericht, voorjaar 1942, de endlösing: een systematische vernietiging van de Joden. Zij voeren op naar de hemel (naar Israël, beloofde land), in diezelfde ure een aardbeving waarbij 7000 namen van mensen gedood werden, de onafhankelijksoorlog, waar meer dan 6000 soldaten de dood vonden.

Ik denk dat een hele hoop dingen in de profetieën meerdere keren gebeuren (of op meer dingen slaan), geschiedenis rijmt zeggen ze wel eens

 

  • De eerste schaal: in de twee wereldoorlogen was er vooral onder de soldaten verschrikkelijk veel geslachtsziekten (namelijk ongeveer de helft), bijvoorbeeld syphilis, waarbij ze last hadden van zweren. En in onze tijd natuurlijk aids.
  • De tweede schaal: de zee als de mensenmassa's, de hoeveelheid doden die in de eerste en tweede wereldoorlog vielen en misschien in onze tijd: de tsunamies in 2004 (net gehoord over aardbeving Chili, 8.8 Richterschaal, met mogelijke tsunamies).
  • De derde schaal: vervuiling van drinkwater, bv. China, India het ergst. Maar in onze tijd zijn het misschien zijn vooral alle dwaalleringen en allelei andere "wijsheden" die veel doden kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld het heil wat mensen in drugs zien of misdaad.
  • De vierde schaal: deze schaal wordt uitgegoten op de zon, bij het vorige artikel geef ik aan dat de symbolische waarde van de zon, het meest waarschijnlijk, Israël/Jacob is. Maar ik denk niet dat hier Israël bedoeld wordt. Er zijn dingen uit de tweede wereldoorlog die mij aan een zon doen denken: namelijk de Nazi's hadden een symbool; de Swastika, wat een symbool van de zon is.  Maar ook Japan had de volgende vlag in de 2e wereldoorlog, zij heulden samen met Duitsland.

 

 


Maar ook moet ik door die vlag van Japan ook denken aan de vlag van Tibet zie onder. De Nazi's hadden een theorie van occulte origine overgenomen (over een superras, namelijk het Arische ras) o.a. van ene Helena Blavatsky (de zogenaamde oermoeder van de New Age) die onderwijs had gekregen in Tibet.

In Tibet, waar ook het hakenkruis of swastika te vinden is, een links- en een rechtsdraaiend hakenkruis, het wiel van de gouden en zwarte zon. De Nazi's kozen het wiel van de zwarte zon, het hakenkruis dat tegen de natuur indraait. Heersen over natuur, over de mens, goud is goed en zwart de duisternis. Hitler werd de ultieme Avatar genoemd (gereïncarneerde), vóór hem waren Krishna, Boedda en Jezus.

 

 


Vlag Tibet
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_(symbool) interessante bron voor het zonnesymbool

 Nog een zonnesymbool, maar dan van President Obama van de Verenigde Staten van Amerika. 

 

  • De vijfde schaal: deze schaal wordt uitgegoten op de troon van het beest, die in Pergamus is ( zie ook Openbaring 2 vers 13)

 Hier is het altaar van Zeus wat ooit in Pergamus stond, maar wat nu in Duitsland-Berlijn is, komt het bouwsel u niet bekend voor als van één van Obama's podia, hij gebruikte het als achtergrond.

Kijk maar eens bij Wikipedia pergamonmuseum. Het altaar is daar in Berlijn herbouwd tussen 1910-1930 in Berlijn. Het altaar is in 1948 vervoerd naar Leningrad en in 1958 weer geretourneerd naar Berlijn. Kijk maar bij de website www.german-architecture.info , daar is de Zeppilinfeld tribuene te zien waar Hitler zijn speeches hield, waar het pergamonaltaar model voor heeft gestaan. Heel eng als je dat ziet. Hoe bedoel je troon van het beest?

 

  • De zesde schaal: de eufraat rivier die opdroogt, ik denk dat dat meer in de toekomst ligt. Bijvoorbeeld de Ataturkdam in Turkije, als ze die "dichtdraaien" loopt de eufraatrivier droog, ideaal voor tanks uit Iran die naar Israel willen.

 

 

De spanning loopt met de dag op bij de Libanese grens, de Hezbollah is sterker dan ooit en worden gesteund door Syrië en Iran. En Rusland schijnt één of ander verbond te hebben met Iran, waardoor zij straks misschien met haken in hun kaken in een oorlog worden getrokken, wat ze eigenlijk niet willen. Syrië schijnt gedreigd te hebben zich te gaan bemoeien met een eventueel nieuwe Libanonoorlog. Iran uit dreigende taal uit dat de vernietiging van het Zionistische bestel dichtbij is.

 

Als die zeven jaar verdrukking zich in de tweede wereldoorlog heeft afgespeeld en nu de geschiedenis nu niet opnieuw gaat "rijmen" (zoals al vele keren is gebeurd!) en er nu alleen een 370 dagen (zoals in Noach's tijd, tijd verkort om de uitverkorenen wil) tijd van verdrukking, 40 dagen regenen van bommen? (hagel van 38 kg, een talentpond zwaar Openbaringen 16:21), 150 dagen de overhand, ark loopt op een berg? 370e dag droog.

Wat ik hiermee wil zeggen dat het misschien mogelijk is dat er nog maar één oorlog komt: Gog en Magog uit Ezechiël en in de loop van de oorlog als Israël in nood komt, God ze komt redden zoals in Ezechiël en Zacharia vermeld wordt. Het was alleen nog vreemd dat Turkije nog steeds vriendelijk was tegen Israël, maar dat is de laatste tijd ook erg aan het veranderen, wat eigenlijk een vervulling van de profetie lijkt te worden. In hoeverre het een wereldwijd gebeuren zal worden blijft denk ik de vraag, maar ik ben bang van wel. Het commercieel/politiek Babylon: Amerika/Europa (2e Romeinse rijk) ben ik bang, en het geestelijk Babylon: alle valse religieplaatsen, zullen met vuur verbrand worden.

 

In hoeverre er iets klopt van mijn hersenspinsels moet de toekomst uitwijzen. Ik weet het niet……

 

Maar stel dat het dichterbij is dan wij denken….. en de opname natuurlijk net voor het pletten van de druiven in de wijnpersbak, ik denk zo ongeveer bij de 150e dag.

 

Het zijn maar wat gedachten…..

 

Verder wil ik dan maar verwijzen naar Mat. 24 en 25, Mark. 13 en Luk. 21 waar Yeshua/Jezus zegt wat we moeten doen als we deze dingen zien gebeuren….

 

Gods zegen toegewenst!!


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content