Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
13 juli 2013 Drie-eenheid

Er is een hoop verwarring over de "drie-eenheid" van God. Ik ga u niet vervelen met allerlei verschillende Bijbelteksten over de zogenaamde "drie-eenheid". Ik ga u alleen vertellen hoe ik de "drie-eenheid" zie, dan kunt u het zelf toetsen aan de Bijbel.

Geloof ik in de drie-eenheid? Nee, dat doe ik niet, want God is één. Wat/Wie is Yeshua/Jezus dan?

Ten eerste zijn wij geschapen naar Zijn beeld. Dus wij lijken op God. Waar bestaat de mens uit volgens de Bijbel?

Wij hebben een lichaam, een ziel en een geest. Even uitleggen....

Lichaam: het lichaam is een stoffelijk, levend geheel, met als belangrijkste deel, de hersenen.
Ik zie de hersenen als een soort radio-ontvanger, de hersenen vangen de signalen op van de ziel en de geest, waardoor wij zijn wie we zijn. Net als bij dementie verliest de persoon niet zijn herinneringen, maar gaat de radio stuk. De hersenen  hebben wij nodig om te kunnen functioneren, verstandelijk althans. Als wij dromen, is alleen de ziel en de geest bewust, vandaar dat dromen in symbolen en gevoel.

De ziel: de ziel is onze levenskracht die wij van God hebben ontvangen, het is onze ik, onze diepste persoonlijkheid is daar.
Als onze ziel beschadigd raakt, wordt ons lichaam ziek en deze wordt pas weer beter als de ziel weer geheeld is. De geest en de ziel en het verstand zijn soms niet "één geheel", in de zin van mening en doen en laten (dan knaagt het geweten, of lijdt je ziel). In je ziel voel je je diepste wensen en verlangens en ons verstand en in de ziel is ons geweten gezeteld. Mede door de zondeval, zijn wij niet geheel één.

De geest: met je geest denk je, het is alles wat ons beweegt. De geest geeft dat je emoties hebt, je voelt het in de zintuigen. Je geest laat je huilen en bang zijn. Met je geest communiceer je met God.  Onze geest met Zijn Geest, in hoeverre hangt af van jezelf. Je moet er open voor staan. Met je geest kun je ook communiceren met de geestenwereld, daar kun je beter niet open voor staan. God waarschuwt ons daar ook voor.

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Hij heeft een Ziel (de Vader genoemd), Hij heeft een Geest (Heilige Geest genoemd), Hij heeft ook een lichaam: Yeshua/Jezus. God is alleen in deze drie één. Yeshua/Jezus was er al eerder dan de mens. Hij bestaat niet uit drie personen. Wij zelf toch ook niet. We bestaan wel uit drie delen.

Als wij sterven maakt de ziel en geest zich los van het lichaam. Kent onze ziel/geest God dan trekt dat ons naar het "licht". Kennen wij  Hem niet, dan zakken we naar de duisternis. Het lijkt wel natuurkunde.
Symbolisch: wij zijn nu een cocon van een vlinder, hoe meer we God leren kennen hoe mooier onze vlinder groeit, daarom wordt Zijn Woord het levende water genoemd, omdat het ook echt levendmakend is. God heeft een levendmakende Geest. 
Als wij God niet leren kennen, groeit er niets levends in deze cocon, als hij dan afvalt is er niets over. Diegene die God kent, daar ontpopt zich een mooie vlinder en deze vliegt naar het licht.  Redbull geeft je vleugeltjes, maar dan in plaats van de Redbull is het Gods Woord. Hel is een hel omdat we Gods aanwezigheid missen, die er hier op aarde wel is en mensen die Zijn Geest hebben. In ons leven reist onze ziel en geest mee met ons lichaam, na de dood reist het zelfstandig.  

Pas bij de wederkomst zullen wij ons lichaam dan terugkrijgen (of veranderd worden als wij dan nog levend zijn), verheerlijkt (volmaakt) en zullen we weer op deze aarde wonen. God woont dan in ons midden in Zijn Koninkrijk en zijn wij zo vol van Zijn Geest dat wij ons volmaakt gelukkig zullen voelen en zonder zonde. Symbolisch: wij zijn van nature koud en Hij is onze warmtebron, hoe warmer hoe gelukzaliger.
Onze ziel/geest is namelijk niet te vergelijken met de Zijne. Hij heeft een grotere persoonlijkheid, daar is Hij ook God voor.
De kerken maken het veel te ingewikkeld.

Dus drie-eenheid? ik noem het liever een éénheid, omdat zonder één van de drie is het geen éénheid. 

                                                         ---------------------------------

Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content