Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2


grijs: Randy Alcorn, blauw: van mij

 

Waarom zou je geloven? Deel 2

 

In deel 1 hebben we het gehad over wie we zijn en waarom, hoe het gekomen is dat we zondigen. Hoe we zouden moeten leven als we een goed mens willen zijn. Over wat het verschil is tussen niet geloven en wel geloven, met als voorbeeld Judas.

Daarna over dat je gelukkiger bent als je gelooft. Je bent geen slaaf meer van de zonde.

Dat als we geloven wij Zijn Heilige Geest krijgen, en daardoor wijsheid krijgen en inzicht in allerlei dingen, Hij laat ons geheimen zien en begrijpen.

Wij krijgen de belofte dat we zullen opstaan uit de dood, of als we in de tijd leven waarin Yeshua/Jezus terugkomt, juist helemaal nooit hoeven te sterven.

Er wordt ons belooft dat we naar het Paradijs gaan als we sterven. Ook wordt ons belooft dat God een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde zal schapen, waarop wij met ons verheerlijkt lichaam tot in eeuwigheid zullen leven met Hem in ons midden.

 

Paulus verlangt ernaar om te sterven, hij zegt dat het winst voor hem is. Hij beweert ook dat als je een kind van God bent, als je bent gereinigd in het bloed van Yeshua/Jezus, dat je dood beter af bent. Met andere woorden, het leven na de dood is beter dan dit leven op aarde:

 

Filipenzen 1:

21 Want voor mij is leven… Christus… en is sterven winst.

22 Maar als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen.

23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is,

24 anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf.

 

 

2 Cor. 5:

6We houden dus altijd moed. We weten dat we zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen.

7Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien.

8We zijn vol moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen en bij de Heer intrekken.

 

Omdat ik dit onderwerp in diepte wat wil bestuderen had ik een boek besteld over de Hemel van Randy Alcorn, hij heeft 25 jaar studie besteed aan dit onderwerp.

In dit artikel zal ik de hoofdpunten naar voren halen. Ook ben ik andere dingen aan het lezen over dit onderwerp, waar ik punten uit zal halen die volgens mij Bijbels onderlegd zijn.

 

In zijn boek vertelt Randy, dat er weinig mensen zijn die wat van de “Hemel” weten en er zijn zelfs dominees en pastors die zich geen voorstelling kunnen maken van de toekomende wereld.

 

Eén pastor vertelde hem, dat als hij aan de hemel denkt, dat hij dan depressief wordt. Als hij eraan denkt tot in eeuwigheid rond te moeten dobberen op een wolk met een harp om op te pingelen zou hij liever helemaal niet meer bestaan dan de eeuwigheid te moeten doorbrengen in zo’n plaats.

 

Zo’n beeld werd ook beschreven in het boek van de avonturen van Huckleberry Finn. Huck vond dat maar niets, (Randy geeft zo aan dat we bijna allemaal een heel verkeerd beeld hebben over het Koninkrijk van God).

Maar wat zou er gebeuren als Miss Watson het volgende te vertellen zou hebben:

 

Dat we in een beter lichaam zouden leven, met de mensen die we liefhebben op een nieuwe aarde met tuinen, rivieren en bergen waar we ongelooflijke avonturen zouden meemaken, zou Huck daar wel meer over hebben willen weten.

 

Randy zegt dat deze plaats geen plek is voor lichaamloze geesten. Maar dat wij geschapen zijn met een lichaam en dat God ons “ontworpen” heeft als lichamelijke schepsels.

 

Ook satan wil ons laten geloven dat de hemel niet veel voorstelt, dat het maar een saaie plek is. Hij wil ons graag laten geloven dat het heel anders is dan het aardse bestaan. Maar hij is een leugenaar, zelfs de vader der leugen.

 

Maar stel je voor…

 

Stel je voor, een wereld met lachende blije mensen, allemaal gelukkig op een perfecte aarde, alle bomen en planten staan er prachtig bij, niet geel of verwelkt, een plaats met bergen, watervallen, palmbomen, meren enz. Al de mensen die je lief hebt dicht bij je, allemaal met een sterker mooier lichaam dan een topatleet. Dat je naar een boom toe kunt lopen en een vrucht kunt plukken die fantastisch smaakt. Jezus die op je af loopt met een glimlach op Zijn gezicht en je omhelst.

Randy zegt dat hij hiervoor een Bijbelse basis heeft

 

Een plaats waarvan de Bijbel zegt:

 

1 Cor. 2: 9

 

Met de woorden van de Schrift gezegd:

Iets dat geen oog heeft gezien

en geen oor heeft gehoord

en in geen mensenhart is opgekomen;

iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben.

 

 

 

 

Hij spreekt in zijn boek ook nog even over de hel, hij zegt dat er maar twee wegen zijn die we kunnen gaan, deze lopen uit op de hel of op de hemel.

 

We zijn allemaal zondaars en we verdienen het allemaal om naar de hel/gevangenis te gaan. Maar Jezus heeft Borg gestaan voor de zijnen, alleen door Hem kunnen wij in de hemel komen, als wij in Hem vertrouwen. Zelfs al proberen we al Zijn wetten te houden, wij kunnen die plaats niet verdienen.

 

Als ons dit vrijkaartje aangeboden wordt moeten wij wel een andere leven gaan leiden en moeten wij Zijn boodschap van vergeving wel aannemen en geloven, anders mogen wij er niet komen.

 

De hel is werkelijkheid, de hel is een plaats zonder God, waar Zijn licht niet schijnt, waar diepe duisternis is. Hier op aarde begrijpen wij van allebei de plekken een beetje, er wordt een tipje van de sluier opgelicht.

 

Het Woord van God, de waarheid van de Bijbel verandert ons in mensen die geschikt zijn voor Zijn Nieuwe Wereld.

Als je het niet gelooft, verander je ook niet.

 

Als we Zijn Woord lezen en geloven, worden we daarvoor klaargemaakt. Dit leven is een “cursus” waarin wij leren medemensen te worden, mensen die God en hun naaste leren liefhebben. Geschikt gemaakt voor Zijn ultieme doel. Dat doel is nooit veranderd, hij heeft ons geschapen voor dit doel, het duurt alleen wat langer, maar Hij is geduldig. Hij heeft ons vertrouwen nodig om Zijn plan met ons te laten slagen.

 

Wij moeten Hem als een Vader zien, Die ons liefheeft, ons kent en ons iets onvoorstelbaars wil geven met een karakter/eigenschappen waar dat mee mogelijk gemaakt kan worden.

 

Randy praat ook liever over de hemel dan over de hel. Maar we mogen niet ontkennen dat het bestaat – de hel- Jezus is de weg die daarvandaan leidt, er is geen andere weg.

 

Hij zegt dat de hel een plaats is waar God afwezig is en dat het daarom hel is.

Een plaats van huilen en knarsetanden.

 

Deze hel waar Randy over praat (de huidige hel) is het dodenrijk waar de Bijbel over spreekt, het is de plaats waar de Rooms katholieken over praten als ze het hebben over het vagevuur. Petrus vertelt over Yeshua/Jezus, Die naar het dodenrijk is afgedaald om de mensen die zijn gestorven bij de vloed in Noach’s tijd, Hij heeft ze het evangelie verteld:

 

1Petrus 3:

18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/3.html>

 

1Petrus 4:

6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/4.html>

 

Ook het dodenrijk zal niet altijd blijven, na het oordeel zal zal in de poel des vuurs gegooid worden, waarin ook de satan en de zijnen.

 

Randy vertelt dat de huidige hemel (het paradijs waarover Jezus spreekt tegen de moordenaar aan het kruis) niet dezelfde “hemel” is als de nieuwe hemel van de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde”. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan (zie openb. 21:1).

We zullen er niet eeuwig leven, het is een tijdelijke hemel.

 

2 Kor. 12:

2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;

3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),

4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/12.html>

 
 

Deel 3 volgt...

In deze hemel zullen God’s kinderen wachten tot God’s plan hier op aarde tot voleinding komt en Hij terugkomt om Zijn Volk te redden van hun vervolgers.

 

En dat duurt niet lang meer. Israël komt steeds meer in het nauw en is meer gehaat dan ooit.

 

Israël reageert volgens de media altijd boven proportie en ze maken altijd burgerslachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen. Ze hebben 250 luchtaanvallen uitgevoerd, waarbij zo’n 40 Palestijnen zijn omgekomen. Israël heeft deze aanvallen uitgevoerd, vanwege rond de 550 raketten die deze week in Israël zijn neergekomen.

 

In de tweede wereldoorlog hebben de Amerikanen en de Engelsen Dresden in Duitsland gebombardeerd:

Drie aanvalsgolven, waarvan alleen bij de tweede aanvalsgolf al zo’n 2600 ton bommen werden gegooid, de helft daarvan waren brandbommen.

Bij deze aanvallen in Dresden kwamen zo’n 25.000 burgers om en waren er 30.000 gewonden, in één stad!

 

Ik denk niet dat de mensen in Dresden met pampletten van te voren zijn gewaarschuwd, of met sms-jes!

 

Israël disproportioneel??

 

Psalm 83:

2 O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!

3 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

4 Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

5 Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/83.html

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content