Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
22 september 2012 Hardop denken

Een veranderende wereld.

 

Wat is de wereld toch anders dan 20-30 jaar geleden. Toen hadden we net de koude oorlog gehad, met de folders in de bus, wat je moest doen bij een kernaanval. Met Doe Maar op de radio: "Als de bom valt". We hadden het ziekenfonds nog, neusspray, paracetamol, tandarts, alles werd vergoed. Kraanwater hoefde je nog niet te betalen per kuub. De benzine was relatief nog goedkoop, als je het met nu vergelijkt. De auto's die op de weg reden waren wel wat ouder dan nu, wie heeft er nog een oude auto van tien jaar? Wij hadden geen auto vroeger, alles op de fiets of de trein, zo'n gele logge met zo'n snoopyneus. De televisie, zo'n 10 of 12 kanalen via de kabel, althans in de randstad. Toen had je nog zo'n aankondiger, die vertelde over het programma of film die dan kwam, aan een bureau met wat blaadjes voor zich. Toen ik vijftien was kregen we net voor het eerst computerles op de allereerste computers van IBM of Commodore, met een soort cassettebandje om dingen op te slaan, beeldscherm met 2 kleuren en alleen maar letters. We hadden ook een spelcomputer thuis van Atari, dat vonden we al heel wat. Voor het nieuws hadden we het journaal op de radio op Hilversum 1 of Nederland 1 of natuurlijk de krant. Je kon met iemand bellen op een telefoon met draad, waarbij je de nummers moest draaien op een draaischijf met gaatjes erin of je correspondeerde met een brief of kaart. Telefooncellen overal in de wijken, waar de telefoonboeken inhingen. Je had "kakkers" en "punkers" met hanekammen, spuitverf in hun haar en "voldoende" make-up op hun gezicht en legerkistjes aan. Toppop op tv en een elpee op je pick-up. Scooters? Nee wij hadden puch-jes of die MTX crossbrommers, maar die zag je niet zoveel. Rotondes?? we hadden gewoon overal kruispunten en geen verkeersdrempels.

Nou dat was wel genoeg nostalgia. Onze wereld is erg veranderd en dat zijn niet alleen de materiële dingen, toen was de hele sfeer anders. Mensen zijn banger voor de toekomst, toen waren we alleen bang voor de bom. Alle gebeurtenissen sinds toen hebben onze wereld veranderd, sommige ten goede, anderen niet zo goed.
Wat ik me herinner begon de wereld te veranderen, in juli 1990, we waren in Frankrijk op vakantie en we lazen in een Engelse krant dat Irak koeweit was binnengevallen en Amerika zich ermee ging bemoeien, de eerste Golfoorlog. Amerika was vanaf de tweede wereldoorlog zich steeds meer gaan bemoeien met de rest van de wereld, als een tweede Romeinse Rijk, Europa deed weer zijn zoveelste poging om de Europese landen te verenigen. Dat Israël op het Westen lijkt is niet zo gek, veel Israëliers kwamen ook uit het Westen, zij waren verspreid over heel de wereld geraakt na de vele veroveringen door verschillende wereldrijken. Vele zijn onherkenbaar geraakt in de andere culturen, maar er zijn er vele die door hun geloof vast te houden, nog steeds als "Joden" herkenbaar zijn.

De twee religies die het meest "overheersend" zijn (zeker in de 21ste eeuw) is het Christendom en de Islam. Maar het is ook opvallend in deze tijd dat beide religies zich bedreigd voelen door elkaar.

Nederland kwam meer te weten over de Islam sinds dat er steeds meer imigranten kwamen die Moslim waren en zeker ook sinds Pim Fortuin en Geert Wilders. Mensen zoals Wilders zijn bang voor de Islam, wat deze met onze maatschappij en cultuur zal doen. Moslims zijn steeds meer aanwezig. Vroeger, dus zo'n 20-30 jaar geleden kwamen er gastarbeiders naar ons land en werden wij Nederlanders voor het eerst met de religie geconfronteerd.

 

Sinds 11 september 2001 werden we in Nederland voor het eerst heel bewust geconfronteerd met het moslimterrorisme. Dat is niet alleen de schuld van de Moslims, ook westerlingen hebben daar schuld aan. Amerika wordt vaak beschuldigd van imperialisme, ik denk zeker dat daar een kern van waarheid in zit.

Moslim in het Midden-Oosten voelen zich bedreigd door Israël, want zij zien Israël als een westerse kolonie, land wat wij als westerlingen veroverd hebben (de Engelsen in de eerste wereldoorlog). De reden dat zij zich bedreigd voelen heeft zijn oorsprong in het Zionisme. Ik heb het idee dat Moslims het Zionisme zien als een weg tot een soort Joods Christelijke wereldoverheersing. Dat Christenen en Joden de wereld in handen willen krijgen en de wereld vanuit Jeruzalem willen regeren.

Toch is dat niet zo. Westerlingen bemoeien zich met het Midden-Oosten, maar deze schuld moeten ze niet zoeken bij de gewone westerse christelijke/joodse bevolking, maar bij de rijken der aarde die een eigen agenda hebben.

 

De wereld gaat wel vanuit Jeruzalem geregeerd worden, maar het initiatief komt van onze God en Heer en niet vanuit ons, dus wij hebben deze intentie niet.

Het Jeruzalem dat over de wereld gaat regeren komt namelijk uit de hemel neerdalen.

Openb. 21:2 Ik zag een nieuw Jeruzalem, een nieuwe heilige stad, neerdalen vanuit God uit de hemel.

 

Wij weten (Jood of Christen) dat onze Messias naar deze aarde zal komen om ons te redden van de vernietiging en Hij Zijn Koninkrijk zal oprichten dat vanuit Jeruzalem zal geregeerd worden. Voordat de Messias komt moet Zijn Volk, de kinderen van Abraham, Izaak en Jacob weer in hun land wonen, omdat dat zo in de Bijbel voorzegd wordt.

 

Daarom is er wel dat verlangen naar het huidige Israël geweest (omdat er een verlangen naar Zijn Koninkrijk is), vanuit het perspectief van de Joden, maar zeker ook vanuit het perspectief van de Christenen. Maar dat is niet de echte oorzaak waarom zoveel van Zijn Volk nu is Israël wonen, God heeft hen in Zijn voorzienigheid teruggestuurd naar het land wat Hij hun gegeven heeft.

 

STATENVERTALING:

Jesaja 42:5-6 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen en Ik zal u verzamelen van den ondergang.

Ik zal zeggen tot het noorden; Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mij zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;

GROOTNIEUWSVERTALING:

Jesaja 43:

5 Wees niet bang, Ik sta naast je. Je kinderen haal Ik terug uit het oosten,

Ik breng ze bijeen vanuit het westen.

6 Tegen het noorden zeg Ik: Geef ze vrij, tegen het zuiden: Houd ze niet tegen.

Breng Mijn zonen en dochters terug, van heinde en verre.

 

Dat de Heere een holocaust heeft gebruikt (Hij heeft deze niet veroorzaakt) om Zijn Kinderen naar het land Israël terug te sturen is zeker Zijn bedoeling geweest en is niet door Zionisten gepland om het Midden-Oosten over te nemen.

 

Jesaja 54:

7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.

8 In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

 

Dat is de hand van God. Pas als onze Messias terugkomt, zal Yeshua/Jezus een nieuw Koninkrijk oprichten. Maar eerst veranderen wij van vergankelijke mensen naar onvergankelijke mensen, ook de wereld zal veranderen. 

Het nieuwe Koninkrijk zal niet van deze wereld zijn.

Terwijl dat bij de Moslims wel zal zijn bedoeld, (dat wereldkalifaat) denk ik, namelijk een werelds gebeuren (een gebeuren in deze huidige wereld).


Wij Christenen/Joden op onze beurt zijn bang (omdat het aantal Moslims toeneemt in Nederland) dat Moslims een soort wereldkalifaat willen oprichten en zij ons gaan vervolgen, dit zie je al in moslimlanden waar Christenen/Joden in de minderheid zijn, en dat ze ons zullen dwingen te bekeren tot de Islam en dat de Sharia ingevoerd zal worden en dat onze cultuur en waarden kapot zullen gaan en verdwijnen. Sommige Christenen zijn zelfs bang dat de antichrist uit de moslimwereld zal komen.
 
Westerse vrouwen zijn bang dat zij hun gelijkwaardige positie kwijt zullen raken die er in de Joodse en Christelijk cultuur heerst (behalve dan in de meest orthodoxe kringen).

Maar helaas zal de eindtijd een nare tijd worden voor Joden en ook Christenen, anders hadden zij door Yeshua/Jezus niet gered  hoeven worden.

 

Wat voorzegt de Bijbel bijvoorbeeld over Egypte in het Gods Koninkrijk:

 

Jesaja 19 vers 23

Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs den Heere dienen.

25 Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel.

GROOTNIEUWSVERTALING

Jesaja 19

23 In die tijd zal er een verbindingsweg lopen tussen Egypte en Assur. Assur zal Egypte bezoeken en Egypte Assur, en samen zullen zij de Heer dienen. 24 En Israël zal zijn plaats hebben naast Egypte en Assur, het zal een zegen zijn voor heel de wereld. 25 De almachtige Heer zal het zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, gezegend Assur, mijn werkstuk, gezegend Israël, mijn eigen bezit.’

 

De Bijbel zegt ook de Israëls grenzen ook niet veel zullen veranderen en dat zij ook geen landen rondom zullen innemen of veroveren, maar zij zullen wel, als zij bedreigd worden in hun bestaan, terugslaan.

Maar zij hoeven niet bang te zijn voor een wapen dat eventueel tegen hen gemaakt zal worden (een kernwapen van Iran bijvoorbeeld):

 

Jesaja 54:

16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk, ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.

17 Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat , zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

 

GROOTNIEUWSVERTALING

Jesaja 54

15 Als ze je bestormen, is het tegen Mijn bevel, en wie je bestormen,

leggen het tegen jou af.

16 Ik heb de smid geschapen, de smid die het kolenvuur aanblaast en de wapens smeedt. Zo heb Ik ook de verwoester geschapen, die de wapens gebruikt om te doden.

17 Daarom zal geen wapen dat tegen jou is gesmeed, iets kunnen uitrichten. En wie jou voor het gerecht daagt, wordt zelf veroordeeld.

Dat is wat Ik voor mijn dienaren heb weggelegd. Hun geluk hebben zij aan Mij te danken. Dat zijn mijn eigen woorden.’

 

Daarom is Israël nog steeds in haar plaats.

 

Deut 7:

6 Want je bent een volk dat de Heer is toegewijd. Op jullie heeft Hij Zijn keus laten vallen; Hem behoor je toe. In tegenstelling tot alle andere volken op aarde zijn jullie Zijn kostbaarste bezit.

7 Raakte Hij soms op jullie gesteld omdat jullie de andere volken in aantal overtroffen? Liet Hij daarom Zijn keus op je vallen? Nee, want jullie waren van alle volken het kleinste.

 

Israël is geliefd door God, maar in de wereld is zij het meest gehate volk, de satan het op hen gemunt, (omdat zij Zijn Volk zijn) en vult mensen hun hoofd met leugens en haatgevoelens.

Maar omdat Israël het meest geliefde volk van God is, wil niet zeggen dat zij rechtvaardiger of beter is dan een ander volk, maar zij krijgt bijzondere genade van de Heer. God is een genadig God.

 

Satan heeft een duister plan met de wereld, er bestaat denk ik wel een rijke groep op de aarde is die door de satan geleid wordt en die ons gewone mensen bespelen en veel invloed uitoefenen in de politiek, waardoor er haat ontstaat tussen bepaalde bevolkingsgroepen, waar een bepaalde “agenda” gevolgd wordt.

De oorlogen die er zijn gevoerd in de naam van terrorisme of iets anders, alleen gevoerd worden omdat zij het grote geld als afgod hebben.

 

Daarom zet ik bij sommige berichten op het nieuws vraagtekens erachter en vraag ik mezelf af wat er echt achter zit. Sommige dingen kloppen gewoon niet en zijn ronduit vreemd, ik denk dat een hoop mensen dat kunnen beamen.

 

De satan wil mensen tegen God opzetten, maar ook tegen elkaar. Dus als mensen (Moslim of Christen, Jood of wat dan ook) moeten we uitkijken voor leugens en niet zomaar alles geloven. De satan wil dat we elkaar haten en uitmoorden, hij zoekt oorlogen en ellende.

 

Laten we daarom liefde tot onze medemens hebben en ieder mens apart oordelen en niet alleen wantrouwen omdat iemand een ander geloof heeft of een bepaalde nationaliteit heeft, benadelen, maar de goede dingen delen en elkaar vrij laten in wat we geloven en elkaar respecteren en vrij laten. Dat is namelijk liefde… En liefde kent geen angst en wantrouwen.

 

1Cor.13

1 Al sprak ik de talen van mensen en engelen:

als ik geen liefde had,

was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken.

2 Al had ik de gave om te profeteren

en doorgrondde ik alle geheimen

en wist ik alles wat er te weten is,

ja, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen:

als ik geen liefde had,

was ik niets.

3 Al gaf ik mijn hele bezit weg

voor eten voor de armen,

al gaf ik mijn lichaam

en kon ik me daarop beroemen:

als ik geen liefde had,

zou het me niets baten.

4 Liefde is geduldig en vriendelijk.

Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak,

in eigendunk.

5 Ze gedraagt zich niet grof,

ze is niet uit op het eigen belang.

Ze raakt niet beledigd,

ze rekent het kwaad niet aan.

6 Ze verheugt zich niet in onrecht,

ze vindt vreugde in de waarheid.

7 Ze kan alles verdragen,

ze blijft geloven, blijft hopen,

nooit geeft ze het op.

8 De liefde zal nooit ophouden te bestaan!

Het profeteren zal verdwijnen,

het spreken in klanken zal verstommen,

alles wat wij weten, zal afgedaan hebben.

9 Want beperkt is ons kennen

en beperkt ons profeteren.

10 Wanneer het volmaakte komt,

zal wat beperkt is, verdwijnen.

11 Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,

redeneerde ik als een kind.

Toen ik een man werd,

legde ik af wat kinderlijk was.

12 Nu kijken we nog in een spiegel,

we zien niet rechtstreeks,

maar dan staan we oog in oog.

Nu is mijn kennis nog beperkt,

maar dan zal ik volledig kennen.

Zoals ikzelf door God gekend word.

13 Zo resten ons dan:

geloof en hoop en liefde.

Deze drie.

Maar de liefde is de grootste.

 

 

Er worden zoveel leugens verspreid in de wereld en daarom moeten we waakzaam zijn en ons niet laten ophitsen. We moeten mensen niet over één kam scheren, maar in liefde God vertrouwen, Hij belooft dat alles goed komt.

 

Onze huidige wereld in de 21e eeuw zoveel anders en onrustiger, ook met het internet, ook mede namens de zogenaamde kredietcrisis/economische crisis.

 

Deze crisis kan ook een aanwijzing zijn dat we in de eindtijd leven, want Babylons rijkdom zal worden verwoest. Net als het Romeinse Rijk uit elkaar viel, viel ook het Sovjet Rijk, en zo zal ook Amerika en de EU uit elkaar vallen uiteindelijk.

 

Niets blijft hetzelfde…

 

De geschiedenis herhaalt zich….
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content