Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
april, mei, juni 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni en juli 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
september, oktober, november,december 2010
juli en augustus 2010
mei en juni 2010
maart en april 2010
januari en februari 2010
september en oktober 2009
juli en augustus 2009
mei en juni 2009
maart en april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
september en oktober 2008
juli en augustus 2008
mei en juni 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
maart 2012

Een artikel uit de Jerusalem Post, van Caroline B. Glick, vertaald door mij in het Nederlands:

 

Obama zet de volgende zaak uiteen: een Israëlische aanval.

De speech van president van de V.S. was de moeite waard om aantekeningen bij te maken voor verschillende redenen, dit was de eerste speech op het onderwerp van Israël die hij gaf sinds zijn 2008 campagne:

CAROLINE B. GLICK van de Jerusalem Post 03/06/2012

 

Maariv's nieuws van vrijdag, de senior diplomatieke commentator Ben Caspit maakte een hypothetische preek die Obama zou hebben kunnen gegeven aan Netanyahu, toen ze een tete-a-tete hadden in het Oval office op maandagmiddag. In Caspit's scenario, gebruikt Obama de ontmoeting om zijn wil op te leggen aan de Israëlische premier.

 

Als je Iran's nucleaire installaties voor de november-verkiezingen bombardeert, zal Israël geen reserveonderdelen meer krijgen voor de wapensystemen die jullie van de V.S. hebben gekregen.

 

Misschien schreef Caspit zijn artikel toen hij gehoord had van de ontmoeting tussen Amerikaanse Joden en de Vice President Joe Biden's nationale veiligheidsadviseur Anthony Blinken. Volgens het commentaar van Omri Ceren, heeft Anthony Blinken de verzamelde Joden verteld dat als zij spreken over Obama's vijandige behandeling van Israël in combinatie met de verkiezingen, zij de gevolgen daarvan zullen dragen als Obama wordt herkozen.

 

Het is belangrijk om Blinken's bedreigingen en het scenario van Caspit in gedachten te houden bij Obama's AIPAC speech.

 

Obama's speech was de moeite waard om er aantekeningen van te maken en dat om verschillende redenen. Ten eerste was het de eerste speech op het onderwerp van Israel sinds zijn 2008 campagne, toen heeft hij geen ruzie uitgelokt met Israël. En het is dankzij de afwezigheid van openlijke vijandheid, dat zijn speech als een pro-Israël-speech wordt betiteld.

 

Terwijl hij dus geen ruzie uitlokte in zijn speech op Zondag, deed hij wel degelijk een poging om de stategische positie van Israël te ondermijnen in een wezenlijke fundamentele manier. De manieren om om te gaan met het Iraanse nucleaire programma tussen de landen lopen erg uitéén. De V.S. denkt dat er meer opties zijn, voor Israël.

 

Vanuit Israëls perspectief, is het Iraanse programma niet meer te stoppen als er straks genoeg verrijkt uranium is. Omdat Israël dan waarschijnlijk niet meer de mogelijkheid heeft de faciliteiten te vernietigen, zal de tijdlijn om Iran aan te vallen, binnen een paar weken eindigen. De V.S. zal volgens de berichten de capaciteiten wel hebben, daarom is hun tijdlijn langer.

 

Dit is belangrijk omdat dit ons vertelt wat de ware natuur is van zijn eis om de sancties en diplomatiek de tijd te geven. Wanneer je inziet dat Israël niet veel tijd meer heeft om aan te vallen,  dan begrijp je dat wat Obama eigenlijk vraagt, om Israëls overleving in zijn handen te leggen. Israël zal dan helemaal aan zijn genade zijn overgeleverd.

 

Ten eerste heeft Obama het over laten komen alsof de militaire coöperatie tussen de twee landen onder zijn administratie is toegenomen. Ten tweede claimde hij dat zijn administratie Israël heeft verdedigd bij de V.N. als het de Palestijnen betreft. Ook beweerde hij dat Israël zal verdedigen, juist door de sancties die Iran opgelegd zijn.

Dat de militaire coöperatie onder zijn bewind was toegenomen is makkelijk gezegd en te claimen, juist om dat deze feiten geheim zijn voor de gewone gemeenschap. We kunnen er nooit achter komen of hij daarover de waarheid spreekt.

Omdat we weten dat onder Obama's leiderschap, Amerikaanse legerofficials openlijk vijandig waren tegen Israël. Ook minister van Defensie Robert Gates noemde Israël "een ondankbare bondgenoot". De huidige defensie secretarus Leon Panetta eiste dat Israël "terug moest komen naar de verd'mde tafel" met de Palestijnen. Generaal Demsey en zijn voorganger Michael Mullen hebben kleinerend gesproken over Israël en zijn militaire capaciteiten en juist zo, dat het geruststellend was voor Israëls vijanden.

 

Afgezien van deze opmerkingen, zijn er onder Obama's regering maatregelen en acties uitgevoerd die Israëls leger in gevaar hebben gebracht op verschillende manieren. Zo heeft Obama's regering toegelaten dat de Hezbollah weer aan de macht kwam in Libanon en geven ze het door Hezbollah gecontroleerde Libaneze leger geavanceerde wapens.

 

Onder Obama, heeft Amerika zich bemoeid met Egypte's binnenlandse politiek en het Moslim Broederschap de macht gegeven Hosni Mubarak om ver te werpen. De transformatie van Israël grenzen met Egypte, van een vredige grens tot een vijandig, is de directie consequentie van de Amerikaanse steun om Mubarak omver te werpen. En  Amerika heeft   steun gegeven aan de opkomst van het Moslim broederschap en de Salafisten. Dit zijn feiten die je niet kunt aanvechten. De militaire gevolgen zullen onoverkomelijk zijn en totaal negatief.

Dan is er Syrië. Meer dan zes maanden heeft Obama Assad gesteund met zijn strijd tegen de revolutionisten. Hillary Clinton heeft Assad een hervormer genoemd. Nu Assads zijn bevolking met de duizenden afslacht, heeft de V.S. nog steeds gefaald om zelfs humanitaire hulp naar Syrië te sturen. Ook is ongelofelijk is dat Clinton zei dat Assad het eens moet zijn met de hulp die Amerika geeft aan mensen die hem omver willen werpen.

Er zijn ook rapporten dat Amerika: Jordanië, Libanon, Irak en Saudie Arabië heeft gewaarschuwd, dat er chemische en biologische wapens in handen kunnen komen van terroristen. Dit vooruitzicht is zelfs een bedreiging voor Amerika's veiligheid, maar ook voor Israël veiligheid. Inderdaad, de dreiging van verspreiding van massavernietigingswapens is zo gevaarlijk dat de administratie mogelijk preventieve stappen zou kunnen nemen om deze wapens in bezit te krijgen of ze te vernietigen. Natuurlijk zou verwacht worden dat er steun voor zo'n Israëlische operatie zou zijn, maar volgens de rapporten vond Obama het voldoende om de Arabieren loos te waarschuwen, dat dit een probleem zou kunnen worden.

 

Door het falende optreden tegen Assad, lijkt het of de Obama administratie zich gedraagd als de beschermheilige van Iran's grootste bondgenoot. Hij gedraagt zich op een manier, wat je juist zou verwachten van een bondgenoot van Iran.

Ten aanzien van Iran, terwijl Obama de nieuwe anti-Iran sancties die zijn opgelegd sinds hij aantrad, zogenaamd als bewijs dat hij te vertrouwen is om actie te ondernemen tegen Iran, terwijl het feit is dat Obama is gedwongen om sancties toe te passen tegen zijn wil door het Amerikaanse Congress en Europa. Zo ook, weigert Obama nog steeds de uitvoer van de sancties tegen Centrale Bank van Iran, welke het Congres heeft doorgevoerd, terwijl hij grote bezwaren had eerder in het jaar. Ook met het geval van Syrië- en Hezbollah in Libanon- op het gebied van sancties, Obama's gedrag was eerder om de Iraniërs hun gang te laten gaan op het gebied van Nucleaire capiciteiten, dan ze juist te hinderen.

 

Voorbij Israëls directe grenzen, voorbij Iran, had Obama's houding tegenover Turkije een vernietigende uitwerking op Israëls militaire positie en stategische houding. Obama heeft gezegd dat Turkije's Islamitische, antisemitische Eerste minister Erdogan degene is, één van de vijf buitenlandse leiders, die hij het meeste vertrouwd.

 

Erdogan heeft Obama's vertrouwen gekregen op het tijdstip dat de Turkse alliantie is geëindigd met Israël, en heeft hij (Erdogan) geprobeert (Hamas te helpen) de wettige zeeblokkade van Israël aan de Gaza-kust te beëindigen.

 

Wat ook te moeite is om op te schrijven, is dat hij (Obama) zijn relatie met het NAVO-lid Turkije niet heeft gebruikt om Erdogan te beïnvloeden. In plaats daarvan heeft hij zijn gedrag beloond.

 

Obama's uitspraken, alsof hij zichzelf feliciteerde over Amerikaanse assistentie bij Israëls raket defensie ringsysteem, klinken depressiefmakend hol voor twee redenen. Ten eerste was het defensiesysteem gefinancieerd en afgerond tijdens de regering van George Bush. Hij heeft het programma juist financieël beperkt in 2012.

De tweede reden waarom zijn uitspraken hol klinken is dat zijn acties als president, Israël juist hebben gedwongen zich meer en meer te moeten verdedigen tegen Palestijnse mortiergranaten en raketten uit Gaza. Obama heeft de Palestijnen macht gegeven om Israël aan te vallen wanneer ze maar willen en Israël afgeremd om actie tegen Gaza te ondernemen, alsof ze in Gaza dan geen redenen zouden hebben om Israël aan te vallen.

 

Dan is er zijn "steun" voor Israël bij de VN. Het feit is dat de Palestijnen een veiligheidsraad resolutie bij de VN wilden, omdat ze dachten dat Obama ze zou steunen, het was ook Obama die ze illegaal noemde en vond dat ze binnen de '67 grenzen moesten blijven.

 

Hetzelfde is het geval met het Palestijnse besluit een eigen staat uit te roepen: Palestina als lid bij de VN aan te vragen, binnen het jaar. Het was weer zijn houding die hen dacht te geloven dat ze achter en zouden staan. In september 2010 pleitte hij namelijk voor de totstandkoming van een Palestijnse staat, binnen een jaar. Het was zijn statement waardoor zij het probeerden.

 

Dus in twee gevallen was Obama "genoodzaakt" om Israël te verdedigen bij de VN. Obama heeft juist de crisis gecreërd, zodat Israël hem om hulp zou vragen. In beide gevallen, liet hij Israël gros betalen voor zijn bescherming.

 

Het is gewoon een feit dat Obama's acties en zijn woorden het duidelijk hebben gemaakt dat hij niet te vertrouwen is, niet wat Iran betreft, op geen enkel gebied. Het enige ding ding wat constant is bij Obama is zijn vijandigheid. Met de consequenties, dat we nu juist degene geloven die zeggen dat als hij herkozen wordt, hij zijn haat voor Israël niet meer zal verbergen.

 

Wat deze boodschappen duidelijk maken is dat onze leiders te zwak zijn om tegen Obama op te staan en dat wij een prijs zullen moeten betalen voor hun lafheid, als Obama herkozen wordt

 

Pasted from <http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=260662
Een artikel van Jan van Barneveld, zeker de moeite waard om zijn website te bezoeken, zie link onder gedeelte van artikel: 

Het KRUITVAT met ZEVEN LONTEN

Dinsdag, 13 Maart 2012 14:08

 

 

De Volkskrant waagde het om onder een foto van het Israëlische afweersysteem, de Iron Dome (IJzeren Koepel), te melden dat het ging om een raket die op Gaza werd afgevuurd... http://elderofziyon. blogspot.com /2012/03/dutch-newspaper-captions-iron-dome-as.html


“Het Midden-Oosten ontwikkelt zich tot een kruitvat”.

Israël zit bovenop dat kruitvat. Elk van de zeven lonten kan elk moment worden aangestoken.

 

Gevaarlijk voor Israël?

 

Absoluut.

 

Wie lopen er nog meer gevaar?

 

De makers van dat kruitvat en de lieden die met vuur spelen bij de lonten.

 

Wij ook?

 

Jazeker, ik licht dat even verder in dit artikel toe.

 

Voor Israël geldt

 

“Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob,

 

maar daaruit zal hij gered worden

 

Jeremia 30:7.

Voor ons geldt:

 

“IK ben zeer vertoornd op de volken, die terwijl IK een weinig vertoorn was, meehielpen ten kwade”

 

Zacharia 1:15.

Laten we kort die zeven lonten bekijken.

 1. Het verraad van het Westen.
  Wij, de EU en de VS, financieren de terroristen. Zorgen dus voor het kruit in het kruitvat. Zijn medeverantwoordelijk en staan onder de toorn van God. We hoeven niet verbaasd te zijn dat het met onze financiën niet zo best gaat. En over de natuurrampen en branden in ons land. Allemaal waarschuwingen van de Almachtige, die de God van Israël is. “Verraders plegen verraad, ja verraders handelen verraderlijk” (
  Jesaja 24:16). Zo zucht Israël over de top van de EU en de regering van de VS. Over dat verraad komt een oordeel. Als Obama Israël laat vallen, dan laat hij tegelijk de Islam los op Israël.

 

Lees artikel verder op:  <http://janvanbarneveld.nl/actueel/israel/231-het-kruitvat-met-zeven-lonten
Vertaald artikel uit de Haarets, door mij, zie link onder artikel

President Netanyahu bereid de publieke opinie op een oorlog tegen Iran - 15 maart 2012

 

Sinds hij terugkwam uit Washington, is premier Benjamin Netanyahu voornamelijk bezig geweest met één ding: de publieke opinie voorbereiden op een oorlog tegen Iran.

Netanyahu probeert de Israëlische bevolking te overtuigen dat er een tastbaar en wezenlijke dreiging is en dat er maar één effectieve manier is om een tweede holocaust te voorkomen en dat is een militaire aanval op de nucleaire infrastructuur, welke diep ondergronds is begraven.

 

In zijn speech voor de Knesset op woensdag, drong hij aan bij zijn collega's, dat de geruchten dat Israël te zwak zou zijn om de oorlog alleen aan te gaan, te verwerpen en dat ze de VS niet nodig hadden om de klus te klaren en om de bedreiging te verwijderen.

 

Volgens polls die vorige week gepubliseerd zijn, dit is ook het standpunt van de meeste israëli's, ze steunen een Amerikaanse aanval op Iran, maar zijn twijfelachtig of de IDF het zou moeten doen zonder de steun van de vriendelijke superpower.

 

Netanyahu kwam met drie voorbeelden waarbij zijn voorgangers Amerika's richtlijnen doorkruisden en cruciale beslissingen namen over de toekomst van Israël: de verklaring van onafhankelijkheid in 1948, het starten van de zesdaagse oorlog in 1967 en het bombarderen van de nuclaire reactor in Irak in 1981.

 

De les was duidelijk, net als David Ben-Gurion, Levi Eshkol and Menachem Begin zeiden nee tegen het Witte Huis. Netanyahu zou ook niet gealarmeerd moeten zijn door Obama's verzet tegen de aanval op Iran. Hij gelooft dat net als in de vorige incidenten dat de V.S. eerst wel tegensputtert, maar dat ze dan Israël wel steunen in de internationale gemeenschap.

 

Als Netanyahu zijn speech had ingeleverd bij zijn geschiedenisleraar dan zou hij een slecht cijfer hebben gekregen. In 1948 steunde de V.S. juist het voogdijschap voor Palestina van de VN, alhoewel President Truman andere bedenkingen had.

 

Net als Obama vandaag, was Truman een democratische President en hij wachtte zijn herverkiezing af en had de steun van de Joodse stemmers en donateurs nodig. Truman luisterde naar zijn politieke adviseur, die bij hem aandrong om de Zionistische staat te erkennen. Truman verzond een telegram 11 minuten nadat Ben-Gurion klaar was met het lezen van zijn onafhankelijkheidsverklaring. De V.S. oppositie werd gestopt bij zijn bureau.

 

In 1967, wilde de V.S. dat Israël van de oorlog afzag, maar ondertussen ging er door geheime kanalen een andere boodschap. In 1981 had Begin de V.S. zoet gehouden en lanceerde een verrassingsaanval.

 

Bij deze incidenten in het verleden, leek Israël formeel tegen de V.S. in te gaan, maar zorgden ze er wel voor dat ze de gevolgen accepteerden en steunden. En inderdaad, de V.S. erkende Israël en lieten toe dat ze de gebieden anexeerde in 1967. Ze veroordeelden de aanval in Irak op de nucleaire reactor, maar zwakjes.

 

Zie verder het artikel in het Engels op:

 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-is-preparing-israeli-public-opinion-for-a-war-on-iran-1.418869

 

Zou Israël nu juist de periode voor november kiezen voor een aanval? Nu zou President Obama zich juist niet tegen Israël kunnen keren, omdat hij dan waarschijnlijk niet zal worden herkozen.

Zou Obama dan na zijn herverkiezing nog net zo mild zijn?

 

Obama wil ook dat de Palestijnen geduldig zijn tot hij herkozen wordt, zijn de geruchten, alles om zijn herkiezing veilig te stellen.

Of is het juist President Obama's opzet om de Israëli's de oorlog te laten starten, dat zij hem dan zonder schuld kunnen afmaken en daarbij hun eigen agenda hebben?

'Succes voor Obama: Israël stelt aanval op Iran uit tot voorjaar 2013' -  30 Maart 2012

 

Volgens goed geïnformeerde Midden Oosten officials is president Obama fel tegen een eenzijdige Israëlische aanval op Iran en probeert hij via achter de schermen gevoerde gesprekken Teheran zover te krijgen te beloven geen Amerikaanse doelen aan te vallen als Israël onverhoopt tóch de nucleaire installaties van het land aanvalt. Amir Oren, senior journalist bij het linkse Israëlische Haaretz, schreef deze week dat Israël door de Amerikaanse tegenstand heeft besloten om de voor dit jaar geplande aanval te verschuiven naar op zijn vroegst het voorjaar van 2013. 


Van Xandernieuws:
Bronnen: 

Haaretz 

World Net Daily

Lees verder op: 

http://xandernieuws.punt.nl/?id=656897&r=1&tbl_archief=&Tien tekenen dat Amerika op de rand van een verschrikkelijke gemeenteschuldcrisis staat  - 20 maart 2012

 

 

Staat Amerika op de rand van een een verschrikkelijke gemeenteschuldcrisis? Helaas, ja is het antwoord. Van kust naar kust zijn er een toenemend aantal steden en gemeenten, dorpen en provincies die snel failliet dreigen te gaan.

Financieel analist Merdith Whitney had het verkeerd met haar voorspelling dat dit al in 2011 zou gebeuren, maar fundamenteel was haar voorspelling niet fout. Deze financiële crisis ontvouwd zich nu voor onze ogen.

 

Als er over een schuldcrisis gesproken wordt, denkt iedereen aan de federale regering, maar de waarheid is dat dit probleem zich uitspreid over het hele land. Deze crisis kan op elk moment uit de hand lopen. Er zou nu juist een economische herstelperiode zijn, maar het tegendeel is waar.

 

De volgende 10 tekenen zijn het bewijs dat deze crisis uit de hand loopt:

 

 1. Moody's heeft de stad Detroit zijn B2 kredietwaardigheid gedowngrade naar Ba3, hun schuld is 553 miljoen.
 2. Indianapolis heeft een tekort van 75 miljoen, ze kunnen de straatverlichting binnenkort niet aan houden.
 3. Suffolk county in New York heeft een schuld van meer dan 500 miljoen dollar.
 4. De stad Trenton in New Jersey is zo blut dat ze geen wc papier meer kunnen kopen voor in de gebouwen.
 5. In sommige steden is het zo erg dat ze zo dramatisch moeten bezuinigen op alles, bijvoorbeeld in California: Costa Mesa, ten zuiden van Los Angeles hebben een vierde van hun gemeenteambtenaren ontslagen. De politie moeten hun politiehelicopter verkopen, en huren nu van een stadje dichtbij.
 6. In New York moeten ze de pensioenen betalen uit het staatpensioen, alsof ze die betalen van een creditcard. De staat New York moet 750 miljoen lenen om het staatspensioen aan te vullen. Het aantal gemeenten dat dit leenmechanisme gebruikt is verdrievoudigd. De verwachting is dat ze volgend jaar 1 miljard moeten lenen.
 7. Pensioenproblemen zijn er nu in steden over heel het land. Bijvoorbeeld: de stad van Central Falls in Rhode Island is bankroet gegaan, omdat ze de pensioenen niet meer konden uitkeren. Een gepensioneerde brandweerman Mike Geoffroy zei dat het allemaal weg is, zijn dochters zijn daar opgegroeid, hij zei dat hij de betalingen aan zijn huis niet meer kon betalen, omdat zijn pensioen met 1100 dollar was afgenomen.
 8. In november is Jefferson County, Alabama bankroet gegaan, ze hadden een schuld opgebouwd van 4.2 miljard dollar.
 9. Een Bloomberg artikel vertelde dat Stockton en Hercules in California bankroet zijn gegaan aan verzekeringsschuld.
 10. In 2012 alleen al zijn er 21 gemeenten failliet gegaan, voor een totaal aan 978 miljoen dollar.

 

Het is geen wonder dat Amerikanen zo pessimistisch zijn over hun toekomst, een enquete heeft uitgewezen dat 63 % van de Amerikanen geloven dat het Economisch systeem gebroken is.

 

We zijn verslaafd aan schulden en de prijs die we gaan betalen is ontzettend pijnlijk.

<http://endoftheamericandream.com/archives/10-signs-that-america-is-on-the-verge-of-a-horrible-municipal-debt-crisis>

 

 
 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content