Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
april, mei, juni 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni en juli 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
september, oktober, november,december 2010
juli en augustus 2010
mei en juni 2010
maart en april 2010
januari en februari 2010
september en oktober 2009
juli en augustus 2009
mei en juni 2009
maart en april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
september en oktober 2008
juli en augustus 2008
mei en juni 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
februari 2012

Een video die op donderdag 9 februari op YouTube is geplaatst, beschuldigde Anonymous Israël van 'misdaden tegen de menselijkheid' en beloofde een 'kruistocht' tegen de Joodse staat te lanceren.

 

Israël wordt algemeen beschouwd als een van de meest geavanceerde landen op het gebied van internet- en netwerkbeveiliging. Verscheidene teams van bekwame Israëlische hackers zijn in de afgelopen maanden met succes de strijd aangegaan tegen de talloze Arabische hacker-aanvallen. Maar dat Anonymous zich volledig in de strijd tegen Israël begeeft is een belangrijke escalatie, en betekent voor Israël de allerzwaarste test van computerveiligheid tot nu toe.

Lees hele artikel op:

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/2005-anonymous-hackers-starten-kruistocht-tegen-israel

 

 

 

Een nucleaire Jungle

Israël leeft onder een dreiging van 100.000 raketten die in handen zijn van Hezbollah in Libanon, Hamas in de Gazastrook en landen als Syrië en Iran. Deze raketten krijgen een steeds groter bereik, vervoeren een steeds dodelijker lading en worden steeds accurater.

Dat zei het hoofd van de militaire planning, generaal-majoor Amir Eshel, dinsdag op een bijeenkomst van de Jerusalem Center for Public Affairs.

 

Eshel concludeert dat het Midden-Oosten momenteel uiterst onstabiel is. Veranderingen kunnen zich razendsnel voltrekken. Dat was ook in 1979 het geval met de islamitische revolutie in Iran. “Andere landen kunnen in de toekomst ook opeens veranderen. Ze hebben hypermoderne westerse [wapen]technologie. We moeten daar rekening mee houden.”

 

In het Midden-Oosten zal een nucleaire wapenwedloop ontstaan. “Er zal een proces worden gecreëerd dat leidt naar een wereldwijde nucleaire jungle.”

Landen en terreurgroepen die straks zullen opereren onder de nucleaire bescherming van Iran, zullen agressiever worden. “Die zullen dingen gaan doen die ze nu nog niet durven”, voorspelde hij.

Lees hele artikel op:

 <http://weeswaakzaam.com/?p=19146>

 

 

 

 

Report: Syrian Armored Forces Move Nearer to Israel

The Syrian Army moved forces stationed in the Golan Heights and they are now closer to Israel, according to Free Syria Army.

By Gil Ronen

First Publish: 2/9/2012, 8:55 PM

 

According to reports from the Free Syria Army, the Syrian military has moved forces stationed in the southern part of the Syrian Golan Heights closer to Israel.

The Syrian military did not come close to the border with Israel. However, armored forces that were stationed along the Syria-Jordan border, which were recently reinforced, were moved and are now closer to Israel, according to the report.

Volgens berichten van het Free Syria Leger, heeft het Syrische leger troepen verplaatst dichter naar Israël toe bij de Golan hoogvlakte. Deze troepen waren ook uitgebreid. 

The Free Syria Army is the largest opposition group in Syria and is partly made up of defectors from the official Syrian Army.

Israel has been concerned that Syrian strongman Bashar al-Assad, whose regime is on the verge of collapse, may try to defuse the uprising against him by starting a conflict with Israel.

Het Free Syria Leger is de grootste oppositiegroep in Syrië en bestaat voornamelijk uit overlopers uit het Syrische leger. Israël is bezorgd dat president Assad, wiens regime op het punt staat uit één te vallen, een conflict met Israël zal beginnen, om de opstand te stoppen.

A Lebanese newspaper, The People's Army, claimed Thursday in its news website that the IDF has been making an extra effort in the past few days to place landmines all along its border with Syria.

Hundreds of Israeli soldiers are reportedly working at lining the border with mines. Israel had already placed mines along some stretches of the border with Syria after the Nakba Day events last year, in which hundreds of Syrians broke into Israel virtually unimpeded. The action had been orchestrated by the Syrian government, later reports showed.

Een Libanese krant: Het leger van het Volk, beweerde donderdag op hun website dat het IDF extra moeite deed om landmijnen te plaatsen bij de grens met Libanon.

Er zijn honderden soldaten mee bezig, dat deden ze al sinds vorig jaar door het Nakbaday-event, waarbij honderden Syriërs de grens van Israël doorkwamen. Deze actie bleek later door de Syrische regering te zijn uitgelokt, lieten rapporten zien.

Pasted from <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152612>

 

 Uit het nieuws 08-02-2012
(Aflevering:488)

Door: Franklin ter Horst

Het komende oordeel over de naties 30

Babylon deel 6 uit de serie “Het oordeel over Babylon”

 

 

Dit artikel is zeer de moeite waard om te lezen, het gaat over het Babylon van nu, wat voor rol de EU daarin speelt, zie link onder:

 

De verwoesting van dit rijk betekent tevens het einde der tijden van de heidense wereldrijken. De beschrijving is overal in de Bijbel hetzelfde. Deze terugkomst van de Here Jezus, heeft betrekking op de laatste fase van de “Beruchte dag des Heren”. De Here Jezus zal de totale en eeuwige heerschappij over de aarde ontvangen. In enkele zinnen wordt in Daniël 11:44-45 het grootste drama van de eindtijd geschilderd en wat de oorzaken daarvan zijn. De volken uit het oosten en het noorden zullen gezamenlijk hun krachten bundelen teneinde de hemelse legerscharen van de Here Jezus te verslaan. In vers 12:4 krijgt Daniël de opdracht, alles wat aan hem geopenbaard is te verzegelen tot de eindtijd; Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.De betekenis van het verborgen houden van de dingen lijkt erop te duiden dat de inhoud pas in de loop van de tijd duidelijk zal worden en dat de mens pas in de eindtijd de volle betekenis ervan zal begrijpen. Velen hebben inmiddels onderzoek gedaan en er is heel wat bekend geworden over de Bijbelsegeheimen. Alles wat de Boze doet is door Gods Woord voorzegd.

Lees artikel op :  <http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2008-02-2012.htm>

 

 

 


Buitenlandse journalisten huren alvast daken in Tel Aviv om oorlog met Iran te verslaan - 11 februari 2012

Buitenlandse journalisten van onder andere het internationale persbureau Reuters zijn begonnen met het huren van daken van huizen en gebouwen in de Israëlische metropool Tel Aviv, zodat hun camera's een zo goed mogelijk beeld kunnen geven van de raketaanvallen van Iran, Hezbollah en mogelijk ook Syrië, die ongetwijfeld zullen volgen zodra er een Israëlische en/of Amerikaanse/Westerse aanval plaatsvindt op de Iraanse nucleaire installaties.

Naast Reuters hebben diverse bekende en minder bekende TV zenders van over de hele wereld -waaronder FOX, NBC, CBS en diverse andere Amerikaanse, Europese en Aziatische nieuwsnetwerken- medewerkers naar Israël gestuurd om de bestaande communicatie infrastructuur en veiligheidsmaatregelen in kaart te brengen en zo goed mogelijk voorbereidingen te treffen voor de camerateams die straks verslag zullen doen van de Iraanse (tegen)aanval op de joodse staat.

Zie hele artikel op:

(1) Globes (Hebreeuws)

(2) Ynet News

 

<http://xandernieuws.punt.nl/?id=653082&r=1&tbl_archief=&>

 

 

 

  

 

 

Geruchten van oorlogen - 02.02.2012

Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran aanvallen? Deze vraag waart ook als een spook door de internationale pers. De Iran-oorlog is in feite al begonnen ...

In zijn drie profetische redes over de eindtijd noemt Jezus een aantal opvallende signalen waar we op moeten letten. Een van de minst bekende tekens die Hij van de snel dichterbij komende eindtijd noemt is “geruchten van oorlogen”. Er is geen land in de wereld dat zo bedreigd wordt door oorlog als Israël. Dat zo omringd wordt met fel hatende vijanden, die luid en duidelijk verkondigen dat zij uit zijn op de vernietiging van Israël.

 

Wij kunnen Israël steunen. De profeet Daniël voorzegt dat Israël in deze tijd van nood ‘kleine hulp’ zal krijgen. Hij zei er niet bij dat gebed echt geen ‘kleine hulp’ is, maar een machtig wapen in de strijd om Israël en Jeruzaslem. Wij weten ook dat God bezig is zijn eigen volk te herstellen en Hij zal niet toestaan dat wie dan ook zijn werk in de weg staat. De profeet Jesaja zegt dan ook: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zut gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:17). Bidt dat deze tekst realitiet wordt en dat de “geruchten van oorlogen” geruchten blijven. Het gaat ten slotte om het Koninkrijk van de HEER dat komt.

 

Lees hele artikel op : <http://janvanbarneveld.nl/actueel/midden-oosten/227-geruchten-van-oorlogen


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content