Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2


 


Nu het een aantal jaren verder is, is het inmiddels duidelijk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze tijdlijn zo zal uitlopen (dus dat Yeshua niet in 2016 terug zal komen). Het was desondanks een leuke theorie. In dit artikel geloofde ik ook nog niet in de opname.Een mogelijke datum voor Zijn wederkomst, dus waakt!

 

Misschien gelooft u niet in een datum prikken voor de wederkomst e.d., maar de Bijbel vertelt ons heel duidelijk dat wij het wel kunnen weten, lees u maar mijn artikel op: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page29.php De dag en het bijna het uur van de wederkomst.


In dit deel niet meer zo veel vertaalde theorie, maar een groot deel eigen theorie (met de nadruk op theorie, neem dit dus niet aan voor waarheid, maar voor een mogelijke verklaring van profetie.

 

Kleuren van de tekst:

Blauw= van mij

Zwart= is tekst van bijv. wikipedia

Zwart/schuingedrukt = tekst uit de Bijbel

Groen= deels vertaalde theorie van daniels timeline.com

 

De link van de video http://www.waytozion.org/video/stream/timeline/timeline.html

Deze video staat op de volgende website www.danielstimeline.com

 

Ik zelf heb nog wat ontdekt, wat echt in het plaatje lijkt te kloppen:

 

Op Tu B'Av, dat is op de 15e AV, zie beschrijving onder, in het schema, is een dag waarop veel getrouwd wordt. Deze dag valt precies 45 dagen voor Rosh Hashana, tussen de 1290 en de 1335 dagen van Daniël zit 45 dagen. Zou dit er iets mee te maken hebben? In het schema Þ zie je dat ik de dagen tel.

 

Tu B'Av (Hebrew: ט"ו באב, the fifteenth of the month Av) is a minor Jewish holiday. In modern-day Israel, celebrated as a 

15e van de maand av is een kleine Joodse feestdag. In het moderne Israël is het de dag van de liefde, een

(Hebrew: חג האהבה‎, Hag HaAhava) holiday of love, it is similar to Valentine's Day.[1][2] It is considered a very desirable           soort Valentijnsdag. Het is een geliefde datum/dag voor Joodse huwelijken.

date for Jewish weddings. According to the Talmud, Tu B'Av was a joyous holiday in the days 

Volgens de Talmud, was Tu B'Av een blije feestdag in de dagen van de Tempel in Jeruzalem, die het

of the Temple in Jerusalem, marking the beginning of the grape harvest. Yom Kippur marked the end of the grape harvest.

 begin van de druivenoogst markeert. Yom Kippur markeerde het einde van de druivenoogst.

On both dates, the unmarried girls of Jerusalem would dress in white go out to dance in the vineyards.

Op beide data kleden ongetrouwde meisjes zich in het wit en gaan naar de wijnvelden om te dansen.

Op deze dag konden jonge mannen hun bruid uitkiezen.

Geplakt uit <http://en.wikipedia.org/wiki/Tu_B'Av>

 

Misschien kiest de Heere deze periode uit om Zijn Bruid uit te kiezen.

Waarschijnlijk gebeurt er in deze periode iets wat Gods kinderen doet zuchten en uitroepen en tegelijkertijd uitmaakt wat voor mens je bent, wie je bent.

 

Ezechiel 9 : 4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.

 

 

Openbaring 3: 4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. 

In de Mishna Maseches Taanis staat: Rebbi Shimon Ben Gamliel zegt: “Er waren geen betere dagen voor de Bnei Yisroel dan Tu B’Av en Yom Kippur.”

Hiervan zien wij dat Tu B’Av gezien werd als de grootste Yom Tov (feestdag)! Tu B’Av is precies het tegenovergestelde van Tisha B’Av , wat wij amper een week geleden hebben gehad. Op Tisha B’Av rouwen wij over dood en vernietiging. Op Tu B’Av hebben wij het over liefde, leven, en de voortzetting daarvan.

De Talmoed vermeld dat op de 15e Av ‘De Bnos Yisroel (dochters van Israel) dansten in de wijnvelden en zongen terwijl de ongetrouwde jonge mannen kwamen om hun bruid ‘uit te kiezen.’ Dit was de dag voor Shidduchim (huwelijks partners).

Wanneer wij naar de Joodse kalender kijken, zien wij dat Tu B’Av precies 40 dagen is voor de 25e van de maand Elul, de eerste dag van de Schepping. Adam was geschapen op Rosh Hashana – vrijdag, de eerste dag van de Schepping – wat betekend dat de Schepping begon op de 25e van Elul.

Chazal leren ons dat 40 dagen voor de geboorte van een kind het besloten wordt in shamayim (hemel) met wie hij/zij zal trouwen. De shidduch wordt precies 40 dagen voor ‘het begin’ gemaakt. De 15e Av is daardoor dan ook ‘de Shidduch’ (huwelijk)  van de wereld.

De Bnei Yissoschar schrijft dat deze dag vanaf oudsher al voorbestemd was voor shidduchim (huwelijken). Hij legt dit uit door twee andere gebeurtenissen aan te halen die Chazal hebben gekozen als redenen voor deze feestdag. Beide hebben te maken met shidduchim.

1 , dat de shvatim (stammen) toegestaan werden om met elkaar te trouwen.

2,  dat het verbod voor de shvatim om te trouwen met vrouwen van de stam Binyamin werd opgeheven (na de ‘burgeroorlog’ van Pilegesh B’Givah, zie Shoftim/Richteren).

Dat is waarom Chazal deze dag hebben gekozen voor dit soort vreugde, en geen al bestaande Yom Tov als Yom Kippur.

De Bnei Yissoschar gaat verder, dat 15 Av een dag van een goed begin en grote hoop is voor zowel Klal Yisroel als voor de individu. Dit is waarom deze dagen grote vreugdevolle feesten waren voor geheel Israel. En zo zullen ze dat ook zijn in de toekomst… wanneer feesten (simches) en de dagen van verblijding weer terug zullen keren naar Yisroel.

Zoals het zegt, “Dit is de Eeuwige. We hebben gewacht op Hem.  Wij zullen verblijd zijn en ons verheugen in Zijn verlossing” – Yeshaya 25:9.

 

Moge wij de komst van Moshiach Tzidkeinu snel zien, spoedig in onze dagen, en deze vreugdevolle feesten zelf meemaken!

 

Geplakt uit <http://onlineookjoods.wordpress.com/2011/08/15/joodse-dag-van-liefde-en-shidduch-van-de-wereld/>

 

 

Dan gaat het er zo uitzien:
 

Maar dan klopt natuurlijk het plaatje niet meer:

Dan vallen allebei die datums in de winter.

Maar ja winter bij ons is niet hetzelfde als in Israël.

Dagtemperaturen in Jeruzalem is voor december en januari 5 graden 's nachts en 12-13 dagen 's nachts. In maart is dat nog maar 7 graden 's nachts en overdag al 16-17 graden. Dus dat is al niet echt winters meer.

Ook de term winter is rekkelijk, in de winter is het ook niet altijd winters. Zie volgende printscreen van een vijfdaags weerbericht van Jeruzalem, in het schemaatje daarnaast zie je ook dat het in maart al 33 graden kan zijn, maar ook heel koud, koudste dag in maart -3.
 

8 Maart valt op vrijdag, niet op de sabbat.

6 februari 2013 valt op woensdag, dus op deze dag zouden dan de offers worden gestaakt (in het midden der week), offers worden ook gestaakt als het volk niet meer kan offeren, of bidden (reukoffer). In de tweede wereldoorlog werd het Joodse volk naar de concentratiekampen vervoerd, zie hoofdstuk 9.

En 8 maart de gruwel der verwoesting wordt opgericht op een heilige plaats, iets onheiligs bij iets heiligs. Breek de oorlog uit in Israël, komen Zijn kinderen daarbij om?

Ook in de tweede wereldoorlog, was de holocaust een gruwel der verwoesting.

 

Ik verwacht dan ergens in die tussentijd, dus in die 1260 dagen dat de leiders van Juda zullen zijn als een vurige haard/fakkel onder de schoven en dat zij de alle volken rondom zullen verteren en Jeruzalem zal blijven in haar plaats, zie Zach. 12:6.

 

Dan tegen augustus verwacht ik dan vanaf Tu B'av het uitkiezen van Yeshua's bruid. Precies 40 dagen voor de scheppingsdag van de aarde op 25 elul. 

Op Rosh Hasjana, namelijk de dag waarop Adam geschapen is (de zesde dag).

Zie in stukje hieronder. Als Yeshua wederkomt, staan de doden op met hun verheerlijkt lichaam en worden wij veranderd, eigenlijk ook weer een "schepping" van de mens, maar dan verheerlijkt.

 

Op Tu B’Av hebben wij het over liefde, leven, en de voortzetting daarvan.

De Talmoed vermeld dat op de 15e Av ‘De Bnos Yisroel (dochters van Israel) dansten in de wijnvelden en zongen terwijl de ongetrouwde jonge mannen kwamen om hun bruid ‘uit te kiezen.’

Dit was de dag voor Shidduchim (huwelijks partners).

Wanneer wij naar de Joodse kalender kijken, zien wij dat Tu B’Av precies 40 dagen is voor de 25e van de maand Elul, de eerste dag van de Schepping. Adam was geschapen op Rosh Hashana – vrijdag, de eerste dag van de Schepping – wat betekend dat de Schepping begon op de 25e van Elul.

Chazal leren ons dat 40 dagen voor de geboorte van een kind het besloten wordt in shamayim (hemel) met wie hij/zij zal trouwen. De shidduch wordt precies 40 dagen voor ‘het begin’ gemaakt. De 15e Av is daardoor dan ook ‘de Shidduch’ van de wereld.

 

Pasted from <http://onlineookjoods.wordpress.com/2011/08/15/joodse-dag-van-liefde-en-shidduch-van-de-wereld/>

 

40 Dagen/jaren

40 Dagen en 40 nachten regende het op de aarde toen de ark op het water dreef.

Toen de ark vastliep op de berg, 40 dagen later deed Noach het venster open.

Izak was 40 jaar toen hij trouwde.

Het volk liep 40 jaar in de woestijn en liepen daarna het beloofde land binnen.

Mozes pleitte 40 dagen en nachten voor het volk Israël op de berg.

40 dagen daagde Goliath het volk uit voordat David hem bevocht.

Jona moest Nineve waarschuwen dat God hen over 40 dagen zou vernietigen.

Mozes zond spionnen het beloofde land in, duurde 40 dagen.

Juda, David en Salomo precies 40 jaar geregeerd.

Elia deed 40 dagen over reis van Berseba naar de berg Horeb.

Ezechiël moest 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen.

Mozes was 40 jaar aan het hof van Farao.

Elia vast 40 dagen toen hij door Izebel vervolgd werd.

Yeshua/Jezus werd 40 dagen verzocht in de woestijn en at niets.

Na Zijn opstanding, 40 dagen later voer Hij naar de hemel.

 

 

 

Als je het dan vergelijkt met hun schema, wat er zo uitziet:

 

Tussen 2 september en 17 oktober vallen in hun schema dan de herfstfeesten

 

Maar dan eindigen de 1260/1290/1335 dagen niet op één van de belangrijke feesten.

 

Dus mijn schema vind ik sterker, de oordeelsdag op Yom Kippur, daar eindigt ook de wijnoogst.

 

Openbaring 14:19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.

 

De bruiloft is dan op loofhuttenfeest, een bruiloft van 7 dagen.

 

Openbaring 19

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

 

Pasted from <http://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html>

 

 

 

Nu het verhaal van de vrouw in de woestijn, in Openbaring.
 


 

 

Op 2 maart 2013 (datum tussen twee gebeurtenissen, namelijk de offers gestaakt en de oprichting van de gruwel, waarna gevlucht moet worden, de vrouw naar de woestijn) in Jeruzalem is in de hemel het volgende te zien:

De maagd (virgo) met de maan aan haar voeten, bekleed met de zon (in de ochtend 2 maart 2013 06:05 zonsopgang, zie timeanddate.com), saturnus ook daar (Romeinse god die zijn eigen kinderen op at): de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden (openb. 12:4)

 

 

 

Openbaring 12:1-6:

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,

 

 

Mat. 24:

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

Nog een tijdsperiode: Bazuinenfeest/Rosh Hashana.

 

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Nog een tijdsperiode: een beginpunt

 

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

Nog een tijdsperiode: wanneer de hemel en de aarde voorbijgaan, na het 1000-jarig vrederijk.

 

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Weer de tijdsperiode van zijn wederkomst.

Wie werd er weggenomen, Noach en de zijnen? Nee, zij die niet wilden luisteren.

40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal weggenomen (strong 3880 van dichtbij/langszij weggenomen), en de ander zal verlaten worden.

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal weggenomen, en de andere zal verlaten worden.

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

De slechten wordt weggenomen, de goede achtergelaten, net als Noach en de zijnen achtergelaten werden, de rest werd weggenomen.

 

Mat 13:30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

 

In Zefanja 1, staat ook wat over dat wegnemen of wegrapen, lees maar:

2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE.

3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE.

 

Zefanja 3:

12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.

13 De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.

 

 

Hoe zat het ook al weer met die 70 weken? In november 1947 ging het bevel uit Jeruzalem te herbouwen,  er zou een Joodse staat komen, namelijk Israël.

 

Daniel 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

 

 

Dus als de 69e week/shavuot voorbij is komt Yeshua weder!

 

Dus op 6 februari 2013 het staken van de offers.

Op 8 maart 2013 de gruwel der verwoesting wordt opgericht.

 

Op 19 augustus 2016, de Here kiest Zijn Bruid.

40 dagen wordt de Bruid beproeft, de test der bekering, geduld, volharding, lijdzaamheid, geloof, liefde en vertrouwen. Getrouw zijn en overwinnen, vasten en bidden, 40 dagen lang en dan………...

 

Je wordt bewaard uit de ure der verzoeking (namelijk de oordeelsdag, de Dag des Heeren op Yom Kippur), wordt van de tweede dood niet beschadigd, krijgt de kroon des leven, krijgt te eten van de boom des levens die in het Paradijs is, mag eten van het verborgen manna, krijgt een witte keursteen met je nieuwe naam erop, je krijgt de morgenster, je wordt bekleed met witte klederen en wordt niet uitgedaan uit het boek des levens. Yeshua zal je naam belijden voor Zijn Vader en tot een pilaar gemaakt worden in Zijn Tempel, en op je zal geschreven worden de Naam van God en de naam van de Stad, het nieuwe Jeruzalem en ook Zijn nieuwe Naam. Hij zal avondmaal met je houden. Je mag met Hem zitten op Zijn troon, Hij die bij Zijn Vader op de troon zit.

 

Of dit alles al zo snel gaat gebeuren,  is een kwestie van afwachten, oftewel waken !!!

 

Veel zegen toegewenst !!!

 


 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content