Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
april, mei, juni 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni en juli 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
september, oktober, november,december 2010
juli en augustus 2010
mei en juni 2010
maart en april 2010
januari en februari 2010
september en oktober 2009
juli en augustus 2009
mei en juni 2009
maart en april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
september en oktober 2008
juli en augustus 2008
mei en juni 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
januari 2012
 

God's tempo

We zien voor onze ogen hoe alles zich in een enorm tempo voltrekt. De grote lijnen waarlangs het gebeurt vinden we in het profetische Woord van de Bijbel. Maar ook frappante details uit die profetieën komen aan het licht. Het komt niet over ons heen zoals een herfststorm of soms als een tsunami.

Nee, wij spelen mee.

Onze houding, onze daden en onze gebeden staan middenin de gebeurtenissen en het afwikkelen van eindtijdscenario’s.

We komen nu dichtbij wat in Openbaring 12:12 staat: “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, want hij weet, dat hij weinig tijd heeft”. Gods Koninkrijk breekt door. De mensheid moet weer kiezen. Maar ook de duivel probeert zijn ‘koninkrijk’ door te drukken. De mensheid, vooral juist in het chaotische Europa, de Midden Oosten en de VS roepen om een wereldleider onze onoplosbare problemen oplost.

 

God zegt in Jesaja 60:22 het volgende: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volbrengen”. We zien in onze tijd de gebeurtenissen in een razend tempo over de wereld gaan. Wat betekent dan ‘te Zijner tijd’? Wat is Gods tijd? Om daar achter te komen moet je heel Jesaja 60 lezen. Dat hoofdstuk gaat over het herstel van Israël en hoe God tot Zijn doel komt met Zijn volk.

Lees op: <http://janvanbarneveld.nl/actueel/israel/222-gods-tempo>

 

 

 

De rand van de afgrond

We moeten gewoon realistisch zijn. Bijna de hele wereld is tegen Israël. Bijna iedereen is betrokken bij acties tegen Israël. Anti-Israël organisaties en actiegroepen in het Midden Oosten en zelfs over heel de wereld bereiden acties en demonstraties tegen Israël voor.

 

De huidige situatie kan niet anders dan uitlopen op grote confrontaties. Waarschuwingen van de HERE, de God van Israël, jagen nu al over de vijanden rond Israël. “De oordelen van God gaan over de hele aarde” (Psalm 105:7).

Die oordelen komen ook over ons, in Europa en de VS. Want “wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan” (Zacharia 3:8). De HERE bewaarde zijn volk in de woestijn “als zijn oogappel” (Deuteronomium 32:10). Dat zal Hij ook nu doen.

Lees op <http://janvanbarneveld.nl/actueel/israel/221-de-rand-van-de-afgrond>


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content