Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
11 juni 2009 Familiedrama's

Familiedrama's, we horen het woord steeds vaker lijkt het. We gruwen van het idee dat vaders of soms ook moeders hun eigen kinderen (van jong tot ouder) doden en zelfmoord plegen . Vaak zijn het mensen met enorme financiele schulden, of vaders/mannen of soms vrouwen die het niet kunnen verkroppen gescheiden door het leven te gaan en hun vrouw met een ander verder zien gaan. Daarbij komt dan ook nog, dat vaak, het niet meer dagelijks kunnen zien van hun eigen kinderen onverkropbaar is. Waarom nemen ze dan hun kinderen "mee"? Soms uit wrokgevoelens tegen hun partner (ik heb ze je gegeven, ik neem ze nu terug), soms bang voor verdriet van de kinderen over het verlies van hun ouder, die gedachte niet kunnen verdragen. Er zijn soms ook andere redenen. 

Maar eigenlijk komt het op het volgende neer: 
1 Niet gelukkig zijn 
2 Geen uitweg meer zien
3 Geen hoop meer
4 Ondragelijke situatie

We schieten als samenleving te kort.........we stappen snel over iemands verdriet en eenzaamheid heen. We prikken niet door iemands masker heen wat hij draagt (net doen of alles best is). Onze maatschappij is verkilt!
Als je bijvoorbeeld the bold and the beautiful kijkt en er is iets dramatisch, iets heel verdrietigs dan lijkt DAT soms nog romantisch.........

De meeste mensen die nooit geen echte tegenslag of verdriet hebben meegemaakt weten niet hoe duister en donker je van binnen kunt zijn! Dat voelt absoluut niet "romantisch".........
Er zijn natuurlijk genoeg mensen die makkelijk over een scheiding of sterfgeval heenstappen, ja dat is echt waar. Maar de situatie is niet bij iedereen hetzelfde en ook de personen in kwestie zijn niet hetzelfde. Als je kijkt naar verschillende bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld Arabieren en Nederlanders verschillen enorm, hun cultuur is anders. Bij een begravenis zijn Arabieren uitbundig in hun verdriet en Nederlanders staan stil en statig bij het graf!

Ja Nederlanders zijn mensen die van de buitenkant eruit zien als mensen die alles onder controle hebben, alle zaakjes in orde en de vuile was hang je niet buiten (is volgens mij ook een echte Nederlandse uitspraak). Wij Nederlanders zijn opgevoed dat je alles zelf uitzoekt en oplost en niemand ergens mee lastig valt.

Er is een wedloop gaande in Nederland, als je armer dan een ander bent ben je dom, een sukkel en heb je geen goed karma en heb je alles aan je zelf te danken en ben je zwak.
Als je rijk bent ben je vast heel slim, iemand om tegenop te kijken, ben je sterk en ook iemand waar je vast niet mee kunt sollen. Daarbij is je auto een meetlat, een huis, je kleding en je baan. Is dit wel waar? Zijn deze stellingen wel juist?
Tuurlijk wordt er wel eens over rijken geklaagd: ze hebben het hoog in hun bol enzo, verwaand, maar dit wordt meestal door de wat armere gezegd, net alsof ze jaloers zouden moeten zijn. Minder bedeelden denken ook vaak als ik dit huis nou heb en die auto dan................kan ik wel gelukkig zijn. Kijk eens naar rijke mensen, bijvoorbeeld in de filmwereld of muziekwereld, het is voor die mensen soms een gigantische teleurstelling, dat als ze dan ineens rijk zijn HET ZO GIGANTISCH TEGENVALT en niet zo mooi lijkt als het is.

Wat maakt een mens dan gelukkig? Ik zag van de week een interview op RTL Z met de Dalai Lama. De presentator vroeg hem: wat heeft u nou voor advies voor mensen die bang zijn hun baan te verliezen in deze economische financiele crisis? De Dalai Lama zei: geld is een praktische kant van je leven, heeft niets met geluk te maken. Deze economische crisis is het gevolg van hebzucht. Als ik vogels vang met een trukje dan hebben ze dat op slot door. Maar als ik ze voer zonder trukjes win ik hun vertrouwen en komen ze steeds dichter bij. Vertrouwen is belangrijk. Dat je familie gelukkig is, is belangrijker dan geld. Wat hij zegt is waar. Mensen met geld kunnen ook ongelukkig zijn, ook zonder problemen. Ze kunnen zich leeg voelen en onvervuld.

Wat is nu de oplossing, hoe wordt je gelukkig?

Alle ellende op deze aarde, hoe je het wendt of keert wordt veroorzaakt door zonde. Volgens de Dalai Lama wordt zelfs de economische crisis door zonde veroorzaakt. Dat de één de ander een poot uitdraait. Hij zegt dat vertrouwen belangrijk is en transparantie (geen masker dus, niet net doen alsof). Dat is ook wat de Bijbel leert: eerlijkheid, niet liegen. 

Maar dat is moeilijk, dat masker afgooien, je zult een hoop "vrienden" verliezen! Mensen die je niet nemen hoe je bent, vertrekken. Dan blijven er niet veel over, dat voorspel ik je nu. Daarom is de basis belangrijk, de relatie die je met je Schepper hebt, dat moet de basis zijn. Waarom? Hij heeft jou gemaakt en is trots op je, hoe en wie je bent, hij heeft je lief en verdraagt al je fouten. Daar hoef je niet ingewikkeld over te doen. Hoe zit dat nou met dat Hij Zijn zoon heeft laten sterven voor onze zonden? 

Wij bestaan net als God uit drie "delen": lichaam, ziel en geest. Je ziel is je ik, bij God is dat de Vader. Je ziel is wie je bent, hoe je lichaam zich ook anders voor kan doen, je bent wie je bent. Je geest is het die beweegt, die communiceert tussen ziel en lichaam en die ook met andere zielen, geesten of lichamen kan communiceren. God communiceert met ons door Zijn Geest, zijn lichaam is Yeshua/Jezus. Yeshua/Jezus is minder dan de vader omdat Hij maar een deel is van het geheel, maar In Ziel, Geest en Lichaam is God Eén. Hij is geen drie personen, dat is onzin, God is zelf naar deze aarde gekomen om te lijden temidden van ons. Een persoon die depressief is tot diep in zijn ziel, wordt de geest en het lichaam ook ziek. Zo lijdt God ook onder onze zonden. Het meest lijdt Zijn Lichaam Yeshua/Jezus, net als het lichaam bij een depressief iemand ook  het meeste lijdt. Iemand die depressief is, is vaak zo gespannen dat hij letterlijk ziek is. In Yeshua/Jezus heeft God laten zien hoeveel hij lijdt onder onze zonden, maar ook dat Hij Zijn lijden er voor over heeft om ons te vergeven. Vergeving geven is over je eigen ziel heenstappen en doet pijn, maar als er dan blijdschap is van iemand die je vergeeft dan verdwijnt die pijn en is er ook blijdschap en verdwijnt de zonde of overtreden gauw in de vergetelheid. 

God is er niet op uit om ons in een strak en nauw schema te laten lopen , maar wil een levendige relatie met ons, waar vertrouwen is en liefde. Hoe je liefde uitdrukt zie je in Gods wetten. Mensen die verbonden zijn aan elkaar moeten elkaar niet verlaten, er moet vergeving zijn en liefde. Liefde bestaat niet uit sex, maar bestaat uit onzelfzuchtige liefde, liefde gericht naar de ander en niet alleen naar jezelf. Je leven delen is samen genieten van wat het leven biedt, geven en nemen. Als de ander alleen maar neemt, of beiden nemen te veel,  dan moet er "geschud" worden en moet dat opgelost worden. Scheiden is altijd de makkelijkste weg. Doe er eens de moeite voor, je zult verbaasd zijn wat er uit voort komt! Het gras lijkt altijd groener ergens anders, blijf realistisch!! Een relatie die je in jaren hebt opgebouwd biedt meer vertrouwelijkheid en een plek waar je jezelf kunt zijn dan in een nieuwe relatie wat je eerst weer jaren aan moet bouwen. 

Maar om even terug te komen bij al die familiedrama's, oorzaak: zonde, zonde is zo'n ouderwets woord, toch? Wat ik bedoel is dat mensen gevoeliger, verdrietiger, ellendiger zijn dan dat ze aan de buitenkant laten zien. 
Mensen die zichzelf wat aan willen doen en hun gezin zeg ik: je springt alleen maar in een diepere put, het lost niets op. Liefde wel, liefde heeft altijd hoop en genezing. Als je liefde mist zoek dan eerst Degene op die je altijd liefheeft, God! Je gebed wordt verhoord, Hij geeft altijd rust en oplossingen.
Hij geeft niet altijd wat je wil, maar altijd wat je nodig hebt.
Financiele problemen zijn altijd heel erg, maar nooit zo erg dan die diepste put. Klop aan bij de juiste instanties, zoek hulp, bidt! Schaam je nooit voor je zwakheden. Je bent niet zwak, alleen je zwakheden. En iedereen heeft ze!!! Mensen die hun neus voor je optrekken zijn het niet waard om mee op te trekken dus ban ze uit je leven, totdat ze spijt hebben. 
Zoek positieve mensen die niet hoogmoedig zijn en dat zijn niet altijd mensen in een kerk! Goede mensen zijn overal, je moet ze kunnen herkennen, die transparante mensen. Geen probleem is te groot, geen put te diep, maar God is overal en Hij wil jou Vader zijn. Waarom dan zoveel ellende in de wereld en ziekte? Zonde? Ja. Maar er komt een tijd dat dat allemaal voorbij zal zijn en dat iedere zieke genezen zal worden en dat iedereen gelukkig is, in Zijn Koninkrijk, want de hemel komt hier op aarde!! Halleluja............


 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content