Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn

 

 


Nu het een aantal jaren verder is, is het inmiddels duidelijk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze tijdlijn  zo zal uitlopen. Het was desondanks een leuke theorie. In dit artikel geloofde ik ook nog niet in de opname.


Waarschuwing: dit verslag gaat over een theorie van de website
www.danielstimeline.com welke een mogelijke datum voor de wederkomst  van Yeshua/Jezus naar voren brengt. Een theorie, die nadat ik de video heb gezien, voor mogelijk acht!

 

Deel 1

Kleuren van de tekst:
Blauw= van mij (ik heb er soms dingen aan toegevoegd)
Zwart= is tekst van bijv. wikipedia
Zwart= tekst uit de Bijbel
Groen=vertaalde theorie van daniels timeline

 

Dit is een verslag van een video over de tijdlijnen van Daniel.

De link van de video http://www.waytozion.org/video/stream/timeline/timeline.html

Deze video staat op de volgende website www.danielstimeline.com

Ik heb al eens over Daniel's kaart geschreven in een artikel van mij op: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page21.php

 

Ik heb nu dus een verslag gemaakt in het Nederlands over deze video, omdat ik het een sterk verhaal vind. Deze mensen die deze video hebben gemaakt beweren niet dat zij profeten zijn en dat het zo echt gaat gebeuren, maar ik vond het heel knap in elkaar gepuzzeld en zeker de moeite waard om er een verslagje van te maken.

Zij denken dat de wederkomt van Yeshua/Jezus in 2016 zal zijn.

 

Misschien gelooft u niet in een datum prikken voor de wederkomst e.d., maar de Bijbel vertelt ons heel duidelijk dat wij het wel kunnen weten, lees u maar mijn artikel op: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page29.php De dag en het bijna het uur van de wederkomst.

 

Naast deze theorie kunt u het verhaal van Pastoor Mark Biltz leggen, wiens studies Joodse wortels hebben. Hij heeft een studie gemaakt van zon- en maansverduisteringen. Deze verduisteringen schijnen in het jaar 2014/2015 (5775 Bijbelse/Joodse jaar) precies overeen te komen met een aantal Bijbelse/Joodse Feestdagen <http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/april2008.php>

Dit komt niet veel voor, deze verduisteringen kwamen ook voor op Bijbelse/Joodse Feestdagen in het verleden, bijvoorbeeld toen de andere helft van Jeruzalem in handen kwam van Israel in 1967.

 

                                    =============================

 

Om deze studie te snappen moet u eigenlijk wel wat voorkennis hebben, bijvoorbeeld dat een dag voor een jaar of zelfs 1000 jaar gerekend kan worden, enz., hetgeen in de Bijbel terug te vinden is. 

 

De video begint met de volgende onderwerpen die belangrijk zijn, die we moeten snappen:

Scheppingsweek, maanfasen, feesten van de Heer, Manna week.

 

De dag begint met de avond, zie Genesis en afbeeldingÞ

Aan het einde van de Sabbat, op zaterdagmiddag/avond dus, bij het donker worden, wanneer drie sterren zichtbaar zijn, begint de eerste dag van de weekÞ

 

De maan gaf haar licht voor het eerst op de avond van de vierde dag, dus het begin van de vierde dagÞ

 

De Bijbel geeft aan dat duizend jaren zijn als 1 dag.

 

Psalm 90:4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.

 

Jes 46:9-10: Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

 

De scheppingsweek verkondigt het einde, de mens krijgt 6 dagen (6000 jaar) de tijd te bewijzen dat ze het zonder God kunnen, de laatste dag is de rustdag, het duizendjarig vrederijk, totaal 7000 jaar

 

 

 

 

Bijbelse kalender heeft een maankalender 12-13 maanden per jaar.

Gregoriaanse is een zonkalender 365 dagen 12 maanden per jaar.

 

De Bijbelse maand begint bij: als er in de avond voor het eerst een dun sikkeltje van de maan te zien isÞ is het de 1e van de maand, de laatste dagen van de maand, wanneer er geen maan meer te zien is. De maan is vol rond de 15e van de Bijbelse maandÞ

 1. niesan - valt in maart/april
 2. ijar - valt in april/mei
 3. siewan - valt in mei/juni
 4. tammoez - valt in juni/juli
 5. aaw - valt in juli/augustus
 6. elloel - valt in augustus/september
 7. tisjrie - valt in september/oktober
 8. chesjwan - valt in oktober/november
 9. kisleew - valt in november/december
 10. teweet - valt in december/januari
 11. sjewat - valt in januari/februari
 12. adar - valt in februari/maart
 13. adar 2 (in schrikkeljaren) - valt in maart/april
 14. (Geplakt uit Wikipedia)


 

 

De volgende Bijbelse Feestdagen zijn er:Þ

 

Pesach ("goede vrijdag"), 14e nissan (Bijbelse kalender, maart/april (gregoriaanse kalender).

Ongezuurde broden (zijn dood, in het graf), 15e nissan, maart/april.

Eerstelingen (zijn opstanding "pasen"), de eerste dag der week na Grote Sabbat ongezuurde broden, maart/april.

Shavuot, Wekenfeest ("Pinksteren"), vanaf de dag na de Grote Sabbat (dag 1) 50 omerdagen tellen, 7 weken en 1 dag, mei/juni.

Rosh Hashana, Bazuinendag (nog niet vervuld), 1e Tishri, september/oktober.

Yom Kippur, Grote Verzoendag (nog niet vervuld), 10e Tishri, september/oktober.

Succot, Loofhuttenfeest (nog niet vervuld, bruiloft van Yeshua), 15e tot 21e Tishri, september/oktober.

 

In totaal 7 Grote Sabbatten, met zeer profetische betekenisÞ

 

 

 De Manna week, toen het volk in de woestijn was, onderweg naar het beloofde land.

Exodus 16:

29 Ziet, omdat de HEERE ulieden den sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u aan den zesden dag voor twee dagen brood; een ieder blijve in zijn plaats! dat niemand uit zijn plaats ga op den zevenden dag!

30 Alzo rustte het volk op den zevenden dag.

 

Exodus 16: 26 Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het sabbat, op denzelven zal het niet zijn.

Het manna was er dus maar 6 dagen, de 6e dag een dubbele hoeveelheid, voor de 7e dag.

 

 

De eerste dag dat er manna viel was op de 1e dag, zondag dus, lees maar mee:

Exodus 16:

1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan den vijftienden dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan warenÝ

2 En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aäron, in de woestijn.

12 Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben.

Dus de aan de avond van de 15e op de 16e van de tweede maand - Iyyar kwamen de kwakkelen aanvliegen en op de morgen kwam het manna, dus zie boven het kalendertje dan op de afbeeldingÝ

  

 De maand ervoor, waren ze uit Egypte vertrokken en was de Pesach ingesteld.

Op de 14e Nissan worden de lammeren geslacht en de 15e is de eerste dag van de ongezuurde broden (op deze kalender als pesach aangeduid, dat deze lichtbruin is betekent een Grote Sabbat, dat is de eerste dag van de ongezuurde broden, zie leviticus 23.

Dus de Grote Sabbat (eerste dag der ongezuurde broden) viel in Egypte op donderdag.

De maand erna zie je de dagen van de manna week van 1-6 in het zwart (zie afbeelding hierboven)Ý

 

 

Dan krijg je in de video een verhaal over de dood van Yeshua:

Hij is net als het lam geslacht op de 14e op een woensdag, donderdag ongezuurde broden en Grote Sabbat en op zaterdagavond opgestaan, zondagochtend was het graf leeg. Dan krijg je precies drie dagen en drie nachten. Als hij op vrijdag gedood zou zijn komen we een nacht te kort!! Zie http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/hoofdstuk8.php

 

 

In Daniel wordt veel gesproken over dat in de eindtijd de kennis zal toenemen, er wordt voornamelijk over kennis van profetie gesproken.

Gebrek aan kennis: Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Sommige mensen hebben de verkeerde informatie.

Sommige mensen  hebben helemaal geen informatie.

Sommige mensen geven er niet om en willen het niet weten.

 

 

Sommige mensen stoppen hun hoofd in het zand:

  

Hopen dat het vanzelf weg gaat.

 

Lukas 12:

46 Zo zal de heer deszelven dienstknechts komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en zal hem afscheiden, en zal zijn deel zetten met de ontrouwen.

47 En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden.

48 Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.

 

Om het goed duidelijk te maken heb ik zelf een schemaatje gemaakt:

 

 

Wie weten het wel?

En hoe worden ze beloond:

 

Lukas 12:36 En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.

37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

38 En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.

Zie ook, wat uitgebreider over dit onderwerp:

http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page29.php

 

Lukas 12:56 Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?

 

Met andere woorden, het weer weet je wel te voorspellen, maar deze tijd heb je niet weten te voorspellen (de komst van Yeshua in het vlees, zie jaarweken Daniel, Zijn komst kon je precies uitrekenen).

 

Geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel. Profetieen worden meerdere keren vervuld.

 

Luk 8:17 Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar komen.

 

john 16:13

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

 

Daniel 9:

24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

 

Deze profetie is vervuld: 69 x 7 = (69 jaarweken, week van 7 jaar) 483 jaar. Toen is Yeshua/Jezus gedoopt.

De laatste jaarweek is Hij in het midden der week gestorven. Toen is de profetie gestopt. Hij kwam niet uit door de ongelovigheid van het volk, omdat zij niet hadden voorspeld dat Hij kwam en Hem mede daardoor ook niet hadden herkend.

 

Lukas 19:44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

 

Maar bij Daniel's kaart (Daniels timeline) stellen ze het ook op een andere manier voor:

Shavuot (Wekenfeest, shavuot betekent week) 70 weken kunnen ook 70 wekenfeesten zijn. Het feest van Shavuot vindt plaats in mei, is het zogenaamde "pinksterfeest", toen de Heilige Geest uitgestort werd.

 

 

Wat is dan het startingpoint, beginpunt? Ý

 

Daniel 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

 

Het beginpunt om te gaan tellen met de 70 shavuots/weekfeest is vanaf den uitgang des woords, dus op het moment dat er opgeroepen wordt tot de wederopbouw van Jeruzalem.

Komen we later op terug.

 

 

Daniel 9:

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

 

Dus tot op Messias zijn zeven weken en twee en zestig weken, Yeshua/Jezus  komt na 69 weken/shavuots/jaren.

Na twee en zestig - 62 weken/shavuots/jaren zal het heiligdom vernield worden, een overstromende vloed, oorlog en vastelijk besloten verwoestingen.

Zeven -7- weken/shavuots/jaren voor Zijn komst, zie vers 27, zal in het helft van deze week zal het offer gestaakt, iets gruwelijks/onheiligs worden opgerichtÝ

 

Let op gedeelten van deze profetie wijst ook naar de nep-messias oftewel antichrist!

We moeten ook weten waar we zijn in Gods tijd….We zitten nu in 2011 oftewel 5772.

 

Gods tijd rekent in Jubeljaren, wat is een jubeljaar? Ieder vijftigste jaar is een jubeljaarÞ

 

Leviticus 25:8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.

9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.

10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.

11 Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden.

 

 

Jubeljaar:Ý

1. Een jubeljaar ieder 50e jaar.

2. Alle schulden kwijtgescholden.

3. Al het bezit terug naar rechtmatige eigenaar.

4. De ramshoorn geblazen door heel het land.

5. In de herft op Yom Kippur.

6. Feest en verheuging begint.

Alle dingen worden iedere 50 jaar hersteld, op aarde.

 

Heeft God ook een jubeljaar van herstel? Ja:

 

Handelingen 3:

20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;

21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

 

Genesis 6:3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

 

Mens maar 120 jaar? Maar Noach werd in Genesis 7 al 600 jaar.

120 jubeljaren?  X 50 = 6000 jaar.

 

 

Jesaja 46:

9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;

10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

 

Het beste voorbeeld dat de oude tijden het einde verkondigen die nog niet gebeurd zijn.

Dat de week van de schepping het einde verkondigdÝ

 

 

Hoe zouden we dan kunnen rekenen? (die jubeljaren van 120 jaar)

Terwijl Hij ons het begin vertelde (de scheppingsweek)Ý

Vertelde Hij ons ook het einde (zie boven)Ý

Ook de zesdaagse oorlog (lijkt op de scheppingsweek) in 1967Ý

Er zijn nog meerdere getuigen nodig!

 

 

1. De zesdaagse oorlog (de blauwprint van scheppingsweek en einde) 1967Ý

2.1967 - 50= 1917 400 jaar Ottomaanse overheersing eindigd. 1917Ý

3. 1917 - 50= 1867 De emancipatie van de Joden in Oostenrijk-Hongarije welke in dit jaar ook een unie werdÝ

    In de Balfour-verklaring werd het standpunt uiteengezet waarover het Brits kabinet akkoord was geraakt tijdens haar

    bijeenkomst op 31 oktober 1917. Dit standpunt hield in dat Groot-Brittannië de zionistische plannen voor een Joods

    nationaal tehuis in Palestina ondersteunde, alhoewel niets mocht worden gedaan om aan de rechten van de bewoners

    afbreuk te doen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring>

Daarvoor Alexander de Grote verslaat het 2e beest, de bok met 1 hoornÝ

Daarvoor Meden en de Perzen verslaan het 1e beest, ram met de 2 ongelijke hoornsÝ

 

 

Als we vooruit tellen komen we in 2017, hoe kunnen we daarachter komen?Ý

 

 

1. We lijken dichtbij het Duizendjarig Vrederijk te zitten.

2. Vanaf Adam zitten we op bijna 6000 jaar.

3. 120 Jubeljaren is gelijk aan 6000 jaar.

4. Het volgende jubeljaar kan waarschijnlijk de 120e zijn.

De wederoprichting van alle dingen, zie handelingen 3:21.

 

 

Als in 2017 dat herstel komt, wat is dan het startingpoint, beginpunt? Ý

 

Daniel 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

 

Van den uitgang des woords, dus op het moment dat er opgeroepen wordt tot de wederopbouw van Jeruzalem.

 

2017 - 70 = 1947

  

Mattheus 24:

32 En leert van den vijgeboom (Israel) deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

 

In 1948 kregen de Joden een eigen staat met West Jeruzalem in handen, toen begon de opbouw van Jeruzalem, maar de uitgang van het woord kwam in 1947.

 

Laten we teruggaan naar de zeventig weken van Daniel.
 

  

 

Wikipedia in Engels: The standard Masoretic text of the Hebrew Bible places Abraham's birth 1,948 years after the Creation.

Geplakt uit <http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham>

De Hebreeuwse Bijbel plaatst Abraham's geboorte 1948 na de schepping.

 

Het is best een leuk schema, maar als we zo ver in het verleden gaan, wordt het een beetje natte vingerwerk, maar wel knap in elkaar gestoken.
 

 

Dit vind ik een sterker schema, met de zeventig weken, shavuots, met de oproep tot herstel van Jeruzalem. Ze hebben Jeruzalem herbouwd. Als je Jeruzalem vergelijkt met 1947 is het heel heel erg veranderd. Met de zeventig weken wordt ook Yeshua's/Jezus komst voorzegt, Jeruzalem was toen niet in handen van de Joden, in 1948 wel, althans de helft.

 

Zeventig weken, de dagen van de weken als jaren, 490 jaar in het geval van de eerste komst van de Messias.

Numeri 14:34 Naar het getal der dagen, in welke gij dat land verspied hebt, veertig dagen, elken dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, veertig jaren, en gij zult gewaar worden Mijn afbreking.

Ezechiël 4:6 Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar.

 

Daniël 9:

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

 

 

Zeventig weken, weken als Shavuotfeesten (Wekenfeest), dus 70 jaar, met de laatste 7 jaar voor het duizendjarige vrederijk.
 

 

 

Wanneer begint in 2013 de verdrukking? Welk seizoen zal het zijn? We gaan nu in dagen tellen in plaats van in jaren.

Daniël 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

 

 

Deze week, het midden der week moet precies met elkaar kloppen, want we hebben 1260 dagen, 1290 dagen en 1335 dagen waarover Daniël spreekt.

 

 

We gaan ons richten op het laatste deel van de 7 jaren, de laatste 3,5 jaar

 

 

Daniel 11:31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.

 

In het midden der week zullen deze dingen gebeuren.

 

 

Op het beginpunt worden de offers gestaakt op het altaar, daarna zullen ze een verwoestende gruwel stellen, waarbij Yeshua/Jezus aangaf dat ze dan de bergen moeten invluchten.

 

Daniel 12:11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.

12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

 

Zie afbeelding boven, als je de bruiloft (loofhuttenfeest) bereikt geraak je tot 1335 dagen.

Vanaf dat het offer gestaakt wordt 1290 dagen.
 

 

 

Dus het vluchten begint bij eerste rode streepje,  maar het kan niet in de winter zijn, ook niet op een sabbat.

 

Mat. 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

 

Mat.24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

 

De winter is afgelopen op 21 maart, dus het moet na 21 maart zijn.

 

 

 

 

Openbaring 12: 14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, (een tijd is 360 dagen, totaal 1260 dagen) buiten het gezicht der slang.

15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

 

Vanaf de vlucht is het 1260 dagen, dus vanaf dat het offeren gestaakt is 30 dagen tot de vlucht en dat de gruwel wordt opgericht. Met de vlucht is ook een water (de vroege regen?)wat als een rivier (Flood) achter de vrouw aankomt (is het echt water of is het een leger (mensen zee/water).

 

Ik denk een leger: Jesaja 59:19:

"…als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hem oprichten".

 

Ook lezen wij in Jesaja 17:12,13:

Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis der natn, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!

 

Daniel 9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

 

Daniel 11:10 Doch zijn zonen zullen zich in strijd mengen, en zij zullen een menigte van grote heiren verzamelen; en een van hen zal snellijk komen, en als een vloed overstromen en doortrekken; en hij zal wederom komen, en zich in den strijd mengen, tot aan zijn sterke plaats toe.

 

 

Mat. 24:

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

 

Dus na de 1260 en 1290 dagen, na de grote verdrukking komt Yeshua/Jezus weder!

 

 

Wanneer begint de vlucht naar de bergen, wat is het moment van het oprichten van de gruwel?

 

Deze periode lijkt op een andere periode in de Bijbel:

De vrouw die de woestijn in gaat, een offer, bloed, een vloed, het lijkt op de uittocht uit Egypte. Ook de tijd die Yeshua/Jezus in bediening op aarde doorbracht, ook 3,5 jaar lijkt erop, een offer, bloed.

Het lijkt ook op het verhaal dat het volk Israël na 40 jaar het beloofde land binnentrok, de rivier de Jordaan droog kwam, dat zij er door konden.

Op de 10e Nissan werd het lam in het huis gebracht, Yeshua reed op de 10e Nissan Jeruzalem binnen, Jozua bracht het volk het beloofde land binnen over de Jordaan op de 10e Nissan.

 

Zal er ook een ongeaccepteerd offer/afgodsbeeld neergezet worden rond de 10e Nissan?

Of een antichrist in Jeruzalem arriveren?

 

 

Als we vanaf de bruiloft 1335 dagen terugtellen, en dan 30 dagen vooruit komen we bij een datum.

 

 

 

Het moet rond de 10e Nissan zijn.

Niet in de winter, dus 21 maart of later.

Niet op de sabbat.

Voor Pesach.

Het moet lijken op het visioen in Openbaring 12.

Het moet lijken op de tijdlijn in Daniel.

Het zou dan in 2013 moeten zijn.

 

 

In 2004 valt de 1305e dag op 9 Adar.

In 2005 "     "     "        "    "   2 Adar.

In 2009 "     "     "        "    " 11 Adar.

In 2013….

Laten we naar de kalender gaan:

 

 

De kalender van maart 2013, de Bijbelse kalender erbij, de 10e Nissan staat erbij (21 maart), dan komt er een einde aan de winter, 23 maart is een sabbat, dan kan het niet, op 25-26 maart valt Pesach.

Als je van 17 oktober 2016 (loofhuttenfeest- de bruiloft) terugtelt dan kom je op 22 maart 2013, dat past precies.

Als je dan 30 dagen terugtelt, voor de 1335 dagen kom je op 20 februari 2013, het staken van de offers.

 

 

Binnen die laatste 45 dagen vallen Rosh Hashana - Feast of Trumpets op 3 oktober 2016.

Yom Kippur - Day of Atonement op 12 oktober 2016.

En Loofhuttenfeest - Feast of Tabernacles op 17 oktober 2016.

 

 wordt vervolgd

 

================================================================


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content