Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
 
Lukas 21

11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

 

Aardbevingen 2011:

Virginia (staat), vlakbij Washington DC getroffen door een aardbeving van 5.9 op de schaal van Richter.

In zee bij Tokyo op 10 juli 2011, 7.1 op de schaal van Richter.

Sendai, Japan op 11 maart 2011,  9.0 op de schaal van Richter met tsunamies, plm. 12.009 doden en 17.000 vermist.

Honshu, Japan op 9 maart 2011, 7.2 op de schaal van Richter.

Christchurch in Nieuw-Zeeland, op 22 februari 2011, 6.3 op de schaal van Richter

Pakistan, op 19 januari 2011, 7.2 op de schaal van Richter.

Tot nu tot 3 aardbevingen boven de 7.0, nog drie maanden….

Aardbevingen 2010

Vanatu, 27 mei 2010, 7.2 op de schaal van Richter.

China, 13 april 2010, 6.9 op de schaal van Richter, 2183 doden.

Sumatra, 6 april 2010, 7.7 op de schaal van Richter.

Haiti, 12 januari 2010, 7.0 op de schaal van Richter, 230.000 doden, pestilentie daarna.

Salomonseilanden, 3 januari 2010, 7.1 op de schaal van Richter.

Totaal van 8 aardbevingen boven de 7.0.

 

Met de aardbeving in Virginia (Washington DC) is er wat bijzonders aan de hand. Obama zet Israël onder druk de laatste tijd en steunt Israël niet, volgens mij is deze aardbeving een waarschuwing. De gewijde paal (afgodsbeeld van Baäl) het Washington monument, is gebarsten en moest worden gesloten. Een kerk in Washington waar drie kruizen op staan, waar zes weken geleden uit de Koran is voorgelezen, is door de aardbeving beschadigd geraakt, de drie kruizen zijn afgebroken en naar beneden gestort. Bij het Pentagon zijn pijpen in de kelder gebarsten. Phyllis Bennis, een bekende vrouw in de VS die voor de rechten van de Palestijnen vecht en Israël afkeurt, begon net voor de aardbeving een interview, zie hieronder de video. Zij was bezig met haar verhaal voor de camera, toen de aardbeving begon. Zij werd vreselijk bang en rende het gebouw uit.
Nu nadert ook een orkaan Washington DC en New York.
Toeval, volgens mij niet!

 


 

Om verder te gaan met de tekenen die de eindtijd aankondigen:

Een vreselijke hongersnood in de hoorn van Afrika dit jaar.

 

Grote tekenen van den hemel:

Op 15 juni 2011 is er een totale maansverduistering te zien geweest in Nederland, maar ook in Israël.


 

 

 

De aankomende 5 maanden komen drie kometen langs de aarde. In de geschiedenis en oude verhalen betekenen kometen nooit veel goeds.

Komeet Honda (22 augustus) , Elenin (28 september, die avond wordt het Rosh Hashana)  en Komeet Levy (januari).

 

 

 

 

Het wordt een "spannende" maand (september). De Palestijnen willen via de VN een Palestijnse staat uitroepen, als dat door gaat, is het gevaar op een Midden-Oosten-oorlog zeker aanwezig. De VS, Obama eist een Excuus van Israël aan het adres van Turkije, als ze dat niet doen, (Netanyahu weigert ook) zou de VS het zoeken van steun tegen de Palestijnse staat wel eens achterwege kunnen laten, misschien zelfs wel geen veto uitspreken tegen de resolutie. De stemming bij de VN vindt plaats op 20 september 2011. Negen dagen voor Rosh Hashana.

Zie video's hieronder van firecharger op Youtube.

 

 

 

 

De maker van deze video's firecharger gelooft ook in de opname, dat de gelovigen in een soort opname van de aarde verwijderd worden door Yeshua/Jezus in een soort voor de wereld onzichtbare wederkomst en dat Hij zeven jaar later weer wederkomt in een hele zichtbare komst.


Hij zegt in zijn video:

In Mat. 24:34 staat:

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen  (dat de vijgeboom uitspruit, Israël wordt hersteld) zullen geschied zijn.

Psalm 90: 10a staat:

Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren

Dus een geslacht is 70-80 jaren.

Firecharger berekent dan 1948 + 70= 2018 - 7 jaar verdrukking = 2011 begin van de zeven jaar.

Hij gaat dan uit van een soort opname op aarde van de gelovigen, dan zou dat Rosh Hasjana 2011 moeten zijn. Maar ik geloof nog steeds niet in een opname, al zijn er wel argumenten voor, zoals de text:

Openbaring 3:10  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Maar de ure der verzoeking kan ook de oordeelsdag zijn, het oordeel over de ongelovige wereld.

Volgens de Joodse traditie blijft de bruid (Zijn volk) 7 dagen in de bruiloftskamer, dat zou zeven jaar zijn van de verdrukking.

In Openbaringen wordt natuurlijk over deze bruiloft gesproken.
Het volgende viel mij op, dat er enige simulariteit zit in het volgende stukje over de gelijkenis uit Johannes 10. In de gelijkenis met de dwaze en wijze maagden wordt er ook over een deur gesproken.

 

Johannes 10

De man die bij de ingang de wacht houdt, doet de deur voor hem open: de schapen luisteren naar de stem van de herder, hij roept de schapen die van hem zijn bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En als hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit en zij volgen hem, want zij kennen zijn stem. 5 Een vreemde zullen ze niet volgen, voor hem lopen ze weg, want de stem van vreemden kennen ze niet.’

6 Toen Jezus hun deze gelijkenis vertelde, begrepen ze niet wat hij tegen hen zei. 7 Jezus zei nog eens: ‘Ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Allen die vóór mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal gered worden; hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en weidegrond vinden.

Genesis 3

24 Hij joeg de mens weg en stelde aan de oostkant van de tuin van Eden wachters op en een vlammend zwaard dat flitsend heen en weer schoot. Zo kon geen mens meer bij de levensboom komen.

 

Ik blijf het zeggen, ik geloof dat die tijd verkort worden om de uitverkorenen wil.

 

Mat. 24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

 

Misschien wordt die laatste week (70e jaarweek) wel een gewone week van zeven dagen?!

 

 

Mijn advies: waakt!!

Israël is de klok. Aan Israël kun je zien hoe laat het is. Dat betekent voor mij o.a. opblijven de nacht van 28 op 29 september, zie artikel de dag en het uur van de wederkomst!

Maar waken slaat ook op waakzaam zijn als er oorlog uitbreekt, om eventueel op tijd te vluchten, net als Yeshua/Jezus de mensen in Judea waarschuwt om de bergen in te vluchten als de gruwel der verwoesting te zien is op een heilige plaats.

 

 

                      


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content