Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
 

 
Kan geweld tot iets goed leiden - kunnen we de levens van andere personen gebruiken om een statement te maken?

De moordpartij/aanslagen in Noorwegen zet onze wereld weer even stil………..Iedereen denkt gelijk: o, daar zullen wel moslimterroristen achter zitten, maar het tegendeel is waar, de dader is een Noorse man. Dit kwaad zit in een ieder van ons. Alleen niet bij iedereen komt dat kwaad naar buiten op zo'n verschrikkelijke wijze. Wij mensen denken dat als iets ons niet zint in onze wereld, wij dat wel even kunnen veranderen, althans dat proberen wij, vaak op een gebrekkige wijze.

 

Terroristische aanslagen: door angst in te boezemen een reactie/verandering uitlokken. Degenen die zich inlaten met terrorisme verwachten dat zij er echt wat mee bereiken, maar is dat zo?

 

11 september 2001

 

Hebben deze aanslagen bereikt dat er minder bemoeienis van Amerika met moslimlanden tot stand kwam?

 

Nee, er kwam nog meer bemoeienis van Amerika en Europa.

 

Zo kunnen we nog meer voorbeelden opnoemen.

 

Geweld is bijna altijd verkeerd, geweld is alleen gerechtvaardigd als er letterlijk mensen van de dood gered worden of bij zelfverdediging. Mensen veranderen alleen door liefde en niet door haat of geweld.

Haat en geweld brengt alleen maar meer haat en geweld voort. Alleen liefde en vergeving verandert alles.

Haat bouwt niet op, haat vernietigd en er blijft niets over.

Wie haat zaait, oogst geweld (en andersom).


Liefde dekt alle overtreding toe. 
 

Wat voor soort liefde?

 

Liefde is niet vrijheid, blijheid, alles maar goedvinden. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Je kunt ook niet alles tolereren!

Liefde heeft ook alles met richtlijnen te maken.

 

Wat zegt de Bijbel over liefde:

 

1 kor. 13

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

 

 

Moeilijk toch, om je daar een beeld bij te vormen.. bij woorden als lankmoedig, niet afgunstig, niet verbitterd.

Iedere situatie is weer anders.

 

Hoe een mens denkt, zijn de meeste dingen vanuit zichzelf, vanuit hun eigen gezichtspunt gerechtvaardigd. Maar dan gaan we al de fout in. Want wij leven natuurlijk niet als kluizenaars.

 

In hoeverre moet je als regering iets goedvinden? Of als ouder? Enz..

 

Homofilie wordt al steeds meer geaccepteerd in onze samenleving, nu is er ook zo'n pedofielenvereniging, die vinden dat hun seksuele geaardheid ook moet kunnen, net als homofilie.

Ja zeggen ze, als het kind het goed vindt, dan is er toch niets ergs aan? (Zie bij *)

 

Ik vind dat mannen niet vanuit de schepping van God niet zo voor elkaar bedoeld zijn, maar ja het zijn volwassen mensen, die met wederzijds goedkeuren een seksuele relatie met elkaar hebben.

Ik heb een homofiele collega gehad, een hele vriendelijke man, zelfs aardiger dan sommige christenen die ik ken. Ik vond het geen probleem om met hem om te gaan en respecteerde hem. Waarom? Omdat ik vind dat we mensen niet mogen veroordelen. Daarom ga ik in liefde met alle mensen om (niet volmaakt natuurlijk), dat deed Yeshua/Jezus ook, Hij ging om met zondaren, hoeren en tollenaars. Wij mogen dat ook, alleen niet in hun zonde meegaan.

 

Eerst leg ik uit wat het verschil is tussen oordelen en veroordelen:

Veroordelen is een oordeel met een negatieve actie daar aan verbonden.

Oordelen is het uiten van een mening.

 

(Natuurlijk moet er wel rechtspraak zijn, een dief moet wel gestraft worden en een moordenaar ook enz, maar dat is de taak van de overheid, niet onze taak, de burgers beschermen)

 

Yeshua/Jezus zegt dat wij wel mogen oordelen, maar niet mogen veroordelen.

 

Als je zoon in uw christelijk gezin homofiel wordt, keert u hem dan de rug toe? Dat mag niet, je mag wel zeggen wat je mening daarover is, maar je mag niet met een negatieve actie daarop reageren. U hoort hem nog steeds als zoon te behandelen en lief te hebben.

(Als iemand die u liefheeft tegen u liegt, mag u daar natuurlijk boos over zijn, maar we mogen daar niet gewelddadig of schreeuwerig bij worden, dan valt respect weg).

 

Als u hem gaat schuwen, veroordeelt u. Dat mag niet! Wij horen nog steeds respect te tonen voor iemand als mens! God heeft een ieder lief die Hij geschapen heeft! Hij mag als enige veroordelen, Hij kent uw hart en ziel.

 

Dus oordelen is een mening, veroordelen is een mening met daaraan een negatieve actie. Dat is ook iedere negatieve actie die je maar kunt bedenken. Zelfs een boos gezicht trekken.

*
Dan nog even terug te komen op de pedofielenvereniging, een kind kan geen beslissing nemen op dat gebied. Wij als volwassenen horen kinderen tegen dat soort dingen te beschermen, anders maak je iemands leven kapot. Pedofilie is een vorm van slaverij en misbruik, dat mogen wij nooit goedkeuren.
 

Daarom keur ik ook iedere seksuele omgang voor volwassen leeftijd af. Een kind is zeker tot zijn 18e bezig een karakter/meningen te vormen.

 

Abortus keur ik ook af, het is geweld tegen leven, een persoon die recht op leven heeft, als een ieder van ons, anders kunnen we net zo goed invaliden en zieken gaan euthanaseren tegen hun wil. Je kan er tegen protesteren en andere goede acties houden, maar je kan geen abortusdokters en vrouwen die het ondergaan hebben gaan uitmoorden, dat is een negatieve actie.

 

Als we dan moeten oordelen over de daad van deze Noorse man, dan mogen we oordelen: hij is egoïstisch, hij heeft levens van mensen misbruikt en beëindigd, respectloos misbruikt om zijn statement te maken.

 

Wat is liefde dus? God leert ons dat wij Hem moeten liefhebben boven alles (omdat Hij volkomen rechtvaardig is en goed), wij moeten onszelf liefhebben, we moeten goed voor onszelf zorgen en van onszelf houden, wij zijn van Hem en door Hem gemaakt. Wij moeten ook onze naaste liefhebben, wat betekent dat wij mensen geen schade mogen toebrengen, wij mogen geen eigen rechtertje spelen, tenzij er geen rechtssysteem is natuurlijk (wat in Nederland wel het geval is). Maar ja als er iemand in een winkelcentrum mensen af loopt te schieten, mag je natuurlijk wel ingrijpen als je die kans krijgt, om levens te redden. Maar dat hoort de enige reden te zijn voor geweld. Wij horen ook geen enkele bijdrage te leveren aan zonde, bijvoorbeeld door heling, of aan verspreiding van roddel of pornografie, of er zelfs naar te kijken, wij hoeven geen misbruik te maken van een persoon die zichzelf niet liefheeft. Kortom respectvol met iedereen omgaan. Leven is waardevol, iedere persoon. Als we dat niet waardevol meer vinden, wat is er dan nog van ons over?

 

Liefde is niet alleen: geen schade toebrengen, maar iemand het goede onthouden is niet goed, liefde is ook geven.

 

Ik wil met deze woorden niet zeggen, dat wat ik denk het beste is, het is alleen een mening. Sommige mensen hebben behoefte aan dit soort gedachten op papier, om zichzelf een mening te vormen, ik hoop daar alleen een positieve bijdrage aan te geven.

 

Wij moeten elkaar ook vergeven, omdat we allemaal tot slechte dingen in staat zijn en ook doen, als de omstandigheden daar naar zijn.

 

God, onze Vader lijdt als wij Hem, onszelf of elkaar pijn doen. Door aan het kruis/hout te sterven liet Hij zien dat Hij ons onze zonden wil vergeven. Hij wilde zo duidelijk maken dat Hij lijdt aan onze zonden.

 

Als wij depressief of verdrietig zijn, lijden wij niet alleen in onze ziel, maar ook ons lichaam en geest lijdt mee. Zo is dat ook bij God, wij zijn geschapen naar Zijn beeld: ziel (Vader), lichaam (Zoon), geest (Heilige Geest). Het is een uitleg van onze aard. Onze ziel is onze ik, onze geest is waarmee wij met God communiceren, ons lichaam, de tent waarmee wij mee overkleed zijn. De radio (lichaam), zendstation (ziel), radiogolven (geest).

 

God wil ons duidelijk maken dat Hij lijdt als wij zondigen, maar dat Hij dat bereidt is te ondergaan, namelijk dat Hij ons wil vergeven, als wij ons leven willen beteren en van mening veranderen (weten ook wat goed en kwaad is en het toepassen). Als wij in Yeshua's Naam dingen vragen geeft Hij ons deze dingen uit genade, ook vergeving van de ergste zonden. Hij wil graag een relatie met ons. U kan ontdekken Wie Hij is in de Bijbel……..


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content