Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
Eerste vier zegels OpenbaringEerste vier zegels Openbaring

Dit artikel wordt steeds aangevuld: laatst aangevuld op 14 mei 2011

Waarschuwing: ik zeg niet dat deze dingen kloppen! Het is een mogelijke verklaring van dit boek (misschien soms een beetje vergezocht?).


1e wee:

 

Zegel 1 t/m 5

Bazuin 1 t/m 5

 

1e zegel

 

6:1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier "dieren" zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

 

 
Een kroon/overwinningskrans (diadema)
en een boog


Dit symbool is op de vlag van de VN, dit logo is op het voorhoofd van hun VN-soldaten en op hun rechterarm. In Openbaring staat in het Grieks voor kroon diadema, oftewel overwinningskrans. Degene die op het paard zat had een boog. De VN heeft wel een schietschijf van een boog (een bullseye) met daarop onze wereld. Als je niet naar deze organisatie luistert dan kunnen er sancties of een boycot te verwachten zijn (niet kopen of verkopen, openb. 13).

Als je het beeld van het beest niet aanbid, dan wordt je gedood, openb. 13.

In Geneve staat het hoofdkantoor van de VN. Dit gebouw lijkt er veel op de troon des satans namelijk die in Pergamus staat, nu in Berlijn, daar in de jaren 30 daar opnieuw opgebouwd, dit is het altaar van Zeus.
Kantoor VN in Geneve


Een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden.


Wat zijn de taken van de VN:

 

 

  1. De vrede in de wereld bevorderen, door resoluties uit te vaardigen en sancties op te leggen.
  2. Ontwikkelingshulp.
  3. Internationaal strafhof en internationale rechten van de mens.
  4. Ontwikkeling wereldeconomie, wereldbank en IMF is onderdeel van de VN
  5. Wereldgezondheidzorg, de WHO
  6. VN milieuprogramma

 

2e zegel 

 

6:3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

 

Dit is één van de medailles die een VN-soldaat krijgt na een vredesmissie. Het is een groot zwaard omwikkeld met lauwerbladen (dezelfde als in de krans, zie ook olympische spelen) in wolkenlagen en een zon met acht stralen.

 

3e zegel

 

6:5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.


WHO Wereldgezondheidsorganisatie - Internationaal strafhof logo - IMF - Worldbank-
Het Olie-voor-voedselprogramma was een door de Verenigde Naties opgestart programma om de bevolking van Irak te voorzien van voedsel en medicijnen nadat het land in chaos verzeild was na de Golfoorlog.
Beschadig de olie en den wijn niet.4e zegel

 

6:7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!

8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

 

Openbaring 20:2a En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas. 

         "      20:10a En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers.

         "      20:14a En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs. 

 

 De aanvallende stier die ook wel de Wall Street Bull genoemd wordt.

De stier, het symbool van de "agressieve financiëel optimisme en vooruitgang" citeert Wikipedia.

De stier wordt afgebeeld in aanvalspositie met blazende neusvleugels, scherpe hoorns, kortom het is en gevaarlijk, boos beest.

door de wilde beesten der aarde...

De VN heeft een Earth charter - een aarde handvest - uitgebracht, waarin staat hoe alles op aarde in balans hoort te zijn. Volgens de VN moet de bevolkingsgroei afnemen.  


 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content