Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
april, mei, juni 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni en juli 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
september, oktober, november,december 2010
juli en augustus 2010
mei en juni 2010
maart en april 2010
januari en februari 2010
september en oktober 2009
juli en augustus 2009
mei en juni 2009
maart en april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
september en oktober 2008
juli en augustus 2008
mei en juni 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
april 2011

Adembenemende timelapse video van de Melkweg

 The Mountain from Terje Sorgjerd on Vimeo.
Bron:
http://welingelichtekringen.nl/samenleving.html

 

 

 

Goudprijs naar nieuw record, dollar in moeilijkheden

Geplaatst op: maandag 25 april 2011

Door: Emmeke Smit

Goud heeft de grens van 1500 dollar per ounce genomen. In het deel van de wereld waar Pasen niet of maar een dag wordt gevierd zijn de financiële markten gewoon open. En daar valt op dat goud (en zilver) massief worden gekocht en dus nieuwe prijsrecords hebben gebroken.

Dat past bij veel geruchten over grote institutionele beleggers en centrale  banken die bezig zijn zich te ontdoen van dollars. Want de twilight zone voor de Amerikaanse munt is misschien wel bereikt.

Vaak al aangekondigd, vaak al niet doorgegaan, maar het zou dit keer ernst kunnen zijn.

De Amerikaanse economie en schuldenpositie rechtvaardigen de waarde van de dollar niet. De fundamentele politieke onenigheid iets te doen aan de begrotingstekorten dragen bij aan de twijfel aan de dollar.

De verwachting is dat Ben Bernanke van de centrale bank woensdag zal aankondigen dat de rente laag blijft en dat de bank doorgaat met extra dollars in roulate brengen. Dat zal de waarde van de dollar verder verzwakken.

De hoge olieprijs doet het laatste werk. En zo zou het kunnen zijn dat het demasqué van de dollar is begonnen.


Bronnen:
Business Insider, Business Week, Moneycontrol

Pasted from <http://welingelichtekringen.nl/12717-goudprijs-naar-nieuw-record-dollar-in-moeilijkheden.html>

 

 

 

 

 

 

Het EINDE van ISRAEL of van de WERELD

Vrijdag, 15 April 2011 17:07

 

 

 

Volkskrant faciliteert nieuwe aanval op Jodendom. Dit maal het plan de Joden hun besnijdenis (Brit Milah) te verbieden ... (let ook op de slim uitgezochte foto; hier is geen sprake van een Joodse besnijdenis want die vindt plaats op de achtste dag na de geboorte)

Donkere schaduwen

Laat ik beginnen met het signaleren van een paar zeer gevaarlijke en duistere ontwikkelingen:

  • Een recent onderzoek in Europese landen, waarin gevraagd werd: “Wie is de grootste bedreiging voor de wereldvrede?” kwamen niet Iran, niet het terrorisme of Osama Bin laden uit de bus, maar het naar vrede snakkende Israël. Het antisemitisme neemt (ook) in West Europa onrustbarend toe. Dat moet verkeerd aflopen. Ook hier geldt: Moslims erin, Joden eruit. De situatie is wat dit betreft nog erger en dus gevaarlijker dan in 1938.
  • Op Facebook is weer een omvangrijke campagne gestart om een derde intifada (volksopstand tegen Israël) te lanceren. Nu niet alleen van Palestijnen, maar van alle Moslims wereldwijd. Fel antisemitisme druipt bij deze actie Facebook uit.
  • Israël staat volkomen alleen in de volkerengemeenschap. Probeer maar eens iets goeds te zeggen, laat een land het maar eens wagen om voor de waarheid, voor Israël op te komen. Men krijgt van binnen en van buitenaf de wind van voren.
  • De door het Westen toegejuichte volksopstanden en de roep om vrijheid en democratie in veel moslimlanden krijgen in een snel tempo een fel anti-Israël, vaak een antisemitische ondertoon, die nu al boventoon dreigt te worden. Deze tendens gaat gelijk op met de groeiende invloed van de Moslim Broederschap. Deze goed georganiseerde groep heeft tot doel een wereldwijd kalifaat te stichten. De eerste stap is de vernietiging van Israël.
  • In ons land probeert mevrouw Marianne Thieme een politiek puntje te scoren door het kosher (en halal) slachten te verbieden. Hierbij gesteund door hypocriet gezever van een groot deel van onze politieke establishment. Waarbij men negeert dat ook dit een zeer negatief signaal is naar de Joden in ons land en naar Israël en de Joden wereldwijd. Onze eeuwenoude traditie van godsdienstvrijheid en vriendelijke gastvrijheid naar minderheidsgroepen en hartelijke houding naar de Joden wordt grondig ondergraven.
    Weg met de Joden betekent geestelijk: Weg met Gods zegen.
    Het wordt snel erger. In de Volkskrant stond vandaag een artikel waarin gepleit werd voor verbieden van (kinder)besnijdenis. Zo wordt artikel 6, godsdienstvrijheid, krachtig door onze linkse kerk ondergraven. Straks worden bijvoorbeeld de doop door onderdompeling (gevaar voor de trommelvliezen, of voor stikken; je weet nooit wat die godhaters verzinnen) of de diensten van pastor Jan Zijlstra verboden. Marianne Thieme zal de historische eer te beurt vallen Nederland een flinke duw naar de afrgrond te hebben gegeven.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de oorzaken waarover oordelen en ten slotte een catastrofe over de wereld gaan komen. De situatie is in feite nog gevaarlijker dan geschetst.

De catastrofe

In augustus/september wil de Palestijnse Autoriteit eenzijdig een onafhankelijke staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem uitroepen. Tegen alle afspraken en overeenkomsten in. De Algemene Vergadering van de VN zal ongetwijfeld deze nieuwe ‘staat’ verwelkomen. Veel landen hebben die ‘staat’ al bij voorbaat erkend. Israël blijft oproepen om eerst eens te onderhandelen over de grenzen, over Jeruzalem, over vluchtelingen enz. Want de Palestijnen hebben gemerkt dat een hardnekkig ‘nee’ tegen onderhandelen resultaat oplevert. Want daardoor heeft de G4 (VN, VS, EU en Rusland) steeds meer druk op Israël uitgeoefend om toe te geven steeds meer coincessies te doen. Wat gaat er gebeuren als er inderdaad in september een Palerstijnse staat wordt uitgeroepen?

Lees verder op

 <http://janvanbarneveld.nl/actueel/israel/197-het-einde-van-israel-of-van-de-wereld>

 

 

 

 

 

Wil Obama druk uitoefenen voor een Palestijnse staat in september? 24 april 2011
Als de internationale steun zich opbouwt voor de Palestijnen tot een eigen staat op de openingszitting van de VN-Algemene Vergadering met een eenzijdig besluit in september, ben ik steeds meer bezorgd over de bereidheid van President Obama om een ​​dergelijke stap goed te keuren en zelfs druk uit te oefenen.

Een nieuw artikel in The Economist meldt dat “voordat de VN-stemming van 18 februari [met het veroordelen van Israël voor het bouwen van nederzettingen in Judea en Samaria], Barack Obama naar verluidt aangemoedigd door de heer Cameron en anderen, om een harde lijn naar Israël te volgen. In telefoongesprekken met zijn Europese bondgenoten, heeft de heer Obama zijn frustratie uitgedrukt naar Netanyahu over de nederzettingen, maar heeft eveneens verklaard dat hij had “te veel binnenlandse branden om te blussen” naar geen narigheid over Israël kan riskeren. De verslaggever zegt dat deze bewering niet kan worden bevestigd, maar “in particuliere kring” hebben Europese ambtenaren verteld dat hun druk op Israël is georkestreerd met Amerika.”

Een nieuwe Washington Post column vraagt: Is Obama de diplomatieke steun voor Israël aan het loslaten?

Amerika kan zich niet permitteren om helemaal weg te draaien van Israël, nu nog veel minder. Om dit te doen zou een verschrikkelijke vergissing zijn.

Bijbelse profetie maakt duidelijk dat in de laatste dagen de naties van de wereld het land van Israël zal verdelen. Maar de Schrift is ook glashelder dat de volken het oordeel van de Almachtige God zullen zien die dat doen. “ Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Jósafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;” (Joël 3:1-2.)

Laat de volken zijn gewaarschuwd door de God van Israël: ze bevinden zich op een gevaarlijke en rampzalige weg. Laat ons bidden dat ze omkeren voordat het te laat is.

lees hele artikel op: 
 <
http://weeswaakzaam.com/?p=16319>


 

Oud artikel van Xandernieuws over dit onderwerp:

Obama, Israël en de zegen/vloek belofte uit Genesis - april 2010

10 besluiten ten koste van Israël: 10 rampen in Amerika

 

 

 

De meeste mensen -'links' of 'rechts', pro-Israël of anti-Israël- zijn het er wel over eens dat de Amerikaans-Israëlische relaties onder president Obama op een ongekend dieptepunt zijn beland. Uit de hele historie blijkt echter dat als volken en landen zich tegen de Joden en/of Israël keren, te maken krijgen met een duizenden jaren oude belofte van zegen óf vloek, opgetekend in het Bijbelboek Genesis.

Eén van de duidelijke indicaties dat het tussen Amerika en Israël niet goed zit, is het feit dat volgens een recente peiling slechts 9% van de Israëlische Joden van mening is dat de huidige Amerikaanse regering meer pro-Israël dan pro-Palestijns is. Voor 'links' gezinden is dit eenvoudig te verklaren, aangezien zij Israël altijd en overal de schuld van geven, zeker nu Israël geleid wordt door een conservatieve premier en Amerika de meest pro-linkse president uit haar geschiedenis heeft.

 

'Rechtsen' blijven ondertussen vrijwel onveranderd eensgezind hun steun voor Israël uitspreken. Dat is echter niet een automatische anti-Obama, pro-Netanyahu reflex, maar heeft te maken met diverse redenen:

 

Ten eerste is Israël altijd Amerika's trouwste bondgenoot geweest. In de VN is er geen land geweest dat zó vaak Amerikaanse resoluties heeft gesteund. Daarnaast levert Israël veel technische kennis en belangrijke informatie verkregen door inlichtingendiensten aan de VS.

Ten tweede staan de opvattingen en waarden van conservatieven het dichtst bij Israël dan bij enig ander land. President Harry Truman gaf dit treffend weer: 'Israël is de belichaming van de grote idealen van onze beschaving.''

 

Ten derde is de huidige breuk niet alleen nadelig voor Israël, maar ook voor Amerika. Daarnaast zijn de Palestijnen geen procentje minder anti-Israël en anti-Amerika geworden. Herinnert u zich bijvoorbeeld de massale terreurcampagne die de Palestijnen tegen Israël begonnen, pal nadat een centrumlinkse Israëlische premier hen 97% van de Westelijke Jordaanoever aanbood, en de overige 3% van het grondgebied van Israël zélf.

 

Waarom zouden de Palestijnen dan nu wél vrede willen sluiten, terwijl de helft van hen wordt geregeerd door de door hen zelf gekozen terreurorganisatie Hamas, dat nog steeds de vernietiging van Israël en de uitroeiing van de Joden als hoofddoel heeft? Het feit dat president Obama de Israëlische premier Netanyahu vernederde tijdens diens recente bezoek aan Washington -vanwege een plan om 1600 appartementen te bouwen in notabene een Joodse wijk in Jeruzalem- heeft hen duidelijk niet over de streep getrokken - integendeel.

 

Ten vierde komt de grootste internationale dreiging uit Iran, het land dat diverse Islamitische terreurorganisaties steunt, financiert en traint. Die dreiging zal nog veel groter worden als Iran inderdaad de beschikking krijgt over kernwapens. Een verzwakt Israël betekent dan ook automatisch een versterkt Iran, en dat is voor de conservatieven een gruwel, maar voor de 'linksen' en dus ook Obama inmiddels nauwelijks meer een probleem.

 

Tenslotte zijn er nog steeds tientallen miljoenen Amerikanen die Israël steunen en zich zorgen maken over het lot van hun land als de overheid de steun aan Israël laat vallen.

 

Voor 'links' in zowel Amerika als de rest van de wereld is deze redenering gevaarlijke onzin, maar voor een zeer groot aantal Christenen, veel Joden en zelfs veel niet-religieuze conservatieven gaat dit veel dieper dan militaire of politieke overwegingen. Deze overtuiging is namelijk gebaseerd op een tekst in het Bijbelboek Genesis, waar God, verwijzend naar de Joden, aan Abraham belooft: 'Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken...' (12:3)

 

Een opmerkzame waarnemer hoeft geen Jood of Christen te zijn en zelfs niet in God te geloven om vast te stellen dat dit vers een accurate voorspelling bleek van de toekomst van de menselijke geschiedenis tot op de dag van vandaag. De Joden hebben meer en gruwelijker geleden dan enig ander volk op Aarde. Toch zijn ze er nog steeds. Hun historische vijanden zijn allemaal verdwenen. Degenen die de Joden vervloekten zijn inderdaad vervloekt.

 

Omgekeerd geldt hetzelfde: degenen die de Joden zegenden, werden gezegend. Het meest gezegende land ter wereld gedurende 200 jaar is zonder twijfel de Verenigde Staten geweest. In die periode was Amerika het beste land voor de Joden om in te wonen. Toeval? Velen denken van niet.

 

Ook de volken die in onze tijd de Joden vervloeken lijken te zijn vervloekt. De meest achtergebleven, in veel opzichten nog steeds middeleeuwse beschaving is die van de Arabische wereld. Er valt veel te zeggen voor de conclusie dat de onuitroeibare Jodenhaat van de Arabieren, sinds 1948 gecombineerd met de vurige wens de staat Israël te vernietigen, de ontwikkeling van de Arabische wereld tegenhoudt. Op de dag dat de Arabieren werkelijk vrede zullen hebben en sluiten met het Joodse ministaatje in hun midden, zal ook de Arabische beschaving beginnen op te bloeien.

 

Daarom maken tientallen miljoenen Amerikanen zich grote zorgen over de ommekeer van het beleid van hun regering. Op de dag dat Amerika Israël de rug toe begint te keren -iets dat vooral onder Obama steeds sterker zichtbaar wordt- zal ook Amerika steeds verder afglijden en, bij ongewijzigd beleid, uiteindelijk ten ondergaan.

 

Israël deelt de oorspronkelijk waarden van Amerika: vrijheid, een onafhankelijke rechtspraak, een vrije pers, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van mannen en vrouwen. In de Arabische- en Moslimwereld ontbreekt dit alles. Deze overeenkomsten maken Amerikaanse steun aan Israël, hoe de Arabieren en Moslims daar ook over mogen denken, een morele plicht van het buitenlandse beleid van Washington.

 

De huidige regering doet er echter alles aan om Amerika meer geliefd te maken in de Arabische- en Moslimwereld. Daarom heeft Washington deze morele plicht verzaakt. Je kunt namelijk niet tegelijkertijd Israël beschermen en proberen geaccepteerd te worden door de Islamitische wereld. En samen met het verzwakken van deze bescherming van Israël is het onvermijdelijk dat Amerika's morele waarden, die ooit aan de basis stonden van Amerika's succes, eveneens beginnen te vervagen (en feitelijk reeds zo goed als verdwenen zijn).

 

Maar zelfs zonder Amerika's morele compromissen zal de afgezwakte steun van de VS voor Israël de haat van de Islamisten alleen maar versterken. Het idee dat de barbaarse monsters van Hamas, Hezbollah, de Taliban en al-Qaida opeens pro-Amerika worden -of niet langer (pro-)Westerse doelen aanvallen- nu de huidige regering in Washington Israël niet langer steunt, verraadt een beangstigende onwetendheid -en misschien wel naieve onbenulligheid- voor de ware aard van het kwaad.

Amerika heeft bij het huidige beleid dus helemaal niets te winnen, maar alles te verliezen - zeker haar ziel, als het doorgaat met het verkwanselen van de belangen van de Joden en van Israël.

In 1968 schreef Eric Hoffer, auteur van het klassieke werk 'De ware gelovige', in de Los Angeles Times: 'De Joden staan alleen in deze wereld. Als Israël overleeft, zal dat enkel en alleen het gevolg zijn van Joodse vindingrijkheid en inspanningen. Op dit moment is Israël onze enige betrouwbare en onvoorwaardelijke bondgenoot. Wij kunnen meer op Israël vertrouwen dan Israël op ons.'

 

Zijn conclusie: 'Ik heb een voorgevoel dat mij maar niet wil loslaten: het lot van Israël is het lot van ons allemaal. Als Israël ten ondergaat, dan zal de holocaust ook ons treffen.' (1)

10 rampen in Amerika als gevolg van besluiten ten koste van Israël

Ter illustratie dat Genesis 12:3 volkomen waarheid is gebleken volgt hier een lijst van tien belangrijke gebeurtenissen waaruit blijkt, dat ieder besluit dat de VS maakte ten koste van Israël, (vrijwel) onmiddellijk werd gevolgd door een (natuur)ramp. Er zijn véél meer (en recentere) voorbeelden, maar deze 10 zijn afkomstig van de bekende onafhankelijke website Truth or Fiction, waarin allerlei (internet) geruchten en complottheoriën op hun waarheid worden getest. De conclusie van de website over deze bijzondere connectie tussen Amerika en Israël: WAAR!:

 

1.   30 oktober 1991: De Perfecte Storm. Terwijl president Bush in Madrid de 'land voor vrede' conferentie opent, ontwikkelt zich op de Atlantische Oceaan de 'perfekte storm', waardoor de grootste golven ooit in die regio worden gemeten. De storm trekt 1000 mijl van 'west naar oost' om uiteindelijk de kust van New England te bereiken. Meer dan 10 (!) meter hoge golven beuken in op het Kennebunkport zomerverblijf (en tevens geboortehuis) van president Bush.

 

2.   23 augustus 1992: Orkaan Andrew. Het vervolg van de Madrid conferentie wordt gehouden in Washington DC. Als de vredesbesprekingen beginnen wordt Amerika getroffen door de ergste natuurramp uit haar geschiedenis: de orkaan Andrew. 180.000 inwoners van Florida raken dakloos en er wordt voor $ 30 miljard dollar schade aangericht.

 

3.   16 januari 1994: Northridge Aardbeving. President Bill Clinton heeft in Genève een ontmoeting met de Syrische president Hafez el-Assad. Ze praten over een vredesverdrag met Israël waarbij de Joodse staat de Golanhoogte moet opgeven. Binnen 24 uur wordt Californië getroffen door een krachtige 6.9 aardbeving. Deze aardbeving, gecentreerd in Northridge, wordt de op één na meest verwoestende natuurramp in de VS, na de orkaan Andrew.

4.   21 januari 1998: Het Lewinsky schandaal. De Israëlische premier Benyamin Netanyahu krijgt van president Clinton een kille ontvangst op het Witte Huis. Clinton en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, weigeren met hem te lunchen. Op dezelfde dag komt het Monica Lewinsky schandaal in de media, waardoor Clinton maandenlang zwaar onder vuur ligt en zijn reputatie flink beschadigd wordt.

 

5.   28 september 1998: Orkaan George. Terwijl minister Albright aan de laatste details werkt van een overeenkomst waarbij Israël 13% van Yesha (Judea en Samaria) moet opgeven, wordt de Amerikaanse Golfkust getroffen door de orkaan George, die met windstoten tot 280 km/uur aan land komt. Op dezelfde dag heeft Clinton een ontmoeting met Netanyahu en de Palestijnse leider Yasser Arafat. Op het moment dat Arafat na afloop de VN toespreekt en verklaart dat er in mei 1999 een onafhankelijke Palestijnse staat zal worden opgericht, beukt orkaan George op de Golfkust in, waarbij $ 1 miljard dollar schade wordt aangericht. Op exact dezelfde tijd dat Arafat de VS verlaat, begint te storm te luwen.

 

6.   15-22 oktober 1998:   Overstroming Texas. Op 15 oktober ontmoeten Netanyahu en Arafat elkaar opnieuw op de Wye River Plantage in Maryland. De geplande duur van de gesprekken is 5 dagen, waarbij het doel is dat Israël akkoord moet gaan met het opgeven van 13% van Judea en Samaria. De gesprekken worden verlengd en afgesloten op 23 oktober. Op 17 oktober wordt Texas getroffen door zeer zware regenval en hevige tornado's. De regen en overstromingen gaan onverminderd door tot 22 oktober, en nemen dan af. Door de overstromingen wordt 25% van Texas getroffen en wordt voor meer dan $ 1 miljard dollar schade aangericht. Op 21 oktober verklaart Clinton dit gedeelte van Texas tot rampgebied.

 

Volgens de onafhankelijke website Truth Or Fiction is er inderdaad een bijzonder verband tussen Amerika's negatieve besluiten over Israël en natuurrampen in de VS. Zo voorkwam in 1999 een supertornado (foto) dat Yasser Arafat met instemming van de VS een onafhankelijke Palestijnse staat kon uitroepen.

7.   30 november 1998:   Beurscrash. Arafat reist opnieuw naar Washington met als doel geld op te halen voor een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Naast Amerika zijn nog 42 andere landen vertegenwoordigd in Washington, waar Arafat $ 3 miljard dollar krijgt toegezegd, waarvan $ 400 miljoen van de VS en $ 1,7 miljard van Europa. Op dezelfde dag stort de Dow Jones beursindex met 216 punten in. Op 1 december hebben de Europese beurzen hun derde opeenvolgende slechtste dag uit de geschiedenis tot dan toe. Honderden miljarden dollars worden in slechts enkele dagen tijd weggevaagd.

 

8.   12 december 1998:   Clinton beschuldigd. Op het moment dat Clinton in de Palestijnse gebieden aankomt om daar verder te praten over het 'land voor vrede' proces, wordt hij door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op vier punten -waaronder meineed, belemmering van de rechtsgang en wangedrag- officieel in staat van beschuldiging gesteld (impeached).

 

9.   3 mei 1999: Supertornado. Yasser Arafat heeft aangekondigd om op 3 mei een onafhankelijke Palestijnse staat uit te roepen met Jeruzalem als hoofdstad. Precies op die dag treft de meest krachtige tornadostorm ooit de Amerikaanse staten Oklahoma en Kansas, met de snelste windsnelheden ooit op Aarde gemeten, namelijk 500 km/uur. De onafhankelijkheidsverklaring wordt op verzoek van president Clinton verzet naar december 1999. In zijn brief aan Arafat bemoedigt Clinton hem vanwege zijn 'aspiraties voor zijn eigen land'. Hij schrijft ook dat de Palestijnen 'het recht hebben op hun eigen toekomst in hun eigen land', en dat ze het verdienen 'vrij te leven, vandaag, morgen en voor altijd.'

 

10.   11 oktober 1999: Orkaan, Aardbeving, Beurscrash.   In de week dat Joodse inwoners van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit hun huizen worden gezet, verliest de Dow Jones (financiële gemiddelde) 5,7%, het zwaarste verlies sinds oktober 1989. Op 15 oktober daalt de beursindex 266 punten en wordt North Carolina getroffen door een orkaan. De volgende morgen wordt het zuidwesten van de VS getroffen door de op 4 na krachtigste aardbeving in de 20e eeuw. De aardbeving vond plaats in de woestijn van Californië en richtte weinig schade aan, maar werd in drie staten gevoeld.

Deze lijst zou nog drie, vier keer zo lang kunnen zijn. Wat staat de VS onder Obama te wachten, als hij Israël daadwerkelijk zal dwingen akkoord te gaan met een Palestijnse staat op Amerikaans-Arabische voorwaarden, dus inclusief de verdeling van Jeruzalem? Volgens het bovenstaande, onverbiddelijke patroon zal dan het allerergste te vrezen zijn en zal Amerika zó zwaar getroffen worden, dat alle eerdere rampen daarbij zullen verbleken.

 

 

Xander

 

 Jewish World Review

 <http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=586113>

 

 


 

 

15 maart 2011   |  

 Interview-serie Albert Spits

Albert Spits: Huur een huis en koop zilver

Door Daan de Wit

Beluister het interview met Albert Spits. Deel 1 van een serie van drie interviews, opgenomen op 3 maart 2011.

 

Albert Spits is adviseur voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft hij een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs van toekomstige bewegingen.

Op verzoek van een lezeres van DeepJournal keek Spits naar haar persoonlijke situatie: een jonge vrouw die met een modale baan op zoek is naar meer rust en zekerheid en graag een huis wil kopen in Amsterdam. Haar vraag aan Spits is of ze er verstandig aan doet nu naar een koophuis te gaan zoeken.

'De waarde van de huizen zal halveren'

Albert Spits: 'Wat Charlotte zou moeten doen is proberen een kleine woning te huren in of om Amsterdam. Want als ze nu een huis koopt, zal de waarde alleen maar zakken. De lange rentes lopen nu al op, bovendien, als de waarde ver onder de aankoopprijs is beland, kan de bank vragen om een garantie in de vorm van een extra lening.

De prijs van huizen zal tot circa 2015 blijven dalen en daarna zo'n twintig jaar op hetzelfde niveau blijven. Dat betekent dus dat Charlotte altijd een achterstand heeft met betrekking tot haar hypotheek en huiswaarde.

'Dek jezelf in met zilver'

Beter is het om bijvoorbeeld in baar zilver te investeren op dit moment, daar de waarde circa tien tot twaalf maal gaat stijgen over de volgende vier á vijf jaar. Daarna heeft ze dan een startkapitaal om het huis te kopen met een depot, waarbij het huis ongeveer de helft van de huidige prijs behelst. Stel dat ze 5000 euro in zilver zet dan is dat over vier á vijf jaar zo'n 50-60.000 euro, wat dan de helft is van de waarde van een gemiddeld huis of appartement in 2015-16.'

 

Zie verder op

 <http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/2898.html>

 

Albert Spits: Dieptepunt crisis over 11 jaar

Beluister het interview

Door Daan de Wit

 

Beluister het interview met Albert Spits. Deel 2 van een serie van drie interviews, opgenomen op 3 maart 2011.

Albert Spits is adviseur voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft hij een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs van toekomstige bewegingen.

De visie die Spits heeft ontwikkeld, vindt niet altijd een luisterend oor bij de pensioenfondsen die hij adviseert. Hij is om die reden bezig met de oprichting van een bureau voor economic intelligence. Intussen blijft hij, net als de afgelopen jaren, beschikbaar voor het geven van interviews aan DeepJournal.

Neergaande beweging duurt nog elf jaar

Spits trekt de lijn van de golfbewegingen door en ziet dat de huidige fase in de economie, die wordt gezien als het begin van een herstel, als een teken dat de goede tijden weer zijn aangebroken, onderdeel is van een curve die over het algemeen nog een neergaande beweging maakt. Pas over elf jaar zal het dieptepunt worden bereikt. Tot die tijd verwacht hij dat de onlusten en armoede die we nu nog zien aan de periferie steeds dichterbij zullen komen. Daarna zijn de problemen nog niet voorbij, maar begint langzaam de weg omhoog.

Problemen en oplossingen

In het interview legt Spits uit wat de oorzaken zijn van de problemen van het onhoudbare pensioenstelsel en hoe de oplossingen die nu worden geboden de situatie alleen maar zullen verergeren. Hij geeft zijn visie op de toekomstige situatie van de gemiddelde pensioengerechtigde en draagt adviezen aan om problemen te voorkomen. Een belangrijk advies is het kopen van zilver. Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, legt Spits in detail uit.

 

Pasted from <http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/2899.html>

 

 

 

Inflatie eurozone loopt verder op

(Novum/Dow Jones) - De consumentenprijzen in de eurozone zijn ook in april verder gestegen, blijkt vrijdag uit cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

De inflatie bedroeg 2,8 procent in april, waar door Dow Jones Newswires geraadpleegde economen 2,7 procent verwacht hadden. In maart steeg het gemiddeld prijspeil met 2,3 procent op jaarbasis.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de doelstelling de inflatie onder, maar in ieder geval vlakbij de 2,0 procent te houden.

 

Pasted from <http://economie.nieuws.nl/640047/inflatie_eurozone_loopt_verder_op>

 

 Pastor wijt Australische overstromingen op Rudd's Israëlische standpunten

Door Jennifer Lipman , 11 januari 2011

Pastor Daniel Nalliah

Volgens een Australische pastor is de voormalige premier Kevin Rudd de schuldige van de verwoestende overstromingen van het land, vanwege zijn houding ten opzichte van Israël.

 

Ten minste 20 mensen zijn omgekomen en nog veel meer gewonden, terwijl duizenden dakloos zijn geworden als gevolg van de plotselinge overstromingen, dat kwam in het noordoosten van de Australische staat Queensland.

Daniel Nalliah, die twee jaar geleden de bosbranden in Victoria had uitgelegd, dat deze te maken hadden met abortuswetten. Hij zei dat dat ook in Amerika gebeurde, dat elke keer als Amerika tegen Israël inging , was er ramp in het land.

Het is heel interessant zei de pastor, dat Kevin Rudd uit Queensland komt. Hij zei dat God probeert onze aandacht te krijgen.

Andere voorbeelden:

In juli 2007 hebben de bisschoppen van de Kerk van Engeland de extreme regenval in Groot-Brittannië toegeschreven aan de arrogante mens ten opzichte van de wereld.

Ook voormalige Sefardische opperrabbijn van Israël, Ovadiah Yosef beschreef orkaan Katrina als "vergelding Gods" voor de terugtrekking uit Gaza, die door George W. Bush werd

Pasted from <http://www.thejc.com/news/world-news/43582/pastor-blames-australian-floods-rudds-israel-views>

 

Denkt u dat dit overdreven is? Ik vroeg het mezelf ook af, met al die rampen in Australië, is het een oordeel? Ik heb wat onderzoek gedaan: alles wat bij dit artikel hoort is groen.

 

 

 

 Actie

 

 Gevolg??

 

Senator van de Australische partij the Greens (vreselijk anti-Israël is deze partij, zie onder de artikelen)  is aanwezig bij een anti-Israël-rally januari 2009. Twee senatoren van deze partij werden eind 2008 ingezworen. 13% van alle stemmers stemmen in 2010 op the Greens party,  ze hebben macht in o.a. de senaat.

Kortom de Australiërs geven hen veel macht. Onder de stemmers zouden de rijksten van Australië zijn.

In Zuid-Oost Australie was er eind januari, begin februari een hittegolf, temperaturen van 40-45 graden, 438 doden. Gaf de aanleiding tot de Black Saturday bosbranden.

 

 Black Saturday bushfires

Zwarte Zaterdag bosbranden in Victoria, 450,000+ hectaren

7 Februari 2009 – 14 Maart 2009

173 doden, 2,029+ huizen afgebrand, 2,000 andere gebouwen.

 

 

 

Israelische kolonisatieactiviteiten zouden gestopt en moet gestopt worden, zei Rudd, minister van Buitenlandse Zaken van Australië in december 2010. (hiervoor was hij premier van Australië)

 

 

Israël-boycot nu officieel NSW Groenen beleid

09 december 2010

De verkozen GREENS (Australische partij) senator Lee Rhiannon heeft geprobeerd het beleid er door te drukken om handel te voorkomen tussen Australië en Israël door middel van een boycot, en het komen van Israëlische sporters en artiesten te stoppen.

 

Kevin Rudd, minister van Buitenlandse zaken roept op voor inspectie van Israëls nucleaire faciliteiten dec 2010

http://www.theaustralian.com.au/news/nation/rudd-calls-for-inspections-of-israels-nuclear-facility/story-e6frg6nf-1225970522340

 

 

11 januari 2011 Dodental overstromingen Australië blijft oplopen, 200.000 mensen zijn getroffen. Er zijn massale evacuaties

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/11/

dodental-stijgt-bij-0verstromingen-australie/

 

Verwoestende cycloon Yasi in Australië

4 februari 2011 -

De tropische cycloon Yasi, die het noordoosten van Australië heeft getroffen,

was de meest verwoestende sinds Tracy die Darwin in 1974 trof. De schade kwam nog bovenop de ruim 4 miljard euro schade door de overstromingen in Queensland.

Bron KNMI en nu.nl

 

Roleystone Kelmscott Bosbrand, Western Australia, 1500+ hectaren op 6-8 Februari 2011

72 huizen in vlammen op, 32 beschadigd.

 
Twee Greens senatoren (ze hebben er 9 in de senaat van 76 leden) hebben in januari en juni 2009 in het openbaar oproepen gedaan voor steun aan Australische sancties tegen Israël over het Midden-Oosten conflict.

Matthew Franklin en Lanai Vašek
Uit: the Australian
07 april 2011
Op de foto, hier niet afgebeeld: Greens senator Sarah Hanson-Young Vrienden van Palestina rally in Adelaide, in januari 2009.

West-Australische senator Scott Ludlam vorig jaar eiste een wapenembargo tegen Israël, die hij beschreef als "een schurkenstaat", terwijl Zuid-Australische collega Sarah Hanson-Young een rally hield met demonstranten die Australië opriep om de banden met de joodse staat te verbreken.

De Groenen zijn bekritiseerd voor het feit dat een anti-Israël standpunt omdat een aantal van haar kandidaten in de NSW verkiezingen pleitte voor een handelsembargo tegen het Joodse volk. In een YouTube-opname uitte senator Ludlam zijn mening in een ​​West-Australische rally vorig jaar juni, hij riep op tot een einde aan Australische verkoop van wapens aan Israël, met name een 41 miljoen dollar contract voor de verkoop van kogelvrije vesten.
"Het is tijd voor een wapenembargo," had Senator Ludlam gezegd. "Als Israël kiest zich te gedragen als een schurkenstaat, dan zal het worden behandeld als één."

De Australian Associated Press deed verslag van de rally en zei senator Ludlam had opgeroepen tot een embargo op Israël en terwijl een groep demonstranten anti-Israëlische leuzen schreeuwden en met Turkse en Palestijnse vlaggen zwaaiden.

Senator Boswell beschreef gisteren de Greens, die zeggen vanaf 1 juli de controle te hebben over de balans van macht in de senaat,  als gevaarlijk en extreem en eiste van Julia Gillard (premier) dat ze de uitspraken van de partij moet veroordelen.

De Greens zetten een gevaarlijke agenda voor dit land en krijgen van de Arbeiderspartij vrije macht om dit te doen.

http://diplomunion.com/showthread.php?9299-Greens-senators-caught-out-over-Israel

 

 

Israël-boycot nu officieel NSW Greens beleid

09 december 2010

 

De verkozen GREENS (Australische partij) senator Lee Rhiannon heeft geprobeerd het beleid er door te drukken om handel te voorkomen tussen Australië en Israël, en het komen van Israëlische sporters en artiesten te stoppen.

"De beslissing is teleurstellend, zegt een woordvoerder voor de Israëlische ambassade in Canberra, vertelde de AJN. De lokale Joodse gemeenschap was woedend over het besluit van de NSW Groenen '. "Het beleid van de NSW Groenen is nutteloos en eenzijdig," NSW Joodse Raad van Afgevaardigden president Yair Miller schreef op dinsdag. "Ontkoppelen is een stap verwijderd van vrede, niet een stap er naar toe."

Pasted from <http://www.jewishnews.net.au/israel-boycotts-now-official-nsw-greens-policy/>

 

De Australische Greens zijn de derde partij in Australie met 13% van alle stemmen (1.6 miljoen stemmen van de hebben beloofd te strijden voor de volgende dingen (oktober 2006)

The Australian Greens will work for:

• 2.1 the removal of Israeli settlers and Israeli security and military forces from the Palestinian territories. (de verwijdering van Israëlische kolonisten en veiligheids- en militaire aanwezigheid in de Palestijnse gebieden)

• 2.2 the termination of the occupation of the Palestinian territories and the establishment of a secure and viable state of Palestine alongside Israel, based on 4 June 1967 boundaries with both states sharing Jerusalem as their capital.

(Het beëindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden, naar de grenzen van 1967, waaronder Oost-Jeruzalem)

http://greens.org.au/system/files/israelpalestine.pdf

 

Wie zijn de Green stemmers?

Volgens voormalige ALP Senator John Black zegt dat de groene kiezers zich niet naar het populaire stereotype schikken. Zijn onderzoeksbedrijf heeft demografische gegevens bestudeert en hij laat een radicale herbeoordeling van hun gedragingen en stemmingsvoorkeuren aan. De rijkste kiezers in Australië zijn geen Liberalen, maar Greens.

http://www.abc.net.au/rn/counterpoint/stories/2010/2932279.htm

 

Egyptenaren: Geen vrede meer met Israël; 'Bij oorlog wordt Aswan dam Nijl vernietigd'

26 April 2011 |

Palestijnen dreigen met 3e intifada en mars op Jeruzalem - Turkije, gesteund door Obama, waarschuwt Israël niet in te grijpen bij nieuw Gaza flotilje

 

'Bij oorlog vernietiging Aswan dam'

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman reageerde onlangs zoals zijn gewoonte is recht voor zijn raap op de roep in Egypte om het vredesverdrag met Israël op te zeggen. Mocht Egypte opnieuw Israël aanvallen dan zal Israël volgens Lieberman gedwongen zijn de Aswan Dam in de Nijl te vernietigen. Dit zal een enorme vloedgolf veroorzaken die de hele Egyptische beschaving langs de Nijl -inclusief de hoofdstad Caïro- compleet zal wegvagen. (2)

 

Frapant genoeg lijkt deze gebeurtenis in de Bijbel te worden voorzegd. Het huidige, in het zuiden van Egypte gelegen Aswan bevindt zich vlak in de buurt van de Bijbelse stad Syene, dat 'opening' of 'poort' betekent, een referentie naar de 'toegangspoort' tot Egypte. In het Bijbelboek Ezechiël (hoofdstuk 29) voorzegt God dat Hij op zeker moment in de toekomst Egypte tot aan de 'toren van Syene' totaal zal vernietigen, zozeer dat het land 40 jaar lang onbewoonbaar zal blijven. Een kleine rest Egyptenaren zullen na de verwoesting van hun land over de hele wereld verspreid worden en pas na 40 jaar terugkeren, waarna het land 'het onbeduidendste' land ter wereld zal zijn, 'zodat het zich niet meer boven de volken verheffen kan' (vs.15).

 

Lees hele artikel op: 

<http://xandernieuws.punt.nl/?id=629708&r=1&tbl_archief=&> 

Israël ‘zeer bezorgd’ over heropening grens Egypte-Gaza

Palestijnen demonstreerden woensdag bij de grensovergang tussen Gaza en Egypte. Foto: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa.

door Pim van den Dool

 

Israël zegt “zeer bezorgd” te zijn over de aankondiging door Egypte dat het de grens met Gaza op korte termijn gaat heropenen. Een Israëlische functionaris zei vanochtend tegen persbureau AFP te vrezen voor de gevolgen in de Sinai.

Lees verder op

Pasted from <http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/29/egypte-grens-met-gaza-binnenkort-open/>


Antisemitische drek in een Nederlandse krant
woensdag 13 april 2011 09:52

In Elsevier scheef Afshin Ellian een opiniestuk, dit is een stukje uit het artikel, lees het hele artikel op:
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/294519/Antisemitische-drek-in-een-Nederlandse-krant.htm

Op de voorpagina van de Volkskrant van dinsdag 5 april keken twee cartoons de lezer pontificaal aan. Daaronder stond: ‘In het Vrije Libië in de stad Benghazi werken cartoonisten zich een slag in de rondte om 42 jaar onderdrukking in te halen. Staatsieportretten van Kadhafi zijn in de fik gestoken. In plaats daarvan verschijnen overal spotprenten, bijvoorbeeld van de dictator die een schop onder zijn kont krijgt. De ontlading van het vrije woord en het vrije beeld: eindelijk mag het.’

Dracula's tanden
Eindelijk mag het? Wat wordt in de eerste cartoon afgebeeld? het is een afbeelding van kolonel Muammar Khaddafi met Dracula’s tanden. Op zijn bril staat de Davidster, de vlag van Israël, het symbool van de joden. Daaronder staat in het Arabisch te lezen: ‘de jood’.

Lees verder:
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/294519/Antisemitische-drek-in-een-Nederlandse-krant.htmStansberry's Investments advisory voorspelt binnen 12 maanden de financiële instorting van de VS
 
Deze instelling voorspelde de economische instorting van 2008, ze voorspelde zelfs de grote Amerikaanse banken en bedrijven die bijna ten onder gingen als ze niet gered werden door de regering. Deze instelling zegt dat binnenkort de VS die alleen nog maar draait op geleend geld, zelfs alleen de rente niet meer kan betalen van deze leningen, zelfs niet als de burgers 100% belasting gaan betalen. 

Eén ding heeft de VS tot nu toe gered en dat is het feit dat de VS legaal geld kan bijdrukken. De dollar is de basis van het financiële systeem van de wereld. 
Dit is ook wat de VS doet sinds maart 2009. Ze drukken dollars bij om hun schulden te betalen.
Amerika is het enige land dat zijn importproducten niet hoeft te betalen in een buitenlandse munt. 

Een voorbeeld: Als Duitsland Olie wil kopen, moeten ze eerst dollars kopen en dan de olie. Duitsland moet de waarde van hun munt, de euro, stabiel houden. Om dat te doen, moeten ze net zo veel produceren als ze consumeren. Als ze dus minder produceren, daalt de waarde van de munt en daalt de levensstandaard in het land. Maar in Amerika hoeven ze zich geen zorgen te maken omdat de dollar overal geaccepteerd wordt. Zij hoeven dus niet hetzelfde te produceren en exporteren als we consumeren. 

De gevolgen hiervan beginnen we net een beetje te voelen. De mensen die Amerika geld lenen, zullen erg boos worden. Of ze stoppen met het accepteren van de dollar of de dollar zal vreselijk in waarde afnemen. 

Goedkope olie/benzine is het voordeel voor hen geweest, goedkoper voor hen dan waar ook ter wereld.
In Canada 40% duurder.
In Europa zo'n 150% duurder. 
Wat zou er gebeuren als olie niet meer verhandeld wordt met de dollar?
De benzineprijzen zouden twee keer zo duur worden, minstens. 
Vliegen wordt duurder.
Logistiek, producten worden duurder. 
Openbaar vervoer.
Agrarische sector, voedsel wordt duurder. 

De laatste 7 maanden van 2010 verloor de dollar 11% van zijn ruilwaarde. 
Goud is 85% meer waard sinds de economische crisis. 
Koper is 200% duurder geworden. 

Als de dollar zijn ruilstatus verlies dan zijn er nog ergere gevolgen: 
Hypotheekrentes zullen naar de 10 a 11% gaan, wat zal dat voor de huizenprijzen doen?
De aandelenmarkten zullen zo'n 40% zakken. 
Bedrijven zullen heel veel kwijt zijn voor grondstoffen en leningen worden onbetaalbaar.

De crisis van 2008 zal een peuleschil lijken. Deze crisis zal 10 keer erger zijn!

Gevolgen van inflatie in een land in de negentiger jaren:

Een Europees land in de negentiger jaren deed het volgende. Het spaargeld van hun regering was op. Banken werden genationaliseerd, burgers konden slecht toegang krijgen tot hun spaargeld. Alles in de maatschappij werd verwaarloosd. Slechte wegen, geen onderhoud aan liften e.d. Hun werkeloosheidscijfer was 30%. 
De regering bevroor de prijzen in de supermarkt, maar wat gebeurde er toen? Omdat de prijzen die ze voor hun producten kregen zo laag waren stopten ze met produceren. Er werd geen brood meer gebakken, slachthuizen gingen dicht. 

Wat deed hun regering toen? Ze zorgden voor een nieuwe munt. Dus 100.000 munten van het oude geld werd 1 munt van het nieuwe. Maar dat werkte niet. De waarde van hun geld devalueerde met een percentage van iets met 15 nullen! Een brood wat eerst 1 muntje kostte, kostte later 1.000.000.000.000.000.  Het duurder worden van producten werd verdubbeld, iedere dag!
Alles ging dicht, winkels, bedrijven, benzinestations. Mensen gingen leunen op familie met een groentetuintje enz. 
Mensen kregen geen electriciteit, gas...
Dit land was Joegoslavië!!

Hetzelfde gebeurde in Griekenland en IJsland, maar minder dramatisch. 
Waarom? Door de Baillouts!

46 Staten in Amerika zullen het aankomende jaar een tekort hebben in hun budget. Ze hebben een half biljoen meer uitgegeven dan ze aan belastingen hebben binnengekregen.

Geld bijdrukken blijft mogelijk alleen zo lang de dollar de ruilmunt blijft voor grondstoffen.
 
In de herft was er een bijna geheime bijeenkomst van o.a. landen als Rusland, Frankrijk, China en Japan. Een Chinese bankier voorspelde dat wanneer het nieuws van deze bijeenkomst in het nieuws zou komen het compleet genegeerd of ontkend zou worden en dat gebeurde ook.
En wie kwam er op tv met de mededeling dat de VS de dollar niet zal devalueren? Tim Geithner de secretaris van de U.S.-Treasury. Ze ontkennen, ontkennen en ontkennen.

China is dollars aan het dumpen. Mexicaanse banken accepteren geen dollars meer bij de loketten, zeggen dat dat met witwaspraktijken te maken heeft, maar... Amsterdam weigert dollars bij het kopen van euro's op een hoop plaatsen. In India bij toeristische plaatsen zoals de Taj Mahal. Cuba accepteert helemaal geen dollars meer. Bloomberg nieuwszender kwam met het nieuws dat Rusland en China gaan handelen in hun eigen munt. Zelfs in Amerika gebeurt dit. Er is een ruilmiddel in the Midwest gekomen wat ze Berkshares noemen, er gaat aan een waarde rond van zo'n 2.3 miljoen dollar. Zelfs in Washington DC zijn er winkels die bijvoorbeeld graag euro's willen hebben in plaats van dollars.
DIT IS VOOR DE AMERIKAANSE WET NIET VERBODEN, Bordjes hangen in het raam van de winkels: Euros accepted. DIT ZAL STEEDS MEER DE NORM WORDEN.

De IMF roept op tot een wereldmunt met een officieel document op april 2010.

DE VRAAG WANNEER DE DOLLAR VALT IS NIET OF HET GAAT GEBEUREN...MAAR WANNEER..

Weet u dat al 42 miljoen mensen in  Amerika op voedselbonnen leven, dat is zo'n 13% van de bevolking. Er zijn kleine plaatsen in Amerika waar meer dan 2000 inwoners dakloos zijn.
43% van de Amerikanen geven meer uit dan ze per jaar verdienen.
Er zijn soms voor een simpele baan meer dan 700 sollicitanten.
Er staan tienduizenden huizen leeg, maar ze blijven maar bouwen, waarom? Omdat deze huizen in spookstadjes staan en vol met ongedierte zitten. Dit gebeurt in o.a. Las Vegas, Phoenix.
Universiteiten nemen dakloze mensen aan, omdat ze daar vergoedingen voor krijgen van de regering. Ze leven er bijna van.
In eerdere economische neerval bijvoorbeeld in de jaren 30 was er ook eerst een lichte neerval en herstel in de economie voordat de grote klap kwam.

Ik weet het mensen geloven liever het omgekeerde, maar slimme investeerders investeren in goud en zilver. Lees het teken aan de wand mensen!

In de tweede wereldoorlog, net voor de grootscheepse aanvoer van Joden naar de concentratiekampen, waren 20% van de Joden al uit Europa gevlucht, maar 80% bleef achter. Ze wilden het niet geloven, niet zien.

Stansberry adviseert op maatschappelijk gebied dat je een voorraad moet hebben van 6 maanden water, voedsel, medicijnen. Je kunt niet op je regering rekenen, bij Katrina was dat al niks. Hoe zullen ze dan een heel land helpen als de hel losbreekt.

Financiëel hebben ze de volgende adviezen:
1. Zorg dat er een gedeelte van je geld uit de handen van de regering kunt houden!
2. Koop zoveel goud en zilver dat je kunt betalen. Heeft u al niet reclame gehad over het inleveren van oude sierraden van goud of zilver, volgens mij iedereen wel. Maar zilver is goedkoper, het hoort zo'n 16e deel waard te zijn van goud, maar is nu goedkoper. Zilver zal weer als geld gebruikt gaan worden, waardoor de waarde in de toekomst erg zal gaan stijgen. Als je nu zilver koopt kunt je er 600% op gaan verdienen!
Er zijn nog 2 adviezen, maar dan kan je een informatiepakket krijgen voor 50 dollar.

http://www.stansberryresearch.com/pro/1011PSIENDVD/PPSIM128/PR

 

'Arabische Golfstaten, China, Japan en Frankrijk laten dollar vallen'

De Arabische Golfstaten, China, Japan en Frankrijk voeren geheime onderhandelingen met als doel een einde te maken aan het gebruik van de Amerikaanse dollar bij olietransacties. Het gaat om de meest ingrijpende financiële maatregel in de recente geschiedenis van het Midden-Oosten. De landen zouden de Amerikaanse munt vervangen door een korf nieuwe munten, waaronder de Japanse yen, de Chinese yuan, de euro, goud en een nieuwe munt die zou gebruikt worden door een aantal Golfstaten waaronder Saoedi Arabië, Abu Dhabi, Koeweit en Qatar. Dat schrijft de Britse krant The Independent op basis van informatie die haar sterreporter en Midden-Oostenspecialist Robert Fisk heeft verzameld. Geheime ontmoetingen tussen de ministers van Financiën en de gouverneurs van centrale banken hebben ondertussen al plaatsgevonden in Rusland, China, Japan en Brazilië en luiden het einde in van de dollar als betaalmiddel voor olie. De plannen zouden volgens Fisk mee aan de basis liggen van de stijgende goudprijs.

 

Pasted from <

http://www.express.be/business/nl/economy/arabische-golfstaten-china-japan-en-frankrijk-laten-dollar-vallen.htm>

 
 

PA: US must present peace plan before we declare state
PA: VS moet een vredesplan presenteren voor we een staat verklaren

By REUTERS

 

04/13/2011

Hillary Clinton said on Tuesday that the United States plans a new push to promote comprehensive Arab-Israeli peace, suggesting a stronger hand by Washington to try to solve the Israeli-Palestinian conflict.

"Talk about plans and new initiatives is not enough. There should be an effective US role and strong policy against settlements," Abu Rdainah said in response.
H. Clinton zei op dinsdag dat de VS een plan heeft om opnieuw een vredesproces in gang te zetten. De VS zou een actievere rol moeten spelen en een strenger beleid moeten voeren tegen nieuwe nederzettingen, zei Abu Rdainah in antwoord.
"The administration has started to realize the situation in the Mideast is dangerous," he added.

Palestinian Prime Minister Salam Fayyad was to brief Western representatives in Brussels on Wednesday on his bid for nearly $5 billion in investment to launch a Palestinian state.
De regering zou moeten beseffen dat de situatie in het Midden-Oosten gevaarlijk is. De Palestijnse Eerste Minister Salam Fayyad was in Brussel om respresentatieven te informeren over zijn bod van bijna 5 miljard om een Palestijnse staat te lanceren.

The United Nations, the World Bank and the International Monetary Fund have praised Fayyad's drive over the past two years to establish the institutions and attributes of a modern state in time for the General Assembly meeting.
De Verenigde Naties, de Wereldbank en het IMF hebben Fayyad's moeite geprezen.

US-brokered peace talks between Israel and the Palestinians broke down last September in a dispute over continued Jewish settlement building in the occupied West Bank.
Vredesbesprekingen in gang gezet door de VS werden afgehaakt afgelopen september in een discussie over de Joodse nederzettingen in de "Westbank".

In a speech to Arab and US policy makers that placed particular emphasis on Israeli-Palestinian peace, Clinton said Obama will lay out his policy toward the Middle East and North Africa in the coming weeks.

Prime Minister Netanyahu has warned against unilateral moves such as declaring statehood, arguing that a

solution could only be achieved by direct negotiations.
H. Clinton zei dat Presid. Obama de komende weken met zijn beleid zou komen, Premier Netanyahu waarschuwde tegen unilaterale beslissingen, zoals het uitroepen van een staat, dit zou alleen bereikt kunnen worden met onderling overleg.

Abbas refuses to resume the suspended talks until Israel freezes all settlement construction in the occupied West Bank, arguing that Jewish settlers are being allowed to take more land away from

a future Palestinian state every week.
Abbas weigert de gesprekken te hervatten totdat alle te bouwen nederzettingen worden gestopt, met het argument dat er iedere week meer land wordt afgegenomen.

An Israeli government official, who declined to be named, said Israel was ready to begin negotiations again at any time.

"Israel remains ready for the immediate start of peace talks. Unfortunately until now the Palestinians have prevented such talks from beginning," the official said.

Netanyahu is widely expected to visit the United States in May and media reports have said he may float fresh ideas on how to get the peace process going again.
Netanyahu bezoekt de VS in mei en nieuwsberichten spreken over dat hij nieuwe ideeën heeft het vredesproces op gang te brengen.

lees hele artikel op: 

Pasted from <http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=216462>


 Wat bezielt Goldstone?

vr 08-04-2011

Kopafbeelding

Goldstone gaat voor nietigverklaring van zijn vonnis. Israelische media speculeren druk over zijn verrassenende herroeping van de belangrijkste beschuldiging in zijn vernietigende rapport over Israels handelen in Gaza in 2008. Wat bewoog Goldstone, ex-voorzitter van de onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad, om de controversiële conclusie te herroepen dat Israel het op burgers gemunt had en daarmee schuldig was aan oorlogsmisdaden?
http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Goldstone-gaat-voor-nietigverklaring-van-zijn-vonnis.html


Ajax fans halen beledigende shirts van webshop

di 08-03-2011

Kopafbeelding

De Ajax Fanclub AFCA heeft voor de Bekerfinale in de Rotterdamse Kuip een t-shirt laten ontwerpen met vliegtuigen die Rotterdam met Davidsterren bombarderen en daaronder de tekst: ‘Aboutaleb de Joden komen eraan!’ Dit lijkt een reactie op een online spel van Feyenoord supporters waarbij je Joden in Ajax-tenue kon neerschieten.

Lees verder op CIDI:
http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Ajax-fans-halen-beledigende-shirts-van-webshop.html


De handelaren in stralingsangst grijpen hun kans
zondag, maart 27, 2011

Nuchter artikel over nucleaire straling
 
De ’nucleaire catastrofe’ van Fukushima speelt de vijanden van kernenergie behoorlijk in de kaart. In vele landen is opnieuw een felle discussie ontstaan tussen voor- en tegenstanders, opgejut door de bepaald niet objectieve massamedia.
lees verder op:
http://eindstationislamabad.blogspot.com/

'China koopt 6 miljard Spaanse leningen. China is bereid voor ongeveer 6 miljard euro aan Spaanse staatsleningen te kopen. Dat heeft de Chinese vicepremier Li Keqiang gezegd tijdens een bezoek aan Spanje, aldus de Spaanse krant El País donderdag.

donderdag 6 januari 2011
V
olgens de krant gaat China net zo veel Spaanse staatsobligaties kopen als Griekse en Portugese leningen tezamen. Dat zou neerkomen op circa 6 miljard euro. ,,China is een verantwoordelijke langetermijnbelegger in de Europese financiële markt en vooral in Spanje. We hebben vertrouwen in de Spaanse financiële markten en hebben daarom staatsschulden gekocht. Dat zullen we in de toekomst blijven doen'', aldus Li. Hij heeft een driedaags bezoek afgelegd aan Spanje en zal later Groot-Brittannië en Duitsland bezoeken.
lees verder op de Pers:
http://www.depers.nl/economie/536480/China-koopt-6-miljard-Spaanse-leningen.html
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content