Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest

 Democratie, het beeld van het beest

Amerika, het beest uit de aarde, EU beest uit de zee

 

Blauw is statenvertaling

Openbaring 13:

11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Twee hoornen van een lam, een christelijk beest? Als de macht van de paus afneemt in 1798 doordat de paus gevangen gezet wordt door een generaal van Napoleon, ten tijd van de Franse revolutie, wordt the Declaration of Independence van Amerika vastgelegd in 1776. Na de twee wereldoorlogen krijgt Amerika veel macht en hoogmoed. Hij sprak als de draak, veel oorlogstaal. Ik denk dat Amerika dit beest moet voorstellen en Europa het eerste beest.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.

Amerika oefent al de macht van het 1e beest (Babylon of het beest uit de zee (EU)? De bevolking van Amerika bestaat voornamelijk uit West-Europeanen. De macht die Amerika heeft gekregen, daar is Europa getuige van.

In het einde van 1700 wordt in Europa en Amerika een opvallende stap gezet, het volk beslist voortaan. Amerika is een christelijk macht, vrijheid en gelijkheid, DEMOCRATIE: de meerderheid beslist hoe het land geregeerd wordt.

 

Maar omdat nu het volk de dienst uitmaakt, de wetten worden gemaakt naar het goedkeuren van het volk en niet naar de maatstaven van de wet van God is deze bestuursvorm een broeiplaats voor wetteloosheid. De zogenaamde rechten van de mens roepen wetten in het leven, bijvoorbeeld de abortuswet die per jaar over heel de wereld plm. 36 tot 53 miljoen levens kost! Terwijl abortus altijd strafbaar is geweest en werd zelfs als moord gezien.

 

In Babylon werden veel kindermoorden gepleegd doordat er kinderen geofferd werden. Maar hedendaags Babylon offert veel meer kinderen/mensen op dan ooit in oorlogen, plagen, als slachtoffers gevallen zijn. Ze worden wel niet aan goden geofferd, maar aan de rechten van de mens. Dit is nog maar één voorbeeld van de gruwelen die uit deze democratieën voortkomen.

 

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.

Dat doet Amerika zeker.

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

Het beest dat verwond was is Rome of Babylon, VS is het nieuwe Babylon

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Amerika krijgt de macht een beeld te maken: Democratie, een geest te geven: VN?

Als je het beeld van het beest niet aanbidt dan wordt je gedood.

Amerika (en vele andere westerse landen: het maatschappelijke/politieke Babylon) krijgen van de geest (de VN?) toestemming via een resolutie toestemming en verdedigen zogenaamd vrijheid, gelijkheid. Dit heet Democratie en dit is het beeld van het beest. Als je het beeld niet aanbidt, dan wordt je gedood. Kijk maar naar de oorlog in Irak bijvoorbeeld.

Nu is Libië aan de beurt.


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content