Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
 

Gedachten over de eindtijd

Gisteravond heb ik een video gekeken op
www.danielstimeline.com . Het ging over een theorie die Yeshua's/Jezus wederkomst op Rosh Hashana in oktober 2016 zet. De feiten/bewijzen waar ze mee komen zijn niet echt slecht berekend, op de website kunt u de video van ongeveer 1 uur en 57 minuten bekijken, waar heel de theorie wordt uitgelegd, het is werkelijk verbluffend hoe sommige dingen kloppen, ik vind het knap hoe ze zo dingen in elkaar puzzelen en dat het nog redelijk klopt ook).


http://www.waytozion.org/video/stream/timeline/timeline.html

Maar of die 70 weken als jaren vanaf de wording van de staat Israёl ook echt Bijbels is? Jeruzalem kwam ook pas in 1967 in de handen van Israёl. Ik weet wel dat jaarweken wel kloppen en dat vanaf de wederopbouw van Jeruzalem kun je 69 jaarweken (een dag voor een jaar) doortellen tot de jaren dat Yeshua/Jezus in de openbaarheid tradt (tot op messias) en dat klopt dan precies (zie het boek van C. Mervyn Maxwell God Cares, the message of Daniel)( zo kon precies de komst van de messias uitgerekend worden, de profetes Anna in Lukas had het waarschijnlijk ook uitgerekend) alleen het stopt bij de 69 jaarweken omdat Yeshua door het merendeel van het volk niet als Messias geaccepteerd werd dus werd de laatste jaarweek uitgesteld, daarom zijn er altijd zoveel theorieёn over een 7-jarige tijd met een 3,5 jaar kleine verdrukking en 3,5 jaar grote verdrukking.

 

Ik heb ook nog over de opname gelezen (geloof ik niet zo in tot nu toe). Werner Stauder, een Nederlandse Messiaanse Jood gelooft wel in een soort veilige schuilplaats hier op aarde, waar Gods volk naar toegebracht wordt door Yeshua, wat wel aannemelijker klinkt.

 http://messiaans.christenpagina.nl/werner/studies.htm zie studie: de laatste dagen.


Isra
ёl speelt de hoofdrol in Openbaringen

Als ik over de eindtijd nadacht vroeg ik mezelf altijd het volgende af:

Als de Joden Gods uitverkoren volk zijn, waarom vind ik dan niets over de Holocaust terug in de Bijbel. Nou ja, ik vond in het oude testament wel wat terug, namelijk in Jesaja 3, maar nooit in het "Nieuwe-testament".

 

Maar als u al meer op mijn website heeft gelezen weet u waarschijnlijk wel dat ik onderhand wel veel heb gevonden daarover.

Over de twee getuigen (Joodse volk getuigen in het "oude" en "nieuwe" testament). Zie onder andere you tube "videootje" over de twee getuigen, zie 13 november 2010. Uitgebreider te lezen in hoofdstuk 9.

 

Ik denk ook dat de eerste en tweede wee de 1e en 2e wereldoorlog is, en dat er nog een wee komt, ik denk een Midden-Oosten oorlog die zijn invloed heeft op de hele wereld, of een 3e wereldoorlog (nogmaals zie hoofdstuk 9 op deze website), maar dat hopen we natuurlijk niet, want dan komt het dichter bij huis.

 

Ik heb nog geen andere website gevonden die in het verhaal van de twee getuigen, het Joodse volk in de Holocaust zien, als u er één vindt, mail me dan aub, dan ben ik erg nieuwsgierig wat ze nog meer te zeggen hebben.

 

Economische instorting wereldwijd, die van 2008 was denk ik dan een voorwee.

Ik geloof dat dit er ook bij hoort, de val van Babylon: (hoofdstuk 17 en 19 religieus/politiek Babylon), hoofdstuk 18 commercieel Babylon.

Een economische instorting ging ook vooraf aan de 1e/2e wereldoorlog.

Openbaring 6 spreekt over die gekleurde paarden: oorlog, honger door hoge voedselprijzen, dood, ziekte, Kenmerken van een afbrokkelende samenleving waar chaos ontstaat.

 

De tweede wereldoorlog omvatte in mijn theorie dan de zeven jaarweken, waarin Israёl de Messias van de wereld voorstelt.

(Maar de wereld nam deze messias ook niet aan)

Van 1938 tot 1945, na drie dagen stonden de twee getuigen op uit de dood, de stichting van de staat Israёl. Toen kwam er een aardbeving (Openbaring 11 vers 13), een oorlog, de onafhankelijkheidsoorlog waarbij zo'n 7000 slachtoffers aan Israёl's zijde vielen.

 

In de derde wee wordt de vrouw (Gods volk) beschermd, 1260 dagen in de woestijn, op een veilige plek.

In Openbaring 12 wordt gesproken over de strijd die Michael en zijn engelen hadden met de draak en zijn engelen. Overal waar oorlog is op de aarde vindt in de geestelijke wereld ook oorlog plaats tussen de engelen van het licht en de engelen van de duisternis.

 

In de eindtijd komt Israёl steeds meer in het nauw door de omringende landen.

Met die toestand in Egypte wordt dat allemaal niet beter, maar slechter. We kunnen het allemaal aan zien komen.

 

Houdt uw geloof in Yeshua/Jezus en houdt Zijn geboden.

 

Er zijn verschillende situaties voor gelovigen aan het einde van hun leven:

  • De gelovigen die in het geloof gestorven zijn, hun geest ging naar God in het paradijs en hun lichaam bleef in het graf tot aan de wederkomst van Yeshua/Jezus, maar zij zijn de eersten die na Yeshua/Jezus een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen bij Zijn wederkomst.
  • De ongelovigen die gestorven zijn, zijn in het dodenrijk, ook hun geest, zij blijven daar tot na het duizendjarig vrederijk.
  • De mensen die op aarde zijn (in leven) bij Yeshua's wederkomst kunnen in drie groepen verdeeld worden: de gelovigen, die Yeshua/Jezus tegemoet gaan in hun verheerlijkt lichaam, zodra de doden (gelovigen) hun verheerlijkt lichaam hebben gekregen. De tweede groep zijn de ongelovigen, die worden in tweeёn verdeeld: de schapen en de bokken, zij worden gescheiden bij Zijn wederkomst: tegen de bokken zal gezegd worden; ik heb u niet gekend, de rest krijgt te horen, hetgeen u voor de minste hebt gedaan, hebt u voor mij gedaan, zij worden rechtvaardig verklaard. De onrechtvaardigen worden gedood.
  • Na het duizendjarig vrederijk worden de doden opgewekt en degene die in het boek des levens staan worden gespaard en de rest met de satan in de poel des vuurs gegooid.

 

Zie studie Werner Stauder over het oordeel:

http://messiaans.christenpagina.nl/werner/studies.htm

 

Degenen die niet in het oordeel komen zijn alleen de volgende:

 

Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

 

Openbaring14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

 

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

 

Jacobus 2:

19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?

22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?

23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.

24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?

25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

 

Degenen die wel in Yeshua/Jezus gelooft hebben, maar niet al Zijn geboden hebben gehouden, daarmee bedoel ik een ieder die niet Zijn Sabbat houdt en Zijn andere geboden, die, zo zeggen ze, afgeschaft zijn.

Ik ben bang dat zij in de groep terecht zullen komen die gescheiden worden in schapen en bokken, of in de groep terecht komen die na het duizend jarig vrederijk hun oordeel krijgen.

Want er staat immers in de Bijbel:

Mattheus 5 vers 19:

Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Er staat geschreven:

Deuteronomium 4: 2

Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaard de geboden van den Heere, uw God, die ik u gebiede.

 

Zie Mattheus 5: 17-19.

 

Maar "degene die ze gedaan en geleerd hebben", daar wordt natuurlijk niet mee bedoeld dat zij Zijn geboden volmaakt gehouden moeten hebben, dat kan immers niet. Anders hadden we ook Yeshua/Jezus niet nodig gehad.

 

U moet Zijn woord voor waar aannemen en geloven, dit meer, dan te geloven in tradities van mensen……Als mensen u dan ook iets proberen wijs te maken (daar hoor ik ook bij) moet u altijd alles toetsen aan de schrift en niet alles zo voor zoete koek aannemen. U moet er echt onderzoek naar doen. Een vers lezen is geen goede manier, als u het hele stuk leest, leest u ook waar het eigenlijk over gaat.

 

Handelingen 17:

10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;

11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

 

                             -----------------------------------------


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content