Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
23 februari 2010 symbolen in Openbaring

Hier een artikeltje met een lijst met symbolen en hun mogelijke verklaring, van het laatste boek van de Bijbel: Openbaring van Yeshua Ha Mashiach/Jezus Christus. Soms hebben de woorden ook gewoon hun eigen betekenis natuurlijk. Misschien zijn er ook nog wel meer betekenissen, maar dit is hoop ik een mooi begin. Profetische teksten hebben vaak heel veel symboliek, opdat alleen de mensen die zich erin verdiepen, deze dingen zullen zien en begrijpen. Het lezen van Openbaring zou dan wat interessanter en beter te begrijpen moeten zijn. Alle betekenissen zijn in de Bijbel terug te vinden. In hoofdstuk 9 van deze site heb ik al een mogelijke verklaring van de teksten in Openbaring gegeven, het hoeft dus niet de goede verklaring te zijn en dat beweer ik ook niet.

 

Op alfabetische volgorde: 

Aanbidden - gehoorzamen, meewerken, eer geven

Aardbeving - oorlog

Aarde - mensen met een hart

Afgrond - Dodenrijk

Altaar - offer

Arend, vleugels - krachtige vlieger, reist, jaagt, machtig

Babylon - Romeinse rijk, verwoestend wereldrijk

Bazuin - iets aankondigen, vaak een aanval

Beeld - afgod

Beest - een ongenadige macht

Berg - een groot rijk

Berg Sion - plaats waar God op aarde is, plaats van zijn Tempel

Bitter - iets slechts, walgelijks, dwaling

Bladeren - teken van leven

Bloed - dood, vloek

Bomen en gras - mensen

Boom des levens - bron van eeuwig leven, God zelf

Boos gezweer - iets waardoor mensen afstand houden, mag er niet bij horen, iets besmettelijks, iets onreins

Borstwapenen - meedogenloos

Draak - iets onontkomelijks, kwaadaardige macht

Drinkbeker - gevolgen van je daden die je moet ondergaan

Druiven - mensen

Getal zijns naams - iedere ceasar had een nummer (hoeveel keer keizer) en een naam, iedere god had een nummer, alle Babylonische goden bij elkaar opgeteld was 666.

Gevangenis - dodenrijk

Haar van vrouwen - onderwerping

Hagel en vuur - vernietiging

Hitte - onhoudbaar

Hoer - iemand die niet interesseert met wie en waarom, maar in verraad, iemand die niet trouw is

Hoofd - persoon

Horens - machthebbers

Jeruzalem - Gods heilige volk

Koninklijke hoeden - macht door overerving

Kop - profeet

Kroon - koninklijk

Lam - offerdier verlosser

Leeuw -koninklijk

Maagden - onbevlekt

Maan - Rachel, messias

Merkteken - teken bij wie je hoort

Mond - woorden

Olijfbomen, kandelaren - olie, brengers van licht

Oostenwind - verzengende hete wind

Oven - waar niets overblijft, alleen as

Paard - snel vervoersmiddel, iets wat zich snel verspreid

Poel des vuurs - hel

Rechterhand, op je  - je daden

Regen - zegen

Rivieren, fontein - herkomst van drinkwater,  goede bron, bron van wijsheid

Rood - bloed, geweld, oorlog

Rook - bewijs van onheil

Schaduw - genade

Schepen - vervoersmiddelen, handel, bevoorrading, voedsel e.d

Schorpioen - moordenaar

Sprinkhanen - verwoesting, honger, soldaten, plunderaars, demonen

Staart - valse profeet

Sterren - twaalf stammen, Israël, goede afkomst

Twee getuigen - Joodse volk die voor het oude en nieuwe "testament" gezorgd hebben

Vaal  (geel-groen) - Ziekte

Vier winden - hele aarde, overal vandaan

Vijgeboom - Israël als Natie

Voorhoofd, op je - je ziel geven, waar je voor staat

Vrouw - voortbrenger van

Watergolven - het tekeergaan van de mensenmassa's

Wee - hoe korter op elkaar climax nadert

Wijn, olie - verzachting van moeite (barmhartige samaritaan)

Wijngaard - de aarde met zijn oogst

Wit - iets goeds

Woestijn - iets waar niets is, geen voedsel, geen water, geen wet, geen bron

Wond - onklaar

Zee - mensenmassa

Zon - Israël, Jacob

Zwaard - machtsmiddel
Zwart - Moeite, angst, honger, rouw, dood


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content