Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
april, mei, juni 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni en juli 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
september, oktober, november,december 2010
juli en augustus 2010
mei en juni 2010
maart en april 2010
januari en februari 2010
september en oktober 2009
juli en augustus 2009
mei en juni 2009
maart en april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
september en oktober 2008
juli en augustus 2008
mei en juni 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
mei en juni 2008

Voor heel veel nieuws (alleen nieuws) verwijs ik in ieder geval naar:

http://endtimes.punt.nl/?home=1

www.weeswaakzaam.punt.nl

                                                           -------------------------

Zal Israel Iran's nucleaire faciliteiten aanvallen voor het einde van Bush zijn termijn. Joschka Fischer: ja! - juni 2008.
Israel zou het groene licht hebben gekregen van Bush tijdens Bush zijn laatste bezoek, wat de olieprijs naar de 200 dollar zal jagen. Bush zijn handen zouden gebonden zijn door het Nieuwe Nationale Intelligentie Schatting dat argumenteerde dat Iran zijn nucleaire wapenprogramma heeft opgegegeven, Bush zou Iran alleen via Israel kunnen raken voor het einde van zijn termijn. Zo'n oktoberverrassing zou zeker leiden tot de verkiezing van McCain en de neergang van Obama. Zo'n aanval zal in ieder geval leiden tot een globale crisis, nu het al kantje boord is.

Zie engelstalige artikel:

http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/252723/

 

Iran: “Wij zullen Israël in een eeuwig coma brengen” - juni 2008


Na een aantal jaren van speculaties over een militaire aanval op de nucleaire installaties in Iran, lijkt als we alle berichten mogen geloven, D-Day niet zo ver meer weg. In een woedende tirade zei de Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad op 14 januari, dat het Westen een ‘donkere tijd tegemoet gaat’. “Jullie zijn ons meer nodig, dan wij jullie”, daarmee verwijzend naar de afhankelijkheid van het Westen van olie uit het Midden Oosten. Iran is ’s werelds op drie na, grootste olieproducent en analisten voorspellen dat iedere ontwrichting van de toevoer enorme negatieve consequenties zal hebben voor de Westerse economieën. De Ayatollah’s en hun leider Ahmadinejad lijken Iran op een apocalyptisch pad te manoeuvreren.

De Iraanse minister van Defensie Mostafa Mohammed Najjar, zei op 24 januari dat wanneer Israël mocht besluiten de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen, zijn land Israël in een “eeuwig coma” zal brengen, naar het voorbeeld van hun premier Ariel Sharon. “De zionisten moeten goed begrijpen dat wanneer ze iets duivels van plan zijn tegen Iran, de reactie van het Iraanse leger zo krachtig zal zijn dat wij ze in een eeuwig coma zullen brengen”aldus Najjer. Volgens Teheran maakt Israël een fatale vergissing wanneer het een militaire actie tegen haar nucleaire installaties mocht ondernemen. De Israëlische minister van Defensie Sha’ul Mofaz herhaalde nog eens dat Israël niet zal toestaan dat Iran zijn nucleaire reactor in gebruik neemt en dat het zich niet laat bedreigen. Israël houdt er rekening mee dat een militair conflict met Iran gemakkelijk kan uitlopen in een regionale oorlog waarbij verschillende Arabische landen de kant van de Ayatollah’s zullen kiezen. Iran is druk op zoek naar strategische doelen in Israël. Daarvoor hebben ze de hulp ingeroepen van Israëlische Arabieren en ‘buitenlanders’ om deze doelen voor hen in kaart te brengen. Ook zou Teheran een poging hebben gedaan via ‘Arabische’Knessetleden er achter te komen wat de Israëlische plannen precies zijn. Niemand mag van Israël verwachten dat het lijdzaam blijft toezien totdat de Iraanse bommen vallen. Volgens de voormalige Iraanse leider Hashemi Rafsanjani nadert de affaire haar climax.

Het moment lijkt naderbij te komen dat de Amerikanen de provocaties van Teheran niet langer meer zullen accepteren. De pers onthulde enige tijd geleden, een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering: “ de Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met vijandige bedoelingen. Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington.” Volgens anonieme bronnen is het Pentagon druk in de weer met het opstellen van een aanvalsplan om de Iraanse nucleaire installaties uit te schakelen, voor het te laat is. Volgens George W. Bush zal de wereld zich niet laten chanteren door een Iraanse atomaire dreiging. “Ik ben bezorgd over de uitspraken van de Iraanse leider dat hij Israël wil vernietigen. Israël is onze bondgenoot en wij hebben ons verplicht Israël te beschermen en aan deze afspraak zullen wij ons houden. De wereld kan zich niet laten chanteren door een land dat van plan is nucleaire wapens te ontwikkelen” aldus Bush. Tijdens een bezoek aan Duitsland zei de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld dat militair ingrijpen een reële mogelijkheid is. Hij noemde Iran volstrekt onbetrouwbaar. “Iedere regering die zegt dat Israël geen bestaansrecht heeft, maakt duidelijk dat haar gedrag volstrekt onvoorspelbaar is”. De Amerikaanse Vice-President Dick Cheney verklaarde onlangs dat de Verenigde Staten onmiddellijk militair zullen ingrijpen indien Israël door Iran aangevallen mocht worden. Amerika doet dit voornamelijk uit eigen belang. Amerika heeft Israel ook niet gelopen tijdens de 6-daagse oorlog. Amerika is uit op wereld overheersing volgens het Romeinse principe en voert als excuus aan dat Israel hun bondgenoot is.

Hoe Iran zal reageren op een aanval van de Verenigde Staten of Israël, of beide, is voor vele militaire deskundigen nog een grote vraag. Wel houdt men er rekening mee dat de reactie zeer extreem zal zijn en ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor Israël maar ook voor de Verenigde Staten en mogelijk voor Europa. De Franse leider Chirac zei tijdens een bezoek aan het Bretonse Lle Lonque, waar zich de nucleaire Franse onderzeeërs bevinden, dat Frankrijk niet uitsluit kernwapens te gebruiken tegen een staat die een terroristische aanslag tegen Frankrijk uitvoert. Chirac zei dat Frankrijk hard moet kunnen terugslaan tegen een staat die terroristische middelen gebruikt op Franse bodem. Hij doelde daarmee op de inzet van massavernietigingswapens tegen Frankrijk. Volgens hem is zijn land in staat met de nodige flexibiliteit op elke dreiging te reageren.

Westelijke geheime diensten hebben ontdekt dat Iran als voorzorg voor een eventuele aanval, haar middellange afstandsraketten heeft verplaatst naar de grens met Irak. De Islamitische Revolutionaire Garde heeft de opdracht gekregen deze raketten elke 24 uur te verplaatsen om zo ontdekking te voorkomen. Iran heeft het grootste aantal ballistische raketten in het Midden Oosten en deze zouden op volledige oorlogssterkte zijn gebracht. Iran heeft een grote militaire oefening gehouden om het Westen te laten zien dat het alle olietransporten in de Perzische Golf en olie-installaties aan de Golf, kan vernietigen.

Zoals bekend is Iran één van de drijvende krachten achter de ‘Palestijnse’ terreurgroepen. Hezbollah in Libanon kan alleen maar gedijen door steun uit Iran. De Libanese regering staat toe dat Hezbollah haar troepen aan de grens met Israël steeds verder uitbreidt en weigert daarmee gehoor te geven aan resolutie 1559 van de Verenigde Naties van september 2004 waarin wordt opgeroepen Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen te ontwapenen. Beiroet heeft zelfs haar eigen troepen uit Zuid-Libanon teruggetrokken om plaats te maken voor Hezbollah. Deze terreurgroep zou inmiddels maar liefst 15.000 raketten aan Israël’s noordgrens hebben geplaatst waaronder een deel voorzien van chemische wapens. Er bestaat een terreuralliantie tussen Iran, Syrië, Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen en wie weet voegen zich daar straks nog een paar anderen aan toe.

Volgens een Amerikaanse nucleaire expert heeft Teheran tenminste één atoombom achter de hand, gekocht op de zwarte markt. Andere bronnen melden dat Rusland onder de voormalige leider Jeltsin, een niet nader genoemd aantal atoomwapens aan Iran heeft geleverd. De Russische generaal Yuri Baluyevsky bevestigde dit bericht op 29 mei 2002. Daarnaast zou Iran nog drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht. Het land beschikt over "Shihab-3" raketten die bommen van 1000 kilo naar hun plaats van bestemming kunnen brengen. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. De raket heeft een bereik van 1300 kilometer en de Ayatollah's hebben daarmee Israël, Zuidoost-Europa en diverse Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten binnen bereik. Militaire deskundigen sluiten niet uit dat Washington - indien de situatie dat vereist - op beperkte schaal gebruik zal maken van kernwapens om de nucleaire centrales van Iran uit te schakelen.

Bronnen: Arutz-7 Editor, 21 december 2005, 20 en 22 januari 2006. Guysen Israel News, 20 januari 2006. Middle East Newsline, 10 en 26 januari en 2 februari 2006.WorldNetDaily, 29 januari 2006. The Observer, 15 januari 2006. The Australian “Zealotry puts Iran on apocalyptic path” 16 januari 2006.
http://www.infowars.com 30-01-2006.WorldNetDaily, Iran’s leaders messianic endtimes mission. 6 januari 2006.One Jerusalem, “Iran and the World”
 

 

'EU-verdrag niet ingevoerd op 1 januari'

BRUSSEL - Het nieuwe EU-verdrag zal niet in werking treden op de beoogde datum van 1 januari 2009, zei de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker. 

De Luxemburger is de gedoodverfde kandidaat voor de nieuwe functie van EU-president die door het verdrag zou ontstaan. Juncker leidt al jaren de euroministers en is de langstzittende premier in de EU. 
 
"Het is duidelijk dat het verdrag niet ingevoerd kan worden in januari", zei Juncker. "Er is een veelheid aan kwesties om op te helderen".

 EU-landen

Net als andere regeringsleiders in de EU zei Juncker dat het ratificatieproces gewoon moet doorgaan in de acht EU-landen die zich nog niet hebben uitgesproken over het EU-verdrag.

Maandag zoeken de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen een oplossing. Donderdag en vrijdag bespreken de premiers en presidenten de zaak bij een EU-top in Brussel.

Dood

Groot-Brittannië heeft de Ierse regering zaterdag opgeroepen om zelf met een oplossing te komen. De Britten menen dat Ierland geïsoleerd staat in de afwijzing van het verdrag. "Het verdrag is nog niet dood", zei de Britse staatssecretaris voor Europese zaken Jim Murphy tegen BBC radio.

"Alleen degenen die altijd al graag wilden dansen op het graf van dit verdrag, verklaren hem nu voor dood."

De Duitse regering zei zaterdag dat de EU ook zonder Ierland kan doorgaan met het integratieproces. "De vraag is of Ierland voor een bepaalde periode de weg vrij kan maken voor integratie van de 26 andere EU-landen", zei de Duitse minister Walter Steinmeier (Buitenlandse Zaken).

Barroso

Voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie consulteert de komende dagen regeringsleiders en andere betrokkenen over de Ierse afwijzing van het nieuwe EU-verdrag.

De Portugese commissievoorzitter heeft andere afspraken afgezegd, waaronder een geplande persconferentie maandag.

Bevindingen

Barroso bespreekt de kwestie wel woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg. Donderdagavond en vrijdag legt hij zijn bevindingen voor aan regeringsleiders bij de Europese top in Brussel.

Nu.nl

 

Een getuigenis:

Een negental video's op You Tube en op www.sa-hebroots.com over een orthodox Joodse Rabbi Simcha Pearlmutter. Hij is in 1999 overleden en verlangde erg naar de wederkomst vanYeshua en naar de opstanding, zijn 20-jarige zoon Ari is bij een bomaanslag in Hedera omgekomen. Hij heeft het in zijn verhaal ook over de 6 miljoen vermoorde getuigen, waarvan hij gelooft dat zij zullen opstaan. Hij vertelde dat hij in kerken in Amerika niet mocht spreken daarover, omdat zij geloven dat een Jood die niet in Jezus gelooft verloren is en naar de hel gaat. Zij geloofden dus dat de vermoorde getuigen (zie hoofdstuk 9) niet zullen opstaan. Dat raakte hem diep! Ook vooral omdat het schuldige Nazirijk uitgespruit is uit de broedruimte van Maarten Luther (zie onder).

Hij vertelt wie Yeshua is. In het begin moet je even inkomen, maar het is een hele leerzame getuigenis, niet over een Rabbi die christen wordt, maar over een Rabbi die Yeshua ziet voor wie hij is en spreekt over het Joods zijn van onze Messias en over het welkom zijn van iedere heiden in de Joodse familie.

Helaas alle video's zijn Engels:

Rabbi Simcha Pearlmutter talks about Yeshua his Messiah 1/9: http://www.youtube.com/watch?v=CojKfel24sA

Triest hoe sommige gelovigen kunnen geloven dat mensen die God dienen verloren kunnen gaan, alleen op basis van een gemis aan kennis, onzin natuurlijk. 1 Petrus 4 vers 6: Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest. En 1 Petrus 3 vers 19: In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

Net alsof de dood een grens is, waar een bordje staat: Kans gemist! Bovendien is geloof niet het enige waar de mens (de gelovige wordt op geloof geoordeeld, de niet gelovige op hun werken) op geoordeeld wordt, graag verwijs ik naar de bijbelstudies van Werner Stauder: de laatste dagen en de dag des oordeels:

http://messiaans.christenpagina.nl/

 

 

Olieprijs bereikt nieuw record


LONDEN - De olieprijs bereikte vrijdagmiddag in New York een nieuw record van 136 dollar per vat van 159 liter. Aan het begin van de week stond de prijs nog op ruim 126 dollar per vat. 
Aan het begin van de week stond de prijs nog op ruim 126 dollar per vat. De sterke stijging op vrijdag had waarschijnlijk te maken met een rapport van zakenbank Morgan Stanley die voorspelde dat de olieprijs in juli naar 150 dollar zou kunnen stijgen.

Nu.nl

 

 

 

 

 

Old pumps can’t handle $4 gas- 16-05-2008

Oude benzinepompen in de Vs kunnen niet meer dan $4 per gallon tellen 

 Ongelimiteerde hoeveelheden uit het niets gecreëerd geld levert bij tijd en wijle eigenaardige problemen op. Zie bijvoorbeeld het gegeven dat in de VS het materiaal waarvan kleingeld is gemaakt inmiddels duurder is dan de nominale waarde. Het Congres heeft in alle wijsheid besloten om het symptoom te bestrijden en de muntjes voortaan van goedkoop metaal te maken. Lijkt een beetje op de aloude Romeinse truc om het in omloop zijnde geld sluipenderwijs van goud en zilver te ontdoen.. Het tegengaan van uit het niets papiergeld drukken, aanpakken van de oorzaak van het probleem, wordt door de heren en dames politici en bankiers niet eens overwogen. Ook op andere plekken levert de geldontwaarding problemen op:

Mom-and-pop service stations are running into a problem as gasoline marches toward $4 a gallon:

Thousands of old-fashioned pumps can’t register more than $3.99 on their spinning mechanical dials.

Lees verder

http://www.cnbc.com/id/24591670/site/14081545  www.nieuws-flash.nl  van Willem Middelkoop  bekend van RTL Z

 

CEO’s: euro naar 2 dollar -  09 mei 2008

 

Amerikaanse CEO’s voorzien dat de grens van 2 dollar binnen afzienbare tijd wordt gehaald.

De euro piekt naar 1,60 dollar en zet zijn indrukwekkende opmars voort. Gestart in 1999 als brekebeen heeft de munt zich opgewerkt tot een valuta van internationale betekenis. Centrale banken, landen en investeerders schakelen massaal over van dollars naar euro’s. Wereldwijd wordt meer dan de helft van alle handel al in euro’s afgerekend.

Hoe kijken CEO’s uit Europa en Amerika aan tegen deze verschuiving? En wat betekent het voor hun strategie? Deze en andere vragen hield Roland Berger Strategy Consultants recent voor aan 180 Europese CEO’s en 75 Amerikaanse CEO’s. Het einde van de euro-opmars is nog niet in zicht, zo stellen nagenoeg alle CEO’s. De euro blijft meer waard dan de dollar.

Lees verder

http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624115/8188342/ceo-euro-naar-2-dollar

www.nieuws-flash.nl van Willem Middelkoop (bekend van RTL Z nieuws)


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content