Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
Inleiding
Hoofdstuk 1 God gevonden
Hoofdstuk 2 Dwaling ontdekt
Hoofdstuk 3 Verzoeking
Hoofdstuk 4 Zondag en Sabbat
Hoofdstuk 5 Christenen en de wet
Hoofdstuk 6 Galaten en besnijdenis
Hoofdstuk 7 Geheim der wetteloosheid
Hoofdstuk 8 Opstanding en goede vrijdag VERNIEUWD!
Bijlage hfst 8 chronologische volgorde evangeli├źn
Hoofdstuk 9 Profetie├źn en onze toekomst
Inleiding
 


Dit "boek" is een getuigenis van mijn ervaringen en opgedane kennis. Ik wil ook benadrukken dat het woord van God alleen in de bijbel terug te vinden is, alles daar buiten moeten we aannemen als woorden van mensen.

Ik merk gelijk op dat ik altijd Nederlands Hervormd ben geweest, overigens mijn moeder was van de Gereformeerde Gemeente en mijn vader was Rooms Katholiek. Ik noem Jezus Yeshua, dit is de Hebreeuwse naam die hem gegeven werd hier op aarde, Jezus (de naam) is de Griekse versie, die gebruikt wordt in de Griekse vertaling van het nieuwe testament, ik zet dan in de tekst altijd Yeshua/Jezus.

Ik ben ook blij dat Yeshua niet echt Jezus heet, want Jezus is de meest misbruikte, beledigde, vervloekte naam ooit. Een geluk bij een ongeluk?

 

Ik geloof dat de Rooms katholieke kerk (die ontstond in het heidense Romeinse rijk) erg is gaan dwalen in de loop van de tijd, namelijk vanaf het moment dat zij gescheiden zijn van de Joodse gelovigen. Ze hebben vele heidense elementen ingebracht. Maar dat geloof ik ook van de Protestanten en andere christelijke religies of sektes, die wel de goede richting in zijn gegaan, maar nog erg tekortschieten. Hoe komt het dan dat niemand het opmerkt? Nou ik zag het eerder ook niet! De Bijbel heeft het over het geheim der wetteloosheid, ik heb hier ervaringen en informatie over opgedaan en wil deze met u delen.

 

Ook moet ik benadrukken dat ik  echt in de genade geloof zoals de protestante kerk dit doet. Ik geloof dus dat wij alleen door het offer van Yeshua/Jezus het eeuwige leven verkrijgen. Maar wel geloof ik dat er bij dit geloof een bewijs moet zijn van dit geloof zoals Jacobus daarover spreekt, maar ook dit bewijs geeft ons nog geen eeuwig leven bij God.

 

 

Hoofdstuk 1:

God gevonden

 

Hoofdstuk 2:

Dwaling ontdekt.

 

Hoofdstuk 3:

Verwarring en verzoeking.

 

Hoofdstuk 4:

Argumenten voor zondagviering van bijvoorbeeld John Bunyan en argumenten voor sabbatviering.

 

Hoofdstuk 5:

Welke wetten gelden voor christenen?

 

Hoofdstuk 6:

Besnijdenis en de Galaten?

 

Hoofdstuk 7: 

Het geheim der wetteloosheid. Wat is dit geheim? En waarom?

 

Hoofdstuk 8:

Goede vrijdag en de opstanding.

 

Hoofdstuk 9:

Profetieën over de toekomst.

 

"Ezech.22:26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd".

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content