Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
Inleiding
Hoofdstuk 1 God gevonden
Hoofdstuk 2 Dwaling ontdekt
Hoofdstuk 3 Verzoeking
Hoofdstuk 4 Zondag en Sabbat
Hoofdstuk 5 Christenen en de wet
Hoofdstuk 6 Galaten en besnijdenis
Hoofdstuk 7 Geheim der wetteloosheid
Hoofdstuk 8 Opstanding en goede vrijdag VERNIEUWD!
Bijlage hfst 8 chronologische volgorde evangeli├źn
Hoofdstuk 9 Profetie├źn en onze toekomst
Hoofdstuk 3 Verzoeking

 


Verzoeking

 

Terwijl ik dit boek las, raakte ik wat het geloof betrof in de war, ik twijfelde ineens aan alles wat met de kerk te maken had. Zou ik ongewild tegen God zwaar gezondigd hebben? Dat had tot gevolg dat ik met mensen ging discussiëren over deze onderwerpen, mensen verdedigden fel hun geloofsopvattingen, en ik?  Ik ging mezelf alleen maar ellendiger voelen. Ik zocht een soort bevestiging van wat ik ging geloven. Ik ging de sabbat "houden" en op de zondag deed ik of het zaterdag was, maar kreeg verschrikkelijk veel aanvechtingen en daardoor vroeg ik mezelf af of wat ik deed wel goed was. Tegelijkertijd was ik een depressie aan het ontwikkelen door persoonlijke en maatschappelijke problemen wat tot gevolg had dat ik dagelijks ziek was. Ik begon mij zo kwetsbaar te voelen dat de mijn onzekerheid toenam over mijzelf en mijn lichaam, omdat ik me echt ziek voelde. Ik begon te twijfelen aan mijn omgeving omdat zij niet begrepen wat ik door maakte. Ik heb mezelf heel mijn leven nog niet zo alleen gevoeld (wat mensen betrof). Ik had moeite, om nog de waarde van mijn leven te voelen.

 

Door al deze gevoelens ging ik mij steeds meer richten op het geestelijke en ik zocht God steeds meer op en voelde dat Hij mij begreep en dat Hij mij steunen wilde, zoals Hij altijd al had gedaan. Voor het eerst in mijn leven kon ik alleen God vertrouwen. Ik kreeg antwoorden op vragen die ik had en kreeg daarbij zoveel bevestiging van Hem (zo voelde ik dat) dat alles in Gods woord steeds vanzelfsprekender werd en ik steeds meer de fouten ging zien van mijn geloof. Doordat ik steeds meer mijn voorgeprogrammeerde religie ging loslaten werd het makkelijker om de bijbel te lezen met een open hart en had ik het gevoel dat ik God meer ging zien om wie Hij is en vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Altijd al toen ik Nederlands Hervormd was klopte er iets niet, er waren altijd gapende gaten in de theorie. Dat gevoel heb ik nu niet meer. Maar ik moet ook zeggen dat ik wel steeds meer ga zien hoe erg de wetteloosheid in de wereld is. En hoe mensen het offer wat Yeshua/Jezus gebruiken om de wet te omzeilen, ook ik deed/doe dat. 

Als ik de bijbel las sprak de schrift zichzelf tegen en nu ervaar ik dit niet meer.

Dat de meeste mensen een aversie hebben tegen wat ik geloof vind ik nog steeds heel erg, maar ik heb er mee leren omgaan.

 

Hoe meer ik te weten kwam over de waarheid van de Bijbel, hoe beter het met mij ging. Ik  voelde mij eigenlijk al jaren misselijk en gespannen. Toen ik de waarheid ging toepassen in mijn leven (op een vrije en ontspannen manier) begon de depressie die ik had af te nemen, mede door medicatie die ik had gekregen, waarbij na twee weken gebruik al mijn misselijkheidklachten afnamen. De rust die ik kreeg toen mijn depressie verdwenen was, heb ik nog nooit gekend in mijn leven. Ik ben na zeker 14 jaar meer ontspannen en gelukkiger dan ooit. God is de belangrijkste in mijn leven geworden en de Zijn Heilige Geest is sindsdien nooit meer geweken, zo voel ik dat. Terugkijkend op de laatste jaren (ben ongeveer 2 jaar zwaar depressief geweest) heeft de depressie een zegenende en reinigende werking gehad op mij. Ik ben gelouterd in het vuur en er sterker eruit gekomen.

 

Zoals ook mijn psychische toestand zich wreekt op mijn lichaam, hoe ziek je jezelf door een depressie kan voelen, totaal meer tot niets in staat. Ik geloof omdat we naar het beeld van God geschapen zijn we net als God een ziel (God de Vader), een geest (Heilige Geest) en een lichaam (Yeshua/Jezus) hebben. Als God lijdt door onze zonden, komen die zonden op Yeshua/Jezus. Gods Ziel lijdt enorm door alle zonden van de wereld, wat moet Yeshua/Jezus er slecht aan toe zijn geweest. Ik kijk alleen al naar hoe mijn lichaam er aan toe was door het lijden van mijn ziel.

Dit feit heeft mij diep geraakt.

 

Ik vertrouw God en geloof dat alles wat de Bijbel zegt waar is. Nu is Gods Woord het enige  wat nog telt. Zoals de Rooms katholieke kerk verklaart: buiten de kerk is er geen zaligheid. Ik heb in de bijbel gevonden dat het niet waar is. Bij de Protestantse kerk geloven ze volgens mij niet veel anders, want mijn oma zei al tegen mij toen ik 15 was: als je niet naar de kerk gaat, dan ga je naar de hel.


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content