Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
april, mei, juni 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni en juli 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
september, oktober, november,december 2010
juli en augustus 2010
mei en juni 2010
maart en april 2010
januari en februari 2010
september en oktober 2009
juli en augustus 2009
mei en juni 2009
maart en april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
september en oktober 2008
juli en augustus 2008
mei en juni 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2008

07-12-2008: op Xandernieuws.punt.nl

Berekeningen en Tijdlijnen (DEEL 4A)
'Apocalyps begint op 21 december 2008'
'New York (Babylon) wordt in februari 2009 verwoest'

Artist impressions van de verwoesting van New York door een kernaanval
 
Wetenschapper-uitvinder Herbert Stollorz, voormalig hoofd van zijn eigen miljoenenbedrijf, besloot jaren geleden om de bijbelse profetieën aan een wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Los van iedere theologische achtergrond en onafhankelijk van elke bestaande christelijke leer van de eindtijd, kwam hij op basis van het Hebreeuwse Alfabet tot de conclusie dat de 7-jaar durende bijbelse Apocalyps begint op 21 december 2008 - vandaag over precies 2 weken.

 De APOCALYPSE tussen
21 December 2008 - 21 December 2015.

Website van Herbert Stollorz: http://www.apocalypse2008-2015.com/index.html

Jaartal 2015 komt wel overeen met het jaar waarin zonsverduisteringen en maansverduisteringen op Bijbelse feestdagen vallen!! Ontdekking van Mark Biltz, pastor van El Shaddai Ministries, zie ook bij nieuws april 2008 en oktober 2008. Moet alles nog lezen.

 

 Grotendeels gelezen: mijn probleem is dat niet alle zonsverduisteringen in Israel te zien zijn. Maar toch het is wel interessant, we hangen het op de kapstok.

 

Honderden doden bij rellen in Nigeria

Bij gevechten tussen moslims en christenen in de centraal gelegen Nigeriaanse stad Jos zijn de afgelopen dagen ten minste honderden mensen omgekomen. Bronnen ter plaatse maken melding van minstens 381 doden. Het leger of de overheid konden zaterdag nog geen officiële balans opmaken.

De centraal-Nigeriaanse stad Jos was de voorbije dagen het toneel van geweld tussen moslims en christenen, na de gemeenteraadsverkiezingen van donderdag. Die zouden zijn gewonnen door de PDP, die de steun krijgt van christenen. Maar het verkiezingsresultaat werd aangevochten door de islamitische ANPP.

De gevechten begonnen naar verluidt woensdag. Kerken en moskeeën werden aangevallen en huizen vernield. Honderden lijken werden in een moskee gelegd, zodat familieleden hun naasten konden identificeren.

Om het geweld in te dijken, legde de gouverneur van de deelstaat een staakt-het-vuren op in een aantal wijken in de stad. Het leger patrouilleert en heeft het recht om te schieten op iedereen die de maatregel niet naleeft. Plaatselijke leiders van de verschillende religies en etniciteiten riepen in radiotoespraken op tot kalmte.

Duizenden mensen zouden ook op de vlucht zijn geslagen, meldt het Rode Kruis. Er wordt gevreesd voor epidemieën.

In september 2001 was Jos al eens het toneel van geweld tussen christenen en moslims, waarbij eveneens honderden mensen om het leven kwamen.

 

Geplakt uit <http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF29112008_029>

 

 

 

 

 

 

 

Nikolai Kondratiev's "Long Wave": The Mirror of the Global Economic Crisis

Nikolai Kondratiev's lange golf: de spiegel van de wereldeconomie crisis.

The Global Economy is Facing a "Long Wave" Recession

De Wereldeconomie wacht een lange golfrecessie

by Alexander Aivazov and Andrey Kobyakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The declining phase of the third cycle: from 1914-1920 (in the United States, from late 1920s) to 1936-1940.

(Vertaling: neergaande fase van de derde cyclus: enz.)

IV. The rising phase: from 1936-1940 till 1966-1971.

The declining phase: from 1966-1971 till 1980-1985.

IV. The rising phase: from 1936-1940 till 1966-1971.

The declining phase: from 1966-1971 till 1980-1985.

V. The rising phase: from 1980-1985 to 2000-2007.

The declining phase from 2000-2007 till approximately 2015-2025 (forecast);

(Vertaling: neergaande fase van ...tot ongeveer....(voorspelling);

VI. The rising phase from 2015-2025 till 2035-2045 (forecast).

 

 

The Current Crisis is Only the Beginning

At the face of decline, we expect a new burst of interest to Kondratiev's theory.

De huidige crisis is maar het begin.

Nu er weer economische neergang is, verwachten we dat er weer interesse in Kondratiev's theorie zal komen. Lees verder in engels op:

 

Geplakt uit <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11161>

 

Kondratiev's theorie is dus dat er een soort op- en neergang in de economie zit. We zitten nu dus in de nieuwe neergang, die ongeveer zal duren tot 2015. Wel lijken we in de grafiek te zien dat het dieper gaat, dieper de ellende in. Hoe diep deze keer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Huizenprijs zakt 60% in 7 jaar in Nederland'

Mijn naam is Daan de Wit aan tafel met Albert Spits van de Frédéric Bastiat Stichting. We hebben elkaar leren kennen bij een van de info-diners van Willem Middelkoop, auteur van de bestseller Als de dollar valt. U bent adviseur voor pensioenfondsen.

Ja.

-U heeft ook een hele duidelijke interesse in de mechanismen achter het geld.

Precies.

-En die worden ook weer verwerkt in die adviezen, maar kunt u me eerst vertellen hoe dat werk in elkaar steekt en over hoeveel geld we het dan hebben?

Die adviesorganisatie waar ik bij zit, dat gaat over miljoenen, honderden miljoenen en dat is persoonlijk advies, actuariaat, pensioenadministratie, alles wat daarmee samenhangt. Dan praten we dus over pensioenen, die gemiddeld honderden miljoenen aan omzet hebben.

-Dus die adviezen van u die hebben nogal wat impact?

Ja, zeker.

-En vertelt u eens wat meer over die achtergronden, die interesse ook, de reden dus dat u daar bij Willem Middelkoop bent terechtgekomen, in de mechanismen van de financiële wereld.

Het is eigenlijk begonnen zo'n 25 jaar geleden in 1983, ik woonde nog in Nieuw-Zeeland, deed daar mijn opleiding Pedagogie en Psychologie en omdat het economisch ontzettend zwaar was toentertijd in Nieuw-Zeeland, we kwamen net uit een diepe crisis, ben ik me meer gaan interesseren over het hoe en waarom van de economie en waarom die er zo slecht voor stond.

Ik heb me verdiept in vier economische scholen. Ik ben begonnen met de Keynesiaanse School, dat is de school die het meest wordt onderwezen op universiteiten in de westerse wereld. Ook verdiept in het Monetarisme, het monetarisme van Milton Friedman, dus de Chicago School zo genoemd. De Supply-siders, minder bekend in Nederland, maar wel bekend in de Engelse wereld, de Angel-Saksische wereld, en dat is de school van van Jude Wanniski en Jude Wanniski was één van de grootste adviseurs van Ronald Reagan, vandaar ook de term ‘Reaganomics'. En de laatste school die ik deed was de Oostenrijkse school van economie en gek genoeg is dat de school geweest die mij het meest interesseerde, omdat zij het dichtste bij kwamen bij wat ik noem de essentie van de economie. En die school is begonnen ongeveer in de 19 e eeuw, maar die kwam dus tot de ontdekking dat de economie er anders voor stond dan de Keynesianen en de Monetaristen ook ons willen doen geloven.

De reden was dat de economie in feite werd gestuurd vanuit een waardeoogpunt, niet zozeer vanuit een vertrouwensoogpunt, zoals we dat nu kennen, maar een waardeoogpunt, dat er altijd een ijkpunt van waarde moet zijn. Maar om niet verder door te gaan op de materie... De reden waarom ik daar achter ben gekomen, dat is pas na 11 jaar van studie, in 1994 (in '83 ben ik begonnen en in '94 eigenlijk tot de ontdekking gekomen) en sedertdien ben ik meer met de Oostenrijkse School bezig geweest en daar heb ik ook een aantal lezingen over gehouden indertijd. Ik werkte toen bij een bureau voor bedrijfstrainingen, heb ik deze informatie meegenomen bij economietrainingen voor productieleiders, afdelingshoofden, etc.

In 2002 heb ik samen met Sander Boon en René van Wissen de Frédéric Bastiat Stichting opgericht en sinds die tijd zijn we bezig geweest met het analyseren en onderzoeken van de economie. De studie zelf van de Oostenrijkse School heeft in totaal in beslag genomen... In 1993 ben ik ermee begonnen, het boek wat mij eigenlijk op dat pad heeft gezet was ‘De weg naar slavernij' van Friedrich von Hayek, dat was een boek van 1944 waarin hij het uitlegde dat de weg van het socialisme de weg naar slavernij zou zijn. Dat heeft me ontzettend geïnteresseerd. Daarna ben ik bezig geweest met andere boeken van hem en langzamerhand ben ik op de weg gekomen van Ludwig von Mises, de grootste exponent van de Oostenrijkse School van de twintigste eeuw. Die weg daar naar toe was moeizaam, omdat je dus eerst al die andere scholen moest gaan doorworstelen en je was ook bezig met het lezen van economische artikelen, waar onder meer Financial Times, The Economist, Business Review, etc. kwam je nog steeds op datzelfde Keynesiaanse denken uit en dat zette mij voor pakweg elf jaar toch wel op een verkeerd pad.

-En al die tijd was het zelfstudie, geen doel om een boek te schrijven...

Nee, geen doel om een boek te schrijven. Ik heb wel een hele hoop opgeslagen en dat kon ik later ook gebruiken voor mijn lezingen, voor mijn artikelen, etc. Ik ben op dit moment wel bezig met een publicatie.

-Elf jaar zelfstudie, die heeft zich ook uitbetaald in het advieswerk voor die pensioenfondsen?

Klopt, voor de pensioenfondsen, inderdaad.

-Is er een conclusie te noemen na al die jaren research?

Ja, die conclusie heb ik al getrokken en die conclusie is dat het fiatstelsel... Ik zal even uitleggen wat het fiatstelsel is. Het fiatstelsel, het stelsel dat we nu hebben, is gebaseerd op vertrouwen, het vertrouwen in het papier, het vertrouwen in de overheid Dat vertrouwen is altijd tijdelijk. Vandaar ook dat we omwentelingen, revoluties, etc. kennen. Hoe meer zeggenschap je geeft aan een overheid, hoe meer een overheid daar misbruik van zal gaan maken. Dat is de conclusie die ik heb getrokken vanuit de geschiedenis. Dat gezegd hebbende zie je dus dat je ook een bepaalde geldstandaard nodig hebt, een vaste standaard. Je kan niet alles gaan baseren op vertrouwen, want vertrouwen wordt gewoon misbruikt, dat heeft de geschiedenis ons ook geleerd. Dus je hebt een bepaalde standaard nodig, zoals de goudstandaard of een zilverstandaard of een bimetale standaard, dat betekent goud en zilver samen, zodat betekent mensen zich aan hun beloftes houden. Je voorkomt dat de overheid geld gaat drukken...

- Maar dat is wat nu gebeurt... Het probleem giert nu helemaal uit de bocht, wat nu?

Klopt. De kredietcrisis is nu het eindpunt, de slotfase van zestig jaar kredietexpansie. En ik zeg met name niet geldexpansie, want dat zijn twee verschillende zaken. Je hebt kredietexpansie en je hebt monetaire inflatie. Monetaire inflatie is dus het geld drukken ‘an sich'. Kredietexpansie is gebaseerd op de belofte om terug te betalen. Banken lenen geld uit aan mensen hopende dat dat wordt terug betaald, want die banken zijn betaalplichtig aan de centrale bank. De centrale bank geeft het fiat aan het krediet wat de banken uitlenen aan particulieren en bedrijven. Als mensen dat niet meer terug kunnen betalen, want de schulden zijn zo hoog opgelopen, dan kan de bancaire sector ook niet meer aan de verplichtingen voldoen jegens de centrale bank. Dan heb je dus een bankroet. En wat we nu zien, de eerste tekenen daarvan met die kredietcrisis is dat er al een paar banken in feite bankroet gegaan. Bear Stearns, Northern Rock…

-Maar ligt dat aan het publiek of ligt dat aan de overheden?

Dat ligt aan de overheid. Ik weet niet of de term ‘moreel gevaar' u iets zegt. Moreel gevaar, in het engels heet het moral hazard , dat betekent dus hoe langer het goed gaat hoe meer mensen risico's durven te nemen, hoe meer risico's er genomen worden. En die risico's vertalen zich in meer krediet. We hebben nu een enorme kredietzeepbel gehad, sinds de jaren '90 is het helemaal geëxplodeerd, en op normale wijze valt dat niet meer terug te betalen. Dat betekent in feite, dat de zaak eigenlijk moet worden gesaneerd.

-Dat betekent dus ook dat het per definitie niet meer goed kan komen...

Niet in dit systeem.

-Maar ik lees al wel weer berichten dat we het ergste wel hebben gehad met deze kredietcrisis....

Nee, we hebben nog niet eens het begin gehad, tenminste we zijn nu nog maar aan het begin. We hebben namelijk een enorm probleem met hedge funds , die heel veel geld of krediet hebben uitstaan. De huizenmarkt is pàs aan het inzakken, maar het gaat straks gepaard met enorme ‘collapses'…

-Hebben we het dan alleen over Amerika of ook over Europa?

Ook over Europa. Eigenlijk de rest van de wereld ook, die gaat gewoon mee. Dit is het eerste fiatgeldsysteem dat we wereldwijd hebben in de geschiedenis. Daarvóór was het dus gelokaliseerd, geregionaliseerd: je had bijvoorbeeld wel bepaalde landen die dat deden, maar andere landen zaten gewoon op de goud- of zilverstandaard. Dus je had andere landen die dan weer de zaken konden rechttrekken.

-Dus je zou kunnen zeggen dat het nog nooit zo erg geweest als nu...

Het is nooit zo erg geweest als nu. We hebben een kredietzeepbel van pakweg... het bruto wereldproduct op dit moment is 45 duizend miljard dollar. De derivatentijdbom die komt tegen de vijfhonderdduizend miljard, dus in feite is er een zeepbel van meer dan tien maal van wat wij produceren per jaar.

-Gaat die per definitie klappen?

Ja, omdat het een exponentieel gebeuren is. Toen in het begin van de jaren tachtig de optiemarkt begon, eerst de derivatenmarkt, toen waren er nog maar een paar miljoen dollar, die daarin gestoken werd wereldwijd. Nu zien we dat dat is uitgelopen in die 28 jaar naar bijna 500 biljoen dollar. Dus het is exponentieel. Dat heeft te maken ook met risico's willen nemen: als het heel lang goed gaat, nemen mensen ook steeds meer risico's. Maar ze worden niet gecorrigeerd door een goudstandaard, die zou maken dat je op een gegeven moment je geld weer terug moet betalen aan je kredietgevers of aan de banken. Schulden worden weer opnieuw uitgeleend, in een vorm van een ‘CDO', een Collateralized Dept Obligation. Dat wordt samengepakt: hypotheken, leningen... Dat wordt weer in de markt gezet als zijnde financiële middelen.

-Ja, waardoor niemand daar meer overzicht over heeft.

Ja, niemand heeft daar meer overzicht over. Men weet zelfs niet eens hoeveel krediet er uit staat op dit moment. Iemand heeft eens gezegd, ik weet niet precies wie: ‘Geld is altijd schaars en zodra geld niet meer schaars is, is het geen geld meer'. En dat komt met deze situatie ook wel overeen. Vooral in de jaren negentig, weten we nog, dat mensen hier in Nederland krediet namen voor keukens, dakkapellen, vakanties, grote auto's... Dat werd allemaal op het huis gezet, werd allemaal bij de hypotheek meegenomen. Omdat die huizenwaarde steeds verder steeg, kon men daar steeds verder tegen lenen. Dat is nu afgelopen. In Amerika heeft men hetzelfde probleem. Vroeger gebruikte men het huis eigenlijk als een soort pinautomaat. Zodra die huizenprijzen bleven stijgen, kon dat gemakkelijk worden gefinancierd. Nu is het zo, dat die huizenprijzen niet meer zijn gaan stijgen, maar zijn gaan zakken; dat is in 2005 begonnen. De kredietcrisis, begonnen in 2007, is een rechtstreeks gevolg daarvan.

-Je hebt ook de Amerikaanse overheid, die geld als water uitgeeft en het in een zwart gat gooit in Irak. Het lijkt alsof het ze niet meer uitmaakt.

Ja, dat klopt. Kijk, zij leven van krediet. Dat is geen geld. ‘Krediet' komt van het Latijn ‘credere' en betekent ‘vertrouwen'. Je vertrouwt erop dat je wordt terug betaald. Maar wat gebeurt er als er niet meer wordt terug betaald? Als mensen in een faillissementssituatie zitten of een bankroet? Gevolg is dat je na deze kredietcrisis een kredietcontractie krijgt. In het verleden was dat zo dat de minst kredietwaardigen geld kregen, hypotheken, leningen. En nu is het zo dat de meest-kredietwaardigen straks geen lening meer kunnen krijgen. Je ziet dus nu het begin van die contractie, want de meeste banken zijn nu huiverig om projecten te financieren in de onroerend-goedsector, bijvoorbeeld. Dat zien we dus al om ons heen. Dit gaat zich vertalen naar de persoonlijke markt, de particuliere markt. Je ziet dat de kredietcrisis pas aan het begin staat van wat er gaat komen en waarschijnlijk pas over acht tot tien jaar opgelost zal zijn.

-Schetst u eens een toekomstbeeld als dat kan?

De huizenmarkt klapt in elkaar.

-Ook in Nederland?

Ook in Nederland. Ja, kijken we naar de geschiedenis: in Florida in 1925, 1926 klapte de huizenmarkt ook in elkaar tot twintig procent van de waarde. Kijken we naar Japan in de jaren negentig, daar is de onroerendgoedmarkt naar 13% van de waarde gegaan. Om te zeggen dat er een inzakking zal zijn van tien, twintig procent: dat is zeer optimistisch. Want we praten over een deflatoire situatie, niet over monetaire deflatie; we praten over kredietdeflatie, dus dat er geen krediet meer aanwezig is. Nou, mensen hebben gewoon krediet nodig om een huis te kunnen kopen, een hypotheek, niemand heeft dat uit eigen zak. Dus er worden geen huizen meer gekocht. Dus het wordt niet alleen een kopersmarkt, maar het wordt ook een kopersmarkt waarin geen kopers zijn.

-Maar is het in Nederland niet een unieke situatie omdat we in zo'n dichtbevolkt land wonen, waar de huizenprijzen altijd wel hoog zullen blijven?

Nou, kijk maar naar de jaren twintig. In de jaren twintig was er een woningnood, in de jaren dertig was dat opgelost.

-In Nederland?

In Nederland. Veel mensen weten niet van de Woningwetwonigen, die Woningwet stamt uit het begin van de vorige eeuw. Vanwege die Eerste Wereldoorlog waren er weinig woningen en dat heeft die woningnood tot in de jaren twintig voortgezet. In de jaren dertig was de woningnood afgelopen.

-Maar kun je dat vertalen naar nu?

Nou, ik denk dat die woningnood die we hier hebben... Er is geen woningnood, er is een tekort aan betaalbare woningen. En dat komt alleen maar omdat die waarde van de huizen enorm gestegen is. Dus iemand die € 300.000 heeft, kan zo een woning kopen. Maar iemand die dat niet heeft, kan daar geen krediet voor krijgen. Die heeft daar problemen mee en die moet dus in de huurmarkt gaan zoeken en daar is dus minder voorradig.

-Dus de huizenprijzen in Nederland gaan dalen?

Die gaan dalen, ja.

-In Engeland was er een minister gefotografeerd met een document, maar dat stond zo haarscherp op de foto, dat het document was te lezen. Het was minister Caroline Flint. Op het document stond dat ‘‘at best' prices will tumble this year by five to ten percent'. Dat ging dan over Engeland. Van Engeland is wel bekend dat de huizenprijzen daar waarschijnlijk zullen dalen. Welk percentage verwacht u voor Nederland en over hoeveel tijd?

Nou, je moet wel rekenen op zestig procent minimaal aan daling. Ik ga uit van ratio's. In The Economist stond in 1987 een prachtig artikel dat vertelde over de ratio van de woningmarkt: gemiddeld inkomen versus een gemiddelde huizenprijs. In 1987 was het gemiddeld inkomen in Nederland niet modaal, hè, modaal is namelijk hoger. Nederland is één van de weinige landen die modaal inkomen gebruikt, de rest van de wereld gebruikt een gemiddeld inkomen, dat is dan lager. Het gemiddelde inkomen was toen 42.000 gulden, als we in guldens omrekenen, 20.000 euro ongeveer en de gemiddelde huizenprijs was toen 145.000 gulden. Dus dan krijg je een ratio van pakweg iets meer dan drie. Historisch gezien is er een ratio tussen de drie en vier. Als je kijkt naar de gemiddelde huizenprijs en daarbij uitgaat van het gemiddelde inkomen nu, dat is iets van 30.000 euro, dan moet je rekenen op een gemiddelde huizenprijs van 120.000 euro. Wat staat het nu? Dat is 240.000 euro. Dus om naar het gemiddelde terug te gaan moet hij 50% zakken.

 

-U had het al over 60%, hoeveel tijd gaat daar dan overheen?

 

In Japan heeft van 1993 tot 2000 geduurd. Dus je moet in een tijdbestek denken van, 6 tot 7 jaar vanaf nu.

 

-Maar wat moet je dan doen, je moet toch ergens wonen?

 

Ja, klopt. Voor degenen die een huurwoning hebben: Wacht met kopen, want er ontstaat een enorme kopersmarkt. Probeer te sparen, een spaarsaldo aan te houden. Voor degenen die in een huis zitten en een behoorlijke hypotheek hebben zou ik adviseren om 10% van die hypotheek vast te zetten in goud of zilver.

 

-Maar niet gaan verkopen en huren?

 

Je kunt verkopen of huren. Maar ja, de verkopersmarkt is moeilijk op dit moment, en dat is als je erin blijft wonen . Als je wilt verkopen, dan zou ik snel beginnen.

 

-Met verkopen?

 

Met verkopen.

 

-En die 10%, vertel eens. 10% van die hypotheek…

 

[Deel 2 van het interview volgt binnenkort].

 

Geplakt uit <http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1563.html>

deel 2 van het interview van Daan de Wit voor DeepJournal met Albert Spits. MP3, 7 Mb, 15 minuten, opgenomen op 23 mei 2008. Spits is adviseur voor pensioenfondsen en is een van de oprichters van de Frédéric Bastiat Stichting.

Het transcript is verzorgd door Michiel Bezemer.

---

-Tien procent van die hypotheek…

 

In goud of in zilver. Goud is nu nog historisch laag. Als we kijken naar de ratio van wat er aan krediet uitstaat en aan goud, of beter gezegd: Aan monetaire betaalmiddelen, dus aan geld, euro's, dollars etc., dan zie je dat goud ongeveer zo'n één-tiende van die waarde vertegenwoordigt. Omdat we nu in een vorm van een crisissituatie terecht komen, ontstaat er een vlucht naar waarde, een vlucht naar goud. Dus die goudprijs zal zo'n tienmaal omhoog moeten gaan om zich te kunnen meten aan al het papiergeld dat in omloop is.

-Dus zelfs als je nu nog instapt dan gaat het nog tien keer over de kop?

Tien keer omhoog ja. Ik verwacht dat de goudprijs, die nu op 500 euro staat, tussen de 4.500 en 5.000 euro zal zijn in 2016.

-Is het ook verstandig om andere edelmetalen te kopen?

Als je slim bent: De helft zilver, de helft goud aanschaffen.

-Maar u adviseert het ook daadwerkelijk te kopen, in je huis te hebben?

Ja, op een plek waar het opgeslagen kan worden. Ik zou het niet op papier kopen, niet bij de bank, omdat banken failliet kunnen gaan.

-Maar als je het dan niet op papier koopt maar wel in goud en het ligt bij de bank, dan kan als nog de bank dicht gaan.

Ja, klopt, maar in een aparte kluis niet. Dan zou ik bijvoorbeeld een aparte kluis moeten hebben bij de bank. Je zou het bijvoorbeeld kunnen laten opslaan bij Shurguard. Dat is een soort grote loods met kluizen, daar kan je het ook in kwijt voor jezelf.

-Of je graaft een gat en je legt het in de grond…

Dat kan ook. Of je kunt een eigen safe aanschaffen, een hele goede safe, en die vastklinken in de muur, dan heb je het altijd binnen handbereik.

-Toch klinkt het allemaal nogal extreem.

Het klinkt misschien absurd, maar als de nood aan de man is – en we hebben het eerder gehad in de crisistijd maar ook in de oorlog – dan zijn goud en zilver de enige betaalmiddelen waar je eten voor kunt kopen of waar je van kunt overleven. Het klinkt voor mensen die dat nooit hebben meegemaakt heel erg raar.

-U hebt het ook nooit meegemaakt, toch?

Nee klopt. Maar mijn ouders hebben het wel meegemaakt en ik heb het nog wel uit de eerste hand. Maar, de meesten hebben het uit de tweede hand, want hun ouders hadden het ook niet meegemaakt en de grootouders wel. Dat is het probleem ook. Wat je grootouders je vertelden dat herinner je je niet, wat je ouders je vertelden wel.

-Willem Middelkoop zegt: Geldsystemen zijn al 220 keer geklapt in het verleden. Dus het is helemaal niet zo gek dat het nog een keer zou kunnen gebeuren. Verhuizen, weggaan uit het dichtbevolkte Nederland, is dat nog steeds een optie?

Als je naar een soort waardesysteem wilt, dan zijn grote steden wat minder. Je zit in een grote stad namelijk altijd met het probleem dat er rellen kunnen uitbreken, opstanden, revoluties.

-Als de supermarkt niet meer wordt bevoorraad...

Klopt. Dus dan moet je echt naar het platteland toe, naar buiten de stad. Daar zou je bijvoorbeeld een boerderij kunnen kopen of je kunt een boerderij betrekken. In ieder geval dicht bij het boerenland wonen, zodat je in ieder geval nog je eten kunt halen in tijden van nood.

-Die tijd van nood is zeg maar de tijd nadat de dollar is geklapt?

Als er geen pinautomaat meer beschikbaar is. Als banken hun deuren dicht doen.

-En die situatie houdt u voor mogelijk?

Dat is al eens gebeurd.

-Ja, in Argentinië. Maar hebt u ook een idee binnen wat voor een tijdsperiode dat dan gebeurt?

We zitten nu in een periode die een stroomversnelling kan geven. Ik denk dat je vanaf 2012 ermee rekening moet houden dat banken of de bancaire sector dicht kan gaan. Dan ben je wel afhankelijk van de overheid, de overheid zal er natuurlijk instappen. Dan krijg je weer een vorm van het Tientje van Lieftinck en dan ben je afhankelijk van de overheid voor je inkomen.

-Waarom 2012?

Ik heb zelf onderzoek naar gedaan naar de demografische situatie: Dan heb je de grootste zeepbel gehad, de babyboomers die het meeste uitgaven. Het toppunt van de babyboom was ongeveer tussen 1958 en 1962. Dat is de golf die nu verder gaat richting hun pensioendatum. In 2012 is die grootste golf al aan het afnemen. Dat betekent ook dat de aandelenbeurzen in de westerse wereld in elkaar zullen klappen. Dat heeft gevolgen voor bedrijven, die afhankelijk zijn van de consumptie, want de consumptie neemt natuurlijk af. Dan zie je dat er waarschijnlijk een hele grote deflatoire situatie komt. Aan de ene kant gaan de prijzen dalen omdat ze toch de waren aan de man moeten brengen. Anderzijds neemt de monetaire inflatie, die de overheid verzorgt, toe. Grondstoffen en primaire levensbehoeften zullen dan duurder worden.

-Wat doet u met deze, zeg maar voorkennis in verband met uw werk als adviseur van pensioenfondsen en als privé-persoon?

Als privé-persoon heb ik mezelf al ingedekt, 10% van mijn kapitaal is al in goud. Mijn pensioen heb ik al in grondstoffen en in grondstoffenaandelen overgezet. Mijn huis heb ik verkocht, sinds 2002, dus ik woon in een huurhuis. Qua pensioenfondsen zijn we nu bezig om ze te adviseren minimaal 10% van hun pensioenvermogen in goud om te zetten .

-Is 10% niet te weinig?

Die 10% is de basis. Je hebt namelijk ook nog de grondstoffen. Dat is een verhaal apart , die staan buiten edelmetalen. Dat is ook iets wat ik zelf onderzocht heb: Op een gegeven moment gaan goud en zilver zich loskoppelen van grondstoffen, dan worden het monetaire metalen. Nu worden ze nog gezien als grondstoffen maar straks worden ze gezien als monetaire metalen. Dat is dan het geld dat nog overblijft als de papierberg in elkaar klapt.

-Ok, dus dat adviseert u. Maar hoe komt deze informatie aan bij de pensioenfondsen, deze toch wel extreme ideeën ?

Er zijn al een paar pensioenfondsen om. Ik kan helaas de namen niet noemen want dat kan alleen maar met hun instemming. Ze willen het natuurlijk ook niet aan de grote klok hangen. Maar we zijn dus bezig. Ik denk dat het waarschijnlijk nog wel een paar jaar zal duren voordat een aantal van hen om is. Voor de grotere pensioenfondsen zoals ABP en PGGM: Daar doen wij geen adviezen voor.

-ABP bijvoorbeeld zit wel heel erg in de dollar, toch?

Ja, dat klopt.

-Loopt die dan dat niet een enorm gevaar?

Ja, die loopt gevaar, PGGM ook. Zij zijn heel erg gefixeerd op aandelen. Dat is ook wel logisch omdat het hele grote pensioenfondsen zijn. Het zijn logge supertankers in de pensioenwereld, dus moeilijk om te buigen. Als die 10% van hun vermogen in goud zouden omzetten , dan zou de goudmarkt nu al exploderen. Dus dat is niet te adviseren. Maar ik denk wel dat ze hun hele situatie en hun hele denkwijze moeten gaan omzetten.

-Hoe zit het met al die ABP-ambtenaren? Lopen die daardoor ook geen gevaar?

Ja, daarom adviseer ik die ambtenaren ook om zelf te investeren in goud en zilver, om hun eigen vermogen zeker te stellen. Zodat ze voor hun inkomen niet alleen afhankelijk zijn van hun pensioenfonds en van de overheid maar dat ze zelf hun vermogen een beetje veilig gaan stellen.

-Als ik nog een privé-vraag mag stellen: Heeft u dan een boot gekocht, of land in Paraguay, zoals Bush? 

Nee, ik heb alles in liquide middelen. Dat betekent: Goud, zilver en ook spaargeld op de bank. Want ik wacht namelijk tot de zaak in elkaar zakt, en dan ga ik weer wat kopen. Om een voorbeeld te geven: Laatst hoorde ik in het nieuws dat je in Florida en Miami een eengezinswoning kan kopen, nu al, voor 45.000 dollar. Vier, vijf jaar geleden, net voor die inzakking, stonden die huizen voor tussen de 150.000 en 200.000 dollar te koop. Om even een voorbeeld te geven…

-Maar dat is dan een investering?

Nou, niet als investering, het kan ook als woonplaats dienen. En voor je pensioen mag je overal wonen.

-Is Amerika dan wel een slimme plek om te wonen?

Ik zou zelf Amerika niet uitkiezen, ik geef het gewoon als voorbeeld.

-Waarom niet?

Omdat men in Amerika, vooral als je in de grote stad zit, dezelfde problemen als hier heeft : Rellen en opstanden.

-Heb je in Amerika niet nòg meer problemen omdat je daar mogelijk strenge wetgeving op stapel staat?

Klopt, het is niet mijn land van keuze zeker niet nu, met de Patriot Acts... Je persoonlijke vrijheid, je individuele vrijheid wordt gigantisch aan banden gelegd. En dat wordt straks nog erger omdat mensen in een crisissituatie bereid zijn tot extreme maatregelen. Binnen de overheid , maar het volk zal er ook om vragen. Dat hebben we ook in de jaren dertig gezien met de verkiezing van Adolf Hitler: Als mensen in een hele extreme situatie zitten, dan willen ze extreme personen aan de macht hebben. Ze willen iemand die het meteen oplost.

-Ik heb met Willem Middelkoop gesproken over vertrekken naar het buitenland. Hij had het zelfs over bepaalde plekken waar je goed heen kon gaan. Hij zei: Als het warm is, dan...

Zuid-Amerika is een mooi voorbeeld. Ik heb daar zelf kennissen zitten en die zeggen ook: Het klimaat is lekker. Het probleem met Brazilië* is dat er een enorm veel misdaad is, dat land zou ik niet zo snel adviseren. Landen als Australië wel. Ik heb zelf in Nieuw-Zeeland gewoond, dat zou een optie kunnen zijn. Nogmaals, het zijn ook weer landen die te maken hebben met een kredietcrisis, ze hebben ook een enorme schuldopbouw.

* Lees/beluister ook het interview: DeepJournal interviewt emigrant die deed wat Willem Middelkoop adviseert.

-Wat gaat u doen?

Ik ben op dit moment aan het overdenken. Ik denk dat ik vroegtijdig met pensioen ga. En dan zit ik toch meer te denken aan Zuid–Amerika.

-Dat is dan wel heel concreet.

Zolang het nog goed gaat, gaat het goed. Maar als je in een situatie belandt waarin je een uitweg moet hebben, als je dan een stuk land kan kopen voor niet te veel geld, waar je je eigen groente kunt telen, waar je alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie op je eigen land kunt hebben... Dan is je afhankelijkheid minder dan in het geval dat je in een grote stad moet wonen en afhankelijk bent voor je energie, voor je boodschappen, voor je vuilnisophaal en dat soort zaken. Dat heb je op het platteland minder.

-Is er nog wel tijd om daarheen te komen als het mis gaat?

Als je geld hebt! Dat is vaak zo. De meeste mensen die dan in een schuldsituatie zitten hebben weinig mogelijkheden. Vandaar ook dat ik mensen adviseer: Probeer nou in ieder geval je vermogen te bewaren. Je hoeft niet te denken aan vermogensvermeerdering, vermogensbewaring is al goed genoeg. Het geld dat je dan hebt van je huis of van je investeringen kan voor je dienen als vluchtroute.

-Maar is er dan nog wel tijd? Staat niet iedereen in de rij, of in de file?

Tegen die tijd misschien wel. Tegen die tijd heb je heel veel mensen die niet meer weg kunnen. Die moeten dit zich laten welgevallen. Als je in een creditcrisis zit en de waarde van je huis is met 60% afgenomen, dan zijn je alternatieven opgedroogd.

-Kredietcrisis, voedselcrisis, Middelkoops nieuwe boek heet: De Permanente Oliecrisis; wat zegt deze situatie over ons en over onze leiders?

In eerste instantie klaag ik de centrale banken aan want zij zijn de grootste veroorzakers van dit systeem. De Nederlandse Bank, de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, de Bank of England, zij hebben deze situatie eigenlijk gecreëerd dankzij hun fiat-geldsysteem.

De monetaire inflatie is sinds de invoering van de euro meer dan 10% per jaar geweest. Veel mensen weten het niet maar de monetaire inflatie is de echte, werkelijke inflatie. De CPI, Consumenten Prijs Index, die wij zien als inflatie, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek, is een gemanipuleerde index,door het CBS. Er is een bepaald mandje en er wordt een weging van goederen gedaan. En men doet aan substituten. Als bijvoorbeeld een biefstuk te duur wordt, dan vervangt men deze door een substituut, zoals een karbonade. Maar het is dus niet meer hetzelfde wat je weegt. Vandaar ook dat je een heel krom cijfer krijgt.

-Wat zegt het CBS dat de inflatie is?

Het CBS zegt op dit moment dat het richting 3% gaat.

-Maar in feite wordt alles 10% duurder per jaar?

Ja, de geldontwaarding. Nu zeggen mensen: Ja, maar ik heb dat niet zozeer gezien, want ik heb goedkope dingen kunnen vinden. Dat komt omdat China deflatie exporteert , goederen zijn heel goedkoop. Vroeger werden die goederen allemaal hier in Europa of in Amerika gemaakt. Nu worden ze in Oost-Azië, met name in China, gemaakt, waar de lonen ongeveer een tiende zijn van onze lonen . Iedereen weet dat 80% van de kosten van een industrie de loonkosten zijn . Die 80% zijn maar een tiende in China ; je hebt daar in feite ongeveer maar 28% van de waarde van wat je in het Westen kan produceren. Vandaar ook dat China goedkope producten hier naartoe kon exporteren waardoor de prijsindex van de industriële productie van China omlaag ging. Dat heeft ontzettend gedrukt op de CPI.

Een geldontwaarding van 10% betekent je euro per jaar 10% minder waard wordt . Ik heb de cijfers van de Nederlandse Bank opgevraagd, de M1 en de M3 cijfers. De M1 cijfers die logen er niet om. (Ik gebruik altijd M1 als monetaire inflatie, de M1 is de contante geldgroei plus deposito). Die is met 499% gestegen sinds 1982. Dat is gigantisch. Van de waarde die een euro c.q. een gulden in 1982 had is op dit moment ongeveer 17 tot 18 cent over . Dus van elke gulden die je nu hebt is nog geen één vijfde van de waarde over.

-Dat is voorpaginanieuws, maar ik lees het niet...

Klopt.

-Wat voorziet u voor de toekomst, een toekomstscenario.

Wat ik zie is dat...

 

Geplakt uit <http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1591.html>

 

deel 3 van het interview van Daan de Wit voor DeepJournal met Albert Spits. MP3, 7 Mb, 14 minuten, opgenomen op 23 mei 2008. Spits is adviseur voor pensioenfondsen en is een van de oprichters van de Frédéric Bastiat Stichting.

Het transcriptt is verzorgd door Michel Steyger en Trudie Beverloo.

Zie boven dit interview de tab Economy en zie daar meer interviews en artikelen (Nederlands- en Engelstalig) over de huidige crisis in de economie.

---

-Wat voorziet u voor de toekomst? Kunt u een toekomstscenario schetsen?

 

Wat ik zie, is dat je een inflatie en een deflatie tegelijk hebt. Ik zal het even uitleggen. Inflatie is monetaire inflatie, die blijft gewoon doorgroeien. Want zolang we nog vertrouwen houden in de valuta, de euro, de dollar, de pond, de yen en noem maar op, blijft de overheid doorgaan met geld drukken en de centrale banken dus ook. Maar tegelijkertijd heb je deflatie in de aandelenmarkt, deflatie in de huizenmarkt, deflatie in de goederen - niet zo zeer de grondstoffen, maar zeg de industriële productie.

-Maar de inflatie in geld betekent dat er geldontwaarding is, en die deflatie in goederen en huizen, etc…

Ja, aan vermogen. Dus je hebt een inflatie in uitgaven en een deflatie in vermogen.

-Dus je vermogen vermindert, de huizenprijzen gaan dalen.

Ja, de huizenprijzen dalen, de aandelenprijzen dalen, de obligaties dalen. Tegelijkertijd krijg je een inflatie in je primaire levensbehoefte.

-Wat we nu al zien.

Wat we nu zien ja, dat is nu aan de gang. We hebben in de jaren '90 een situatie gehad van desinflatie, dat betekent dat de prijzen naar beneden gingen, van de industriële productie etc. Toen kwam langzamerhand in begin 2000 weer die prijsinflatie naar voren. Waar we nu in zitten is stagflatie: stagnatie versus inflatie. En waar we straks in komen is hyperinflatie. Dan krijg je dus een vorm van regeringen en overheden die naar rentewapens en naar de monetaire geldgroei grijpen. Dat zie je nu op dit moment al ontwikkelen, want die geldgroei is van ongeveer pakweg 7 tot 8 % in de afgelopen tien jaar gegroeid naar 10% nu.

-Bij hyperinflatie denk ik aan die foto's uit de jaren dertig, waarop je ziet, dat mensen met een karretje geld een brood gingen kopen, maar dat gaat nu natuurlijk niet gebeuren.

Nou ja dat hangt er vanaf.

-Wat stelt u zich voor bij hyperinflatie, i n deze tijd.

Wat je krijgt is, dat die 10% gewoon zal doorgaan. Dus je krijgt in feite hyperinflatie á la de jaren ‘70, die hebben we ook meegemaakt. In de jaren '70 stegen de prijzen ook enorm, ook 10%, de lonen trouwens ook. Maar je krijgt dus veel meer onrust, arbeidsonrust. Mensen willen dus hogere lonen om die prijzen te compenseren en bedrijven kunnen daar niet aan voldoen en daarvoor in de plaats gaan ze mensen ontslaan. Dus je krijgt eigenlijk werkeloosheid, grote werkeloosheid. Ik denk dat Nederland in de komende jaren moet rekenen op een werkeloosheid van meer dan een miljoen.

-Maar dan krijg je dus ook dat die mensen een uitkering moeten hebben...

Ja dat klopt. En dat wordt weer gefinancierd uit de monetaire geldinflatie

-Dus er wordt geld bijgedrukt?

Ja.

-Ook in Nederland?

Ja, ook in Nederland. Dit weten de meeste mensen misschien niet: We hebben een centrale bank in Frankfurt zitten, de ECB, maar elke bank in de eurozone kan zijn eigen geld drukken.

-Dus als de overheid meer geld nodig heeft voor uitkeringen, gaat ze dat halen bij de Nederlandse Bank?

Ja, de Nederlandse Bank is daarvoor verantwoordelijk, voor het drukken van geld.

-Maar geld bijdrukken, dat zouden ze toch altijd kunnen doen?

Ja, natuurlijk, dat doen ze ook. Wat je ziet is dat leiders, dan noem ik voornamelijk de politici, dat zijn vaak onwetende mensen, onwetend over de echte economie. Een aantal kunnen wel economen zijn, maar het zijn economen die zijn opgeleid in de Keynesiaanse richting, die hebben nooit een Oostenrijkse school gehad. Zij denken namelijk met John Maynard Keynes, die zijn boek in 1936 heeft geschreven; sinds de Tweede Wereldoorlog heeft men zich massaal op de Keynesiaanse economie gestort. Dat betekent aan de ene kant dat je - wat Keynes zegt - de economie kunt manipuleren, dat je dus de rente kan verhogen of verlagen en naar mate het nodig is je geld moet drukken, dat de overheid je van financiën moet kunnen voorzien, dat je schulden moet kunnen maken. Dat was zijn officiële standpunt: als het slecht gaat, dan maak je schulden...

-Als investering?

Als investering, ja, precies. ‘Het komt wel weer goed, want die investering betaalt zichzelf straks wel weer terug. Als het weer goed gaat, dan moet je het weer aflossen'. Het probleem was, dat de meeste regeringen dat deel nooit hebben opgevolgd. Ze hebben wel schulden gemaakt, maar ze hebben het nooit meer afgelost. Kijk, het was de bedoeling van Keynes dat als je schuld maakt, je dat in goede tijden weer moet aflossen. Niet zeggen: ‘We hebben schulden gemaakt, als het goed gaat dan maken we nog meer schuld'.

-Dus dat verantwoordelijkheidsgevoel hadden de politici niet?

Precies. Dat is in de loop der decennia eigenlijk compleet teniet gedaan.

-Maar is die Oostenrijkse school dan alles zaligmakend?

De Oostenrijkse School is een aanhanger van de goudstandaard . Die heeft meer dan een eeuw goed gefunctioneerd, is begin 19e eeuw ingevoerd, de facto: Het was niet een standaard die door de overheid werd opgelegd, maar was een de facto standaard, waar iedereen zich aan hield. Het enige waar de overheid zich aan hield, was aan het drukken van gouden en zilveren munten. Wij hadden bijvoorbeeld het gouden tientje, de zilveren gulden, de zilveren rijksdaalder. De Engelsen hadden de sovereign, de Fransen hadden de goudfranken: de Louis d'Ors, de Duitsers hadden de goudmark. Deze werden dan gedrukt en mensen beschouwden dit als betaalmiddel en als spaarmiddel. Een eeuw lang heeft dit zich kunnen manifesteren en het is heel goed gegaan, want er waren bitter weinig oorlogen en de wereldhandel nam zo explosief toe dat zelfs in 1909 de wereldhandel nog groter was dan in 1964. We hebben het dus wel over globalisering, maar in feite was die globalisering al aan de gang in de 19 e eeuw.

-Maar die geldschepping die daar dus helemaal vanaf stapt, die heeft juist dus heel veel waarde ver...

Vernietigd.

-Maar toch ook veroorzaakt?

Nee vernietigd , dat is een fictieve waarde.

-Maar met die zogenaamde fictieve waarde gaat iemand wel een huis bouwen dat er vervolgens dan echt staat?

Ja, dat klopt, dat is krediet. Dus krediet dat niet wordt gedekt door echte waarde.

-Er komt toch echte waarde, zo'n huis of gebouw... Amerika staat vol met prachtige...

Vol met prachtige huizen. Op dit moment staan er ook 14,5 miljoen leeg. Dat is in feite kapitaalvernietiging. Die mensen kunnen het niet betalen om daar in te wonen, omdat die waarde explosief gestegen is. Dat is een fictieve waarde, maar tegen die fictieve waarde wordt wel geleend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een waardestijging van 100% dan is dat 100% lucht wat er in zit, dan gaan mensen er wel 200.000 euro voor lenen, terwijl het huis in feite maar 100.000 euro waard is. Dus die 100.000 euro is een fictieve waarde. Dat kunnen die mensen niet betalen en dan trekken ze uit dat huis, maar die bank of die financiële instelling kan het ook niet meer kwijt voor die 200.000 euro aan iemand anders. Vandaar ook dat je nu die instorting ziet van de huizenmarkt en dat is niet alleen de afgelopen jaren gebeurd, maar over de afgelopen eeuw gebeurd. Het probleem is ontstaan in 1909 toen men de goudstandaard verliet. Er waren daarvoor twee landen verantwoordelijk: Frankrijk en Duitsland. Want die voelden al aan dat ze in staat van oorlog kwamen met elkaar en zowel Duitsland als Frankrijk hebben die goudstandaard verlaten door hun ambtenaren niet meer in gouden munten te betalen, maar in papier.

-Ja, waardoor je dus toch het idee hebt dat het wordt gedekt door de overheid: ‘Dus dat komt wel goed'.

Ja, ‘dat komt wel goed'. Dat papier kwam dus in omloop en dat goud werd gebruikt om als dekking te dienen voor de wapenindustrie, waardoor in eerste instantie een wapenwedloop tussen Frankrijk en Duitsland ontstond en later werd gevolgd door alle andere Westerse landen.

In 1914-1918 werd de goudstandaard massaal verlaten omdat landen oorlog gingen voeren. Na 1918 werd de goudstandaard niet meer heringevoerd, maar er kwam een de facto goudstandaard, en dat is iets anders. In het dagelijks leven werd er dus in landen zoals Duitsland, Frankrijk en Amerika niet meer in goud en zilver betaald, maar met papier omdat men de dekking dacht te hebben van de centrale bank. Toen is men in de jaren ‘20 enorm geld gaan scheppen. Ook in Amerika en ook in Engeland, ook in Nederland en in Duitsland, waardoor een enorme zeepbel in de economie ontstond in de jaren '20, toen de productie heel hoog stond qua auto's, radio's, vliegtuigen en treinmaatschappijen en noem maar op. Dat was dus een enorme hausse in de economie. Daar is in 1929 een einde aangekomen. Toen kwam de eerste klap, omdat de waarde van de aandelen en de huizen ook zo hoog was, zodat de waarde weer terug ging naar de eigenlijke waarde, omdat mensen dat ook niet meer konden betalen. De jaren ‘30 zijn daarvan het gevolg.

In 1933 heeft Roosevelt als eerste de de facto goudstandaard verlaten. Alle Amerikanen moesten dus hun goud inleveren en dat werd opgeslagen in Fort Knox. Ze kregen 20 dollar voor elke ounce goud, 31 gram. Toen iedereen alles had ingeleverd, werd het later dat jaar opgewaardeerd tot 35 dollar, dus die mensen werden al 15 dollar per ounce armer gemaakt door de overheid. Pas in 1975 mochten Amerikanen weer goud kopen, dat weten de meeste mensen ook niet. In 1971 werd vanwege de Vietnamoorlog heel veel geld gespendeerd aan die oorlog. Dat heeft miljarden gekost, dat heeft ook heel wat goud gekost uit Fort Knox en dat werd op de Londense Bullion Market verhandeld.

In 1966 begon De Gaulle om goud te vragen in plaats van dollars en toen moest Amerika ook rechtstreeks goud gaan verkopen. Dat heeft vijf jaar geduurd. Toen was Amerika eigenlijk al grotendeels zonder goud en toen heeft Nixon de internationale goudstandaard verlaten. Dat was ook gelijk het einde van het Bretton-Woods systeem, dat sinds1944 in zwang was.

-Nog even over die oorlogsindustrie. Die heeft uiteindelijk veel waarde kunnen wegkapen om in zijn eigen productie te voorzien.

Ja.

-Is ook op andere vlakken te zien dat waarde die in onze ogen verdwijnt op een andere plek weer opduikt? Of verdwijnt het ook echt?

Waarde verdwijnt nooit, fictieve waarde wel, maar echte waarde nooit. Wat we nu zien zijn zeepbellen en dat zijn opgeklopte waarden. Je hebt de zeepbel van de aandelenmarkt gehad, die is in 2000 geëxplodeerd. We hebben nu de zeepbel van de huizenmarkt, die nu aan het exploderen is. We zien nu ook een zeepbel in grondstoffen, waaronder olie, gas, uranium, basismetalen, wat dan ook. En nu ook met rijst, met sojabonen, dat is natuurlijk ook weer een enorme grote zeepbel aan het worden. Maar zeepbellen hebben de neiging om heel lang te duren; de aandelenzeepbel heeft ongeveer 20 jaar geduurd, 18 tot 20 jaar. Maar ook de huizenzeepbel. Dus de grondstoffenzeepbel gaat ook iets van 20 jaar duren. Die is ergens in 1997 of 1998 begonnen, dus we kunnen rustig stellen dat deze tot 2015, 2017 door zal blijven gaan en dan zakt het ook in. Die zeepbel gaat ook automatisch over naar de monetaire metalen, dat betekent dus goud en zilver. Maar vóór die tijd is het belangrijk om te weten in welk stadium een zeepbel zich bevindt.

-Maar ik vroeg me af of er bepaalde groepen zijn - we hadden het net even over de wapenindustrie die een voordeel heeft gehad bij het afschaffen van die goudstandaard – of er bepaalde industrieën zijn die steeds voordeel hebben bij dingen die in onze ogen instorten, maar waar anderen misschien heel blij mee zijn.

[Mijn vraag werd anders geïnterpreteerd door Spits dan ik had bedoeld. Ik was benieuwd naar zijn visie op de gedachte dat de huidige crises door sommige partijen positief wordt ervaren en waarom dat zo zou zijn].

Ik denk dat mensen die spaargeld hebben of goud en zilver hebben, gewoon kunnen wachten tot alles weer naar de werkelijke waarde is teruggegaan om dan pas te kopen. Ik adviseer ook iedereen om te stoppen met het kopen van een huis: koop geen huis en als je een huis koopt, dan moet je dat gewoon afdekken, mocht je het geld daar voor hebben. In feite moet je dus blijven huren. Het is eigenlijk nu goedkoper om te huren, dan om een gemiddeld huis te kopen. Kijk, veel mensen zien de renteaftrek, maar dat is slechts een deel van het verhaal, want er komen ook zaken zoals huurwaardeforfait, onroerend-zaakbelasting, rioolrecht, alles wat daar mee samenhangt. Al die onderhoudskosten moet je daarbijoptellen. Dan zie je dat huren eigenlijk niet eens zo duur is.

 

Geplakt uit <http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1650.html>

 

 

Meer uitleg: http://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deflatie


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content