Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center

Dear Sir/Madamme,

 

Here an email from the Netherlands. Apartheid is a Dutch word. Mr. Carter has written a book over apartheid in Israel, and the Palestinians.

Mr. Carter thinks there is apartheid in Israel. And there is..

When the Gaza strip was cleared there wasn't a Jew left. There are Arabs and Palestinians living in Israel, there are even Palestinians in politics over there.

I would like to ask you... Why did the "kolonist"-Jews had to leave the Gaza strip? If there would have been  formed a Palestinian state , they would have become Palestinians. I know the term apartheid, we do very often use the word apart in Holland, but the Palestians are not set apart from the Israeliet, but the Jew is set apart from the Palestinians. In 1940-1944 Jews where deported from the Netherlands to concentrationkamps in Germany and Poland, (set apart). When i saw the pictures and video when the Gazastrip was cleared of Jews, i almost saw yellow stars on their clothes.

Mr. Carter should look more closely at the word apartheid. The Palestinians are not the one who are set apart!!

Israelites don't mind to live together in the same country with peacefull people, but the Palestians don't want any Jew leaving in Gaza, of Judea (Westbank). I see Israel defending their civilians, and i see Hamas putting civilians in the crossfire as human shields. Hamas and Fatah murdering each other, they don't even love their own people. Who has respect for life? I feel so bad for the real Palestians who really only want love and peace, but are deprived of that by those who hate.

 

Greetings and thank you for reading my email.

 

Nederlandse vertaling:

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hier een email uit Nederland. Apartheid is een Nederlands woord. Meneer Carter heeft een boek geschreven over apartheid in Israel, en de Palestijnen.

dhr. Carter denkt dat er apartheid in Israel is. En dat klopt....

Toen de Gazastrook ontruimd was van Joden was er geen Jood meer over in Gazastrook. Er leven Arabieren en Palestijnen in Israel, sommige zitten zelfs in de politiek daar. Ik zou u willen vragen.... Waarom mochten de "kolonisten" niet in de Gazastrook blijven wonen? Als er dan een Palestijnse staat opricht zou worden, zouden ze Palestijnen zijn geworden. Ik ken de term Apartheid, wij gebruiken de term apart vaak in Nederland, maar de Palestijnen zijn niet apart gezet van de Israelieten, maar de Israelieten zijn apart gezet van de Palestijnen. In 1940-1944 werden de Joden gedeporteerd naar concentratiekampen in Duitsland en Polen (apart gezet). Toen ik de foto's en video van de ontruiming van Gaza zag, zag ik bijna gele sterren op hun kleding.

dhr. Carter zou beter naar het woord apartheid moeten kijken. De Palestijnen zijn niet degenen die apart gezet zijn!! De Israelieten vinden het niet erg om samen te leven met vreedzame mensen  (Palestijnen, Arabieren in Israel), maar de Palestijnen willen geen enkele Jood in Gaza of Judea (Westbank). Ik zie Israel hun burgers verdedigen, en ik zie de Hamas burgers in het kruisvuur zetten als menselijke schilden. Hamas en Fatah vermoorden elkaar, ze houden niet eens van hun eigen volk. Wie heeft er dan respect voor leven? Ik voel me zo rot over de Palestijnen die alleen maar liefde en vrede willen, maar dat wordt ontnomen, apart gezet door degenen die haten. 

Jimmy Carter maakt excuses voor zijn uitspraken over Israël

vrijdag 25 december 2009
De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter heeft spijt van zijn houding tegenover Israel. We mogen niet toestaan dat kritiek omslaat in het stigmatiseren van Israel, is zijn duidelijke boodschap: “ik bied mijn excuses aan als mijn woorden en daden dat gedaan hebben”. 

  “We moeten Israels prestaties onder moeilijke omstandigheden erkennen, zelfs als we ernaar streven om in positieve zin Israel te helpen de relaties met haar Arabische bevolkingen te verbeteren, maar we moeten niet toestaan dat kritieken voor verbetering Israel gaan stigmatiseren.”, zei Carter.

Carter refereerde daarbij aan de titel van zijn boek uit 2006, ‘Israel: Peace Not Apartheid’. Zijn eerdere bewering dat Israel’s beleid op de Westbank erger was dan apartheid in Zuid-Afrika en uitspraken over Joden en macht leidden tot wereldwijde kritiek en zelfs tot het opstappen van veertien Joodse werknemers uit zijn vredesorganisatie The Carter Center. 

Die uitspraken neemt Carter nu terug. Hij zei met de boektitel te willen waarschuwen voor het ontstaan van apartheid op de West Bank omdat de Israeli’s in plaats van de Palestijnen het gebied controleren, hij zei dit te zien als voorspelling en niet als kwalificatie. Over huidige vredeskansen is Carter pessimistisch, vanwege “de recalcitrantie bij de Palestijnen, en de Israelische nederzettingen”. 

De excuses van Carter komen via een open brief aan het Joodse persbureau JTA (Jewish Telegraphic Agency), juist vlak voor Kerstmis als "een gelegenheid tot reflectie op het verleden en vooruit kijken naar de toekomst", aldus Carter. Carter is wereldwijd een groot voorbeeld voor mensen als Dries van Agt.

Carters excuses zijn door Joodse kritikasters positief ontvangen.

 

Pasted from <http://www.cidi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=200 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content